«ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ»
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 4 ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
ΤΗΛ: 2310228517, ΤΗΛ/FAX: 2310261948

Ακίνητα-Τεχνικές Εταιρείες

 • ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2023

  ΤΟ_ΝΕΟ_ΔΙΚΑΙΟ_ΤΩΝ_ΑΚΙΝΗΤΩΝ_ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ.jpg

  Σας ενημερώνουμε, ότι μόλις κυκλοφόρησε «ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2023» του κυρίου Γιώργου Αθανασόπουλου Δικηγόρου Παρ’ Αρείου Πάγου. Είναι ένας τόμος 980 σελίδων  με CD-ROM και περιλαμβάνει: ) Τις διατάξεις που διέπουν τη φορολογία Ιδιοκτησίας Ακινήτων, ενημερωμένος με τους  πρόσφατους νόμους: Ν.5024/2023 και Ν 5036/2023και την Απόφαση 1046Ερωτήσεις –απαντήσεις για την εφαρμογή του συστήματος  αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας μεταβιβαζομένων ακίνητων. Πώς δηλώνονται σε Κτηματολόγιο, Ε9, Δήμο και Αυθαίρετα, τα ακίνητα, που αποκτώνται από κληρονομιά χωρίς αποδοχή. Ρυθμίσεις για την εξαγορά κατεχομένων ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, ακινήτων του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, λοιπές διατάξεις για την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών. Δήλωση Φόρου δωρεάς-Γον. Παροχής κινητών και χρημάτων χωρίς συμβόλαιο. Πώς δηλώνονται σε Κτηματολόγιο, Ε9, Δήμο και Αυθαίρετα, τα ακίνητα, που αποκτώνται από κληρονομιά χωρίς αποδοχή. Κτηματολόγιο Οδηγός δήλωσης ακινήτων με χρησικτησία.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 23/05/2023, Σελίδες 980
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ_ΟΔΗΓΟΣ_ΑΚΙΝΗΤΩΝ.jpg

  Εργαζόμενοι πάνω σε επιθυμίες πελατών μας για μεταβίβαση ακινήτων, αντιληφθήκαμε ότι οι βασικοί νόμοι που επηρεάζουν την φορολογία των ακινήτων έχουν υποστεί μεγάλες αλλαγές τα τελευταία χρόνια με τους Ν.4646/19, Ν.4887/22 και Ν.4949/01.07.2022. Όμως επιπλέον υπήρξε μία σωρεία αλλαγών τους τελευταίους μήνες, αρχίζοντας με τον Ν.5000/09.12.2022, συνεχίζοντας με τον Ν.5013/19.01.2023, τον Ν.5036/29.03.2023 και τέλος με τον Ν.5039/03.04.2023. Λόγω των ανωτέρω, προχωρήσαμε σε εκτενή ανάλυση της φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων με ορισμούς και πολλά εκτενή παραδείγματα. Επίσης αναλύσαμε το έντυπο Ε9 με πολλά παραδείγματα λόγω των αλλαγών σε αυτό με τον Ν.5036 /28.03.2023, αναφέροντας και για την ψηφιακή δήλωση στοιχείων ακινήτων με ανάλυση των άρθρων 25 και 26 του Ν.5036/28.03.2023, χρησιμοποιώντας πάλι παραδείγματα.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 17/05/2023, Σελίδες 486
 • Το Νέο ΕΝΦΙΑ Ε9 2023

  ΕΝΦΙΑ_-_Ε9_2023.jpg

  Μόλις κυκλοφόρησε «Το Νέο ΕΝΦΙΑ-Ε9 2023» του κυρίουΑλιφραγκή Ηλία οικονομολόγου MSC,DProf. Είναι ένας τόμος 1200 σελίδων  με CD-ROM και περιλαμβάνει: ) Τις διατάξεις που διέπουν τη φορολογία Ιδιοκτησίας Ακινήτων, ενημερωμένος με τον πρόσφατο Νόμο: Ν.5042/2023.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 26/04/2023, Σελίδες 1200
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2023

  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ_ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ_ΑΚΙΝΗΤΩΝ_2023.jpg

  Μόλις κυκλοφόρησε «Ο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2023» του κυρίου Αλιφραγκή Ηλία Οικονομολόγου MScDProfΕίναι ένας τόμος 760 σελίδων  με CD-ROM και περιλαμβάνει:  Τις διατάξεις που διέπουν τη φορολογία Ιδιοκτησίας Ακινήτων, ενημερωμένος μέχρι και τον Ν.5024/2023.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 14/03/2023, Σελίδες 760
 • ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

  COVER_ΔΑΠΑΝΕΣ_ΕΠΙΧ.jpg

  Σας ενημερώνουμε, ότι μόλις κυκλοφόρησαν οι «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» του του Κου Γεωργίου Νικολακάκου Οικονομολόγου, MSc,DProfΕίναι ένας τόμος (1100σελίδες) με CD-ROM και περιλαμβάνει: Εκπιπτόμενες και μη Εκπιπτόμενες Δαπάνες, Φορολογικά κίνητρα, Αποθεματικά, Προβλέψεις, Αποσβέσεις, Τόκοι, Δωρεές, Ειδικές φορολογικές περιπτώσεις, Λογιστική Αντιμετώπιση Δαπανών, Κοστολόγηση, Πρόσφατες Μεταβολές Υπολογισμός Φορολογητέων Κερδών, Μεταφορά Κεφαλαίων. Με  ανάλυση τις διατάξεις του Νόμου 4172, πλήρως ενημερωμένες και συμπληρωμένες με όλους τους φορολογικούς νόμους μέχρι σήμερα, μέχρι και έως και τον Νόμο 4887/22, τις ερμηνευτικές εγκυκλίους, την ΚΥΑ 35565/22, την Υπουργ  Αποφαση 139818,  τις  ΠΟΛ 1094, ΠΟΛ.1005 οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και συλλογής αποδείξεων για το φορολογικό και τις γνωμοδοτήσεις, για να καλύψουν σφαιρικά τα ποικίλα θέματα των δαπανών, από άποψη φορολογίας, λογιστικής, κοστολόγησης, ελέγχου τόσο για τα Νομικά Πρόσωπα κατά κατηγορία και κατά σημείο, όσο και τα Φυσικά. Επίσης περιλαμβάνει τις διατάξεις που αφορούν τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης – Πόθεν Έσχες. 

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 24/10/2022, Σελίδες 1100
 • ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

  ΤΟ_ΔΙΚΑΙΟ_ΤΩΝ_ΑΚΙΝΗΤΩΝ[1].jpg

   

  Μόλις κυκλοφόρησε  «ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ » του κυρίου Γιώργου Αθανασόπουλου Δικηγόρου Παρ’ Αρείου Πάγου. Είναι ένας τόμος 980 σελίδων  με CD-ROM και περιλαμβάνει: ) Τις διατάξεις που διέπουν τη φορολογία Ιδιοκτησίας Ακινήτων, ενημερωμένος με τον προσφάτο  Νόμο :   Ν.4916/2022 και την Απόφαση 1046/2022 Ερωτήσεις –απαντήσεις για την εφαρμογή του συστήματος  αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας μεταβιβαζομένων ακίνητων.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 17/10/2022, Σελίδες 980
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 2022

  663059b6-22b3-a64a-b6ee-6eedabe5c1bc.jpg

  Η αγορά ακινήτων αποτελεί μια ιδιαίτερη αγορά με σημαντική επίδραση στις μακροοικονομικές εξελίξεις και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Σε ό,τι αφορά την ιδιοκατοίκηση, η Ελλάδα βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με περισσότερα από επτά στα δέκα νοικοκυριά να στεγάζονται σε δικό τους σπίτι. Συγκεκριμένα, στη χώρα μας το ποσοστό της ιδιοκατοίκησης το 2020 ανερχόταν στο 74,6%, ενώ το υπόλοιπο 25,4% νοίκιαζε σπίτι, ενώ βάσει των στοιχείων από την πλατφόρμα myPROPERTY της ΑΑΔΕ σχεδόν 600 ιδιοκτησίες μεταβιβάζονται καθημερινά. Πιο συγκεκριμένα, από την αρχή του έτους η πλατφόρμα έχει υποδεχθεί σχεδόν 140.000 δηλώσεις για μεταβιβάσεις ακινήτων, με τις περισσότερες να αφορούν αγοραπωλησίες και να ακολουθούν οι γονικές παροχές.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 17/10/2022, Σελίδες 969
 • Οικοδομικές - Τεχνικές Επιχειρήσεις

  291f70ca-0c03-f903-fb2e-6b7d73820fec.jpg

  Ο τομέας των κατασκευών ανέκαθεν αποτελούσε για την εγχώρια οικονομία έναν από τους κινητήριους μοχλούς της ανάπτυξης. Προσθέτοντας στον κατασκευαστικό κλάδο, κλάδους της βιομηχανίας, του εμπορίου και των επαγγελματικών υπηρεσιών, η συνεισφορά του στην διαμόρφωση του Α.Ε.Π. της χώρας καθίσταται ακόμα πιο σημαντική. Η συμβολή του κλάδου των κατασκευών είναι εξίσου σημαντική στη γενικότερη ανάπτυξη μίας χώρας. Συνδέεται άρρηκτα με επενδύσεις σε τομείς όπως ο τουρισμός, η βιομηχανία και γενικότερα αστικής και περιφερειακής ανάπτυξής. Ο κατασκευαστικός κλάδος και στην Ελλάδα σημείωσε ιδιαίτερη ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες, κύρια από το 1990. Όπως ήταν φυσικό αποτέλεσμα αυτής της ανάπτυξης ήταν και η δημιουργία σύγχρονων τεχνικών εταιρειών, μελετητικών-τεχνικών γραφείων, έμπειρου και εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού και εργατικού δυναμικού, ανάπτυξη γενικότερα της τεχνογνωσίας αλλά και του τεχνικού εξοπλισμού. Παρά την ύφεση που γνώρισε ο κλάδος από το 2007, η συνεισφορά του στην ελληνική οικονομία παραμένει σημαντική.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 30/06/2022, Σελίδες 637
 • ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

  2-7075_EXOFYLLO_FOR_PRINT_15,8X24_-_Antigrafh.jpg

  Σας ενημερώνουμε, ότι μόλις κυκλοφόρησε «ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ » του κυρίου Γιώργου Αθανασόπουλου Δικηγόρου Παρ’ Αρείου Πάγου. Είναι ένας τόμος 980 σελίδων  με CD-ROM και περιλαμβάνει: ) Τις διατάξεις που διέπουν τη φορολογία Ιδιοκτησίας Ακινήτων, ενημερωμένος με τον προσφάτο  Νόμο: Ν.4916/2022 και την Απόφαση 1046/2022 Ερωτήσεις –απαντήσεις για την εφαρμογή του συστήματος  αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας μεταβιβαζομένων ακίνητων.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 19/05/2022, Σελίδες 980
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΝΦΙΑ-Ε9

  Enfia-E9.jpg

  Σας ενημερώνουμε, ότι μόλις κυκλοφόρησε «Ο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ –ΕΝΦΙΑ-Ε9» του κυρίου Mπουλέρου Μιλτιάδη Οικονομολόγου –Λογιστή, Ειδικού Εισηγητή Σεμιναρίων. Είναι ένας τόμος 950 σελίδων  με CD-ROM και περιλαμβάνει: ) Τις διατάξεις που διέπουν τη φορολογία Ιδιοκτησίας Ακινήτων, ενημερωμένος με τον πρόσφατο  Νόμο: Ν.4916/2022.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 08/04/2022, Σελίδες 950