«ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΓΡ. ΘΕΟΦΑΝΗ »
Ταγματάρχου Γεωργούλη 2 - 3ος όροφος - Τ.Κ. 58100 - Γιαννιτσά,
ΤΗΛ: 23820 28900, ΚΙΝ: 6945 297 750

νέες κυκλοφορίες

 • Φορολογική δήλωση 2024 - Πρακτικός Οδηγός συμπλήρωσης για νομικά πρόσωπα

  TAX_book_NOM_2024.png

  Πρακτικός Οδηγός συμπλήρωσης για νομικά πρόσωπα

  ΕΚΔΟΤΗΣ: Εκδόσεις Epsilon Net

  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γκούρλιας Ιωάννης, Παύλου Χρήστος

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Φορολογία εισοδήματος

  Έντυπα Ε2, Ε3, Ν (ανάλυση, πίνακες και παραδείγματα)

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 25/06/2024
 • Φορολογική δήλωση 2024 - Πρακτικός Οδηγός συμπλήρωσης για φυσικά πρόσωπα

  TAX_book_FYS_2024[1].png

  Πρακτικός Οδηγός συμπλήρωσης για φυσικά πρόσωπα

  ΕΚΔΟΤΗΣ: Εκδόσεις Epsilon Net

  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γκούρλιας Ιωάννης, Παύλου Χρήστος

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Φορολογία εισοδήματος

  Έντυπα Ε2, Ε3, Ε1 (ανάλυση, πίνακες και παραδείγματα)

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 17/06/2024
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική

  Χρηματοοικονομική_Λογιστική[3].jpg

  Ο κ. Γεώργιος Αληφαντής στις 380 σελίδες της νέας  εργασίας του Χρηματοοικονομική λογιστική-Πρακτικές εφαρμογές, παραθέτει τις εργασίες των μαθημάτων «Χρηματοοικονομική  Λογιστική»,  τα οποία δίδαξε στους φοιτητές των  προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στα τμήματα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Οικονομικής Επιστήμης και Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κατά τα ακαδημαϊκά έτη από το 2001 έως το 2020.

  Οι εργασίες αυτές βοήθησαν πάρα πολύ τους φοιτητές και, για το λόγο αυτό, ο κ. Γ. Αληφαντής  έκρινε ότι πρέπει να τις εκδώσει με το παρόν βιβλίο, ώστε, όποιος σπουδαστής στο μέλλον επιθυμεί να σπουδάσει Οικονομικά σε Πανεπιστήμιο και να ασχοληθεί και με την Χρηματοοικονομική Λογιστική, να μελετήσει τις  πρακτικές εφαρμογές, οι οποίες δημοσιεύονται στο ανωτέρω βιβλίο, ώστε να ωφεληθεί, όπως και οι ανωτέρω  αναφερόμενοι φοιτητές στους οποίους δίδαξε  Χρηματοοικονομική Λογιστική στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 14/06/2024, Σελίδες 380
 • Εταιρική Διακυβέρνηση

  47e1a769-5cef-5ac9-3d29-b8cfb96118bb.jpg

  Η εταιρική διακυβέρνηση (Governance) αποτελεί πλέον (αν και προηγήθηκε χρονικά) τη μία πλευρά του ισοσκελούς τριγώνου των κριτηρίων που πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των εσωτερικών λειτουργικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ενός οργανισμού. Τα άλλα δύο σκέλη αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος (Environment) και την εταιρική κοινωνική ευθύνη (Social). Εξυπακούεται, συνεπώς, ότι η συμμόρφωση με τις επιταγές της νέας νομοθεσίας για την εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρύτερης στρατηγικής που θα διαμορφώσει κάθε εταιρεία για μια θετική συνεισφορά στην προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική ανάπτυξη και την προστασία των επενδυτών.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 14/06/2024, Σελίδες 414
 • ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

  KFE_2024_cover.jpg

  Κυκλοφορεί στις 14 Ιουνίου από τις εκδόσεις ΤΟΤΣΗ η 54η έκδοση του βιβλίου "ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ" ο οποίος είναι ενημερωμένος μέχρι και τον τελευταίο νόμο 5104/2024. Περιλαμβάνει όλες τις νέες αποφάσεις του Yπ. Oικ/κών και της A.A.Δ.E., καθώς και νέες διοικητικές λύσεις υπό μορφή εγκυκλίων και ατομικών απαντήσεων, απαραίτητες για την ερμηνεία και την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα. Ακόμη περιέχει σχετικές διατάξεις,  αιτιολογικές εκθέσεις και τις εκθέσεις της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Bουλής.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 14/06/2024, Σελίδες 970
 • Πλοία αναψυχής & Τουριστικά ημερόπλοια 2024

  ΝΕΠΑ1_εξωφυλλο.jpg

  Η νέα έκδοση της Astbooks με τίτλο «Πλοία αναψυχής & Τουριστικά ημερόπλοια 2024» αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο στα χέρια των λογιστών, στη σύνθετη καθημερινότητα, ιδιαίτερα για τους συναδέλφους για τους οποίους ένα μεγάλο κομμάτι του όγκου εργασιών τους έχει να κάνει με αντίστοιχου είδους επιχειρήσεις και οντότητες. Στο βιβλίο αναλύεται η νομοθεσία που αφορά τα πλοία αναψυχής και τα τουριστικά ημερόπλοια, τόσο από την πλευρά του θεσμικού πλαισίου που τα διέπει (ν.4926/2022) αλλά και από την πλευρά της φορολογίας εισοδήματος (ΚΦΕ, φόροι-τέλη κ.ά), του ΦΠΑ (Κώδικας ΦΠΑ), της λογιστικής παρακολούθησης (ΕΛΠ), της ηλεκτρονικής διαβίβασης πληροφοριών (myDATA) καθώς και της ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 07/06/2024, Σελίδες 904
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ

  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ_ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ_2024_(ΕΞΩΦΥΛΛΟ).jpg

  Κυκλοφορεί στις 23 Μαΐου από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΤΣΗ η 18η έκδοση του βιβλίου "Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 5104/2024) και Κώδικας Διοικητικών & Ποινικών Κυρώσεων (Ν. 2523/1997)" (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ) ενημερωμένη μέχρι και το νόμο 5104/2024. Περιλαμβάνει τον νέο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.5104/2024), ο οποίος αντικατέστησε τον Ν. 4987/2022, κωδικοποιημένο κατ' άρθρο με την αιτιολογική του έκθεση, όπως και τον προισχύσαντα Ν. 4987/2022 ενημερωμένο μέχρι και τον Ν. 5092/2024 με τις σχετικές αποφάσεις και διοικητικές λύσεις. Στη συνέχεια παρατίθεται ο Κώδικας Διοικητικών & Ποινικών Κυρώσεων (Ν. 2523/1997) ενημερωμένος μέχρι και τον νόμο 4972/2022. Επίσης περιλαμβάνονται τα Παραρτήματα  με το νόμο 4557/2018 που είναι ενημερωμένος μέχρι τον νόμο 5090/2024 και αφορά στην πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας  και ειδικότερα  περιέχει  διατάξεις που αφορούν στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, τις ευθύνες ιδιωτών λογιστών, εξωτερικών λογιστικών γραφείων, ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, εταιρείες ορκωτών-λογιστών, δικηγόρων, συμβολαιογράφων, την δέουσα επιμέλεια ως προς τους πελάτες, το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, τις ποινικές κυρώσεις κ.α. και τους νόμους 4305/2014 και 4321/2015 σχετικά με τις ρυθμίσεις βεβαιωμένων οφειλών ενημερωμένους μέχρι και το νόμο 5104/2024.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 23/05/2024, Σελίδες 958
 • ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 2024

  ΚΩΔΙΚΑΣΦΟΡΟΛ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ_2024.jpg

  Σας ενημερώνουμε, ότι μόλις κυκλοφόρησε: «Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 2024» – ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ  ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ του κυρίου Τάτση Ιωάννη, Οικονομολόγου  MSc,DProf. Είναι ένας τόμος 1000 σελίδων με CD-ROM και περιλαμβάνει με ανάλυση και ερμηνεία με όλες τις διατάξεις τον  έως και τον Ν. 5104/2024. Μη επιβολή προστίμου κατά τη διόρθωση πληροφοριακών στοιχείων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ε1, Ν, Ε2, Ε3 και λοιπών συνυποβαλλόμενων εντύπων). Με σχετικές Διαταγές Επίκαιρα σημαντικά θέματα Παραδείγματα. Το έργο χωρίζεται σε δύο μέρη: Το Α΄ μέρος περιλαμβάνει τις βασικές παραμέτρους του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Το Β΄ μέρος περιλαμβάνει με ανάλυση και ερμηνεία τα άρθρα του Κώδικα, καθώς και πίνακες και παραδείγματα.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 22/05/2024, Σελίδες 1000
 • ΝΕΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2024 ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

  ΦΟΡ_ΔΗΛΩΣΕΙΣ_2024.jpg

  Σας ενημερώνουμε, ότι μόλις κυκλοφόρησαν: «ΟΙ ΝΕΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2024 ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» του κυρίουMπουλέρου Μιλτιάδη, Οικονομολόγου –Λογιστής, Ειδικός Εισηγητής Σεμιναρίων. Είναι έναςτόμος (1.1300σελίδες) με τοCD-ROM και περιλαμβάνει με ανάλυση οδηγίες για την συμπλήρωση όλων των κωδικών των εντύπων Ε1, Ε2, Ε3, Ν και Ε9 για Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα με όλες της πρόσφατες μεταβολές:Ν.4172,Ν.4174,Ν4308,Ν.2523,Ν.4652, Ν.4646,Ν.4791,Ν.4799,Ν.5042,Ν.5073,έως και τον Ν.5104/2024καιτις αποφάσεις Α.1118,Α.1032 Α.1034. Α.1061/2024Νέο έντυπο Ε1  Ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Δηλώσεις Δωρεάς –Γονικής Παροχής χωρίς συμβόλαιο.

   

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 22/05/2024, Σελίδες 1300
 • ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΞΥΠΝΑ 2024

  ΔΗΛΩΣΤΕ_ΕΞΥΠΝΑ_2024.jpg

  Μόλις κυκλοφόρησε ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΞΥΠΝΑ 2024, 27 ΧΡΟΝΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, Χρήστος Δ. Μελάς- Συγγραφέας – Φοροτεχνικός

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΑΠΟ ΦΕΤΟΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΝΕΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ.

  Το «ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΞΥΠΝΑ 2024» σας καθοδηγεί πώς να συμπληρώσετε τον κάθε κωδικό.

   

  ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕΤ ΤΩΝ 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 35 ΕΥΡΩ

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 21/05/2024