«ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ»
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 4 ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
ΤΗΛ: 2310228517, ΤΗΛ/FAX: 2310261948

νέες κυκλοφορίες

 • ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

  ΕΡΓΑΤΙΚΑ_-_ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ_-_ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ_ΣΤΗΝ_ΠΡΑΞΗ.png

  ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» των καθ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 11/04/2024, Σελίδες 470
 • ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

  ΚΕΛΠ_2024_cover[1].jpg

  Μόλις κυκλοφόρησε από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΤΣΗ η 2η έκδοση του βιβλίου "ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ" ενημερωμένος και με το νόμο 5036/2023. Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει, εκτός από την κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 4308/2014 με τα τέσσερα Παραρτήματα αυτού, τις αποφάσεις, τις ερμηνευτικές εγκυκλίους, τα διοικητικά έγγραφα, την αιτιολογική έκθεση και την έκθεση  της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής και όλες τις απαντήσεις Ε.Λ.Τ.Ε. - Σ.ΛΟ.Τ. που αφορούν τον παρόντα νόμο. Ο παρόν Κώδικας συνοδεύεται  από πίνακα περιεχομένων,  αλφαβητικό ευρετήριο του Ν. 4308/2014 και από αριθμητικό ευρετήριο των αποφάσεων, εγκυκλίων και διοικητικών εγγράφων.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 09/04/2024, Σελίδες 688
 • Η ΝΕΑΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2024

  ΝΕΑ_ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ_ΑΚΙΝΗΤΩΝ.jpg

  Σας ενημερώνουμε, ότι μόλις κυκλοφόρησε «Η ΝΕΑΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  2024»του κυρίου Γιώργου Παυλόπουλου Ηλία Δικηγόρου Παρ’ Αρείω Πάγω και του Νικολάκακου Γεώργιου Οικονομολόγου MSC,D Prof. Είναι ένας τόμος 1000 σελίδων  με CD-ROM και περιλαμβάνει: ) Τις διατάξεις που διέπουν τη φορολογία Ιδιοκτησίας Ακινήτων, ενημερωμένος με τους  προσφάτους νόμουςN.5095 Ν.5024και Ν.5036και την Απόφαση 1046Ερωτήσεις –απαντήσεις για την εφαρμογή του συστήματος  αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας μεταβιβαζομένων ακίνητων. Πώς δηλώνονται σε Κτηματολόγιο, Ε9, Δήμο και Αυθαίρετα, τα ακίνητα, που αποκτώνται από κληρονομιά χωρίς αποδοχή. Ρυθμίσεις για την εξαγορά κατεχομένων ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, ακινήτων του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, λοιπές διατάξεις για την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών. Δήλωση Φόρου δωρεάς-Γον. Παροχής κινητών και χρημάτων χωρίς συμβόλαιο. Πώς δηλώνονται σε Κτηματολόγιο, Ε9, Δήμο και Αυθαίρετα, τα ακίνητα, που αποκτώνται από κληρονομιά χωρίς αποδοχή.  Κτηματολόγιο Οδηγός δήλωσης ακινήτων με χρησικτησία.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 05/04/2024, Σελίδες 1000
 • ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΕΝΤΥΠΑ 2024

  2bXzMRYTofhom8t9kiLHJQHPHvnjoSsPcedy8vdl.jpg

  Το νέο βιβλίο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΕΝΤΥΠΑ 2024» αποτελεί μία συλλογή χρήσιμων νομικών και φορολογικών εγγράφων που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία μίας επιχείρησης. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται πρότυπα καταστατικά σύμφωνα με την τελευταία ΥΑ 5186/2024 τα οποία χρησιμοποιούνται για την σύσταση εταιριών είτε μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης είτε μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) και τα οποία ισχύουν από 1.3.2024. Προς πληρέστερη ενημέρωση του αναγνώστη, τα εν λόγω πρότυπα καταστατικά συνδέονται με παραπομπές στην αντίστοιχη νομοθεσία.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 22/03/2024, Σελίδες 419
 • ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & Στοιχεία Ασφαλιστικού Δικαίου

  ergatiko-dikaio.jpg

  Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Β. Γαμβρούδη «ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & Στοιχεία Ασφαλιστικού Δικαίου» ΕΝΝΟΙΑ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Διαφωτιστική ανάλυση διατάξεων και ερμηνευτικός σχολιασμός ΕΚΔΟΣΗ: ΜΑΡΤΙΟΣ 2024

  Ενημερωμένο με τους Ν. 5053/2023 και Ν. 5078/2023:

  Ξεπάγωμα τριετιών, Ωριμάνσεις – Απασχόληση σε περισσότερους του ενός εργοδότες

  Νέοι όροι απασχόλησης συνταξιούχων – Νέες ασφαλιστικές εισφορές μη μισθωτών 

  Διευθέτηση του χρόνου εργασίας και με ατομική σύμβαση εργασίας – Άδεια για γυναικολογικές εξετάσεις 

  Σύμβαση κατά παραγγελία και μηδενικών ωρών – Ανάρτηση των βασικών όρων της σύμβασης στο ΕΡΓΑΝΗ

   

  Ψηφιακή κάρτα και ωράριο εργασίας – Αδικαιολόγητη απουσία και νέο τρόπο λύσεως της συμβάσεως

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 15/03/2024, Σελίδες 480
 • ΝΕΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙO ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

  ΝΕΟΣ_ΠΟΙΝΙΚΟΣ_ΚΩΔΙΚΑΣ_ΚΑΙO_ΝΕΟΣ_ΚΩΔΙΚΑΣ_ΠΟΙΝΙΚΗΣ_ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.jpg

  Σας ενημερώνουμε, ότι μόλις κυκλοφόρησε Ο ΝΕΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙO ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣτου κου Παπαδόπουλου  Νικολάου Δικηγόρου  Παρ΄ Αρείω Πάγω. Είναι 1 τόμος 1280 σελίδες με CD-ROMενημερωμένος με τον νέο νόμο Ν.5090-2024. Παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης - Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας. Με Συγκριτικός πινάκας  παλαιών και νέων ρυθμίσεων.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 12/03/2024, Σελίδες 1280
 • Εφαρμογές ατομικού εργατικού δικαίου 2024

  6708IdfaUbrxqR5TJGLMW7QdkPNyXKC7gBjrX5ml.jpg

  Με το π.δ.80/2022 (ΦΕΚ Α' 222/4.12.2022 κωδικοποιήθηκε η νομοθεσία του ατομικού εργατικού δικαίου, προκειμένου να διαμορφωθεί ένας Κώδικας που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς τόσο για την ερμηνεία και εφαρμογή του εν λόγω δικαίου, όσο και για την τροποποίηση της νομοθεσίας στο μέλλον. Πρόκειται για την κωδικοποίηση πλέον των 50 νομοθετημάτων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων των τελευταίων 100 ετών από το 1920, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία της Kεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης (Κ.Ε.Κ.) με με τη συμβολή επιτροπής νομικών και υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου και με βάση την προεργασία που εκπόνησε ομάδα νομικών.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 07/03/2024, Σελίδες 671
 • Η NEA ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

  Η_NEA_ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ_ΚΑΤΟΙΚΩΝ_ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.jpg

  Σας ενημερώνουμε, ότι μόλις κυκλοφόρησε «Η NEA ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» του κυρίουΠαπαδόπουλου Λεωνίδα οικονομολόγου MSc,DProf. Είναι ένας τόμος 1220 σελίδων μεCD-ROM, και περιλαμβάνει όλες τις διατάξειςφορολογίας εισοδήματος που αποκτάται απο Φυσικά και Νομικά πρόσωπα που δεν έχουν φορολογική κατοικία και μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Επίσης περιλαμβάνει θέματα φορολογίας κεφαλαίου. Φορολογικές απαλλαγές σε πρόσωπα που μετοικούν στην Ελλάδα ή εισέρχονται προσωρινά, καθως και τις νέες ρυθμίσεις που αφορούν τους κατοίκους του εξωτερικού, ενημερωμένο και με τον Ν. 5073.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 06/03/2024, Σελίδες 1220
 • Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Ατομικές Επιχειρήσεις

  PExncT8GsI0XQRxHci4Jszx6zBek4P2petZUnPUe.jpg

  Η νέα έκδοση της Astbooks με τίτλο «Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Ατομικές Επιχειρήσεις» καλύπτει τα κύρια ζητήματα που σχετίζονται με την ατομική επιχειρηματικότητα κάθε μορφής (παροχή υπηρεσίας, εμπόριο, Δελτίο Παροχής υπηρεσιών, περιστασιακή απασχόληση).

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 06/03/2024, Σελίδες 971
 • ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΡΘΡΟ 14

  ΑΡΘΡΟ_14_ΕΞΩΦΥΛΛΟ_-_2024.jpg

  Η ανάλυση του Άρθρο 14 του Ν.2859/2000 αναδεικνύει τις δυσκολίες εφαρμογής του στην πράξη, με θέματα που βασανίζουν τους λογιστές - φοροτεχνικούς που ασχολούνται με αυτό.  Οι τελευταίες σημαντικές αλλαγές πάνω στο άρθρο 14 έχουν επέλθει με τους Ν.4591/2019 και ιδίως με τον Ν.4818/01.07.2021, ο οποίος πρόσθεσε και ένα επιπλέον κεφάλαιο στο άρθρο, το 14α. Με δύο διαφορετικές ματιές και τη συνδυασμένη γνώση δύο «σοφών» της λογιστικής και της φορολογίας καλύψαμε το θέμα από όλες τις απόψεις, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις που αφορούν το συγκεκριμένο άρθρο και οι οποίες παρατίθενται με πάρα πολλά παραδείγματα.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 06/03/2024, Σελίδες 688