Φορολογική δήλωση 2024 - Πρακτικός Οδηγός συμπλήρωσης για φυσικά πρόσωπα

Τιμή:39.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 17/06/2024

Έντυπο εγχειρίδιο
• Παρουσίαση όλων των νέων κωδικών που προστέθηκαν στα έντυπα Φορολογικών Δηλώσεων 2024
• Συνηθέστερα λάθη στη συμπλήρωση των εντύπων
• Συσχετιζόμενοι κωδικοί

Συνοδευτικό ebook
• Παράθεση της σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας για κάθε περίπτωση
• Καταγραφή όλων των βασικών ερμηνευτικών εγκυκλίων και οδηγιών φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων
• Διαρκής Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος
• Πολλά παραδείγματα συμπλήρωσης εντύπων

Ενδεικτικά θέματα
• Tεκμαιρόμενο ελάχιστο εισόδημα αυτοαπασχολούμενων
• Φορολογική αντιμετώπιση βραχυχρόνιων μισθώσεων μετά τις πρόσφατες αλλαγές
• Προσαυξημένη έκπτωση δαπανών υπό προϋποθέσεις
• Ανάλωση κεφαλαίου
• Φορολογική αντιμετώπιση επιδομάτων
• Ανάλυση φορολογίας εισφοράς αλληλεγγύης με καταγραφή όλων των απαλλακτικών διατάξεων
• Ανάλυση τέλους επιτηδεύματος, περιπτωσιολογία απαλλαγών
• Δαπάνες και λοιπά ποσά που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα ή τον φόρο
• Δικαιώματα προαίρεσης