ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Τιμή:60.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 14/06/2024, Σελίδες 970

Ειδικότερα περιλαμβάνει την απόφαση της ΑΑΔΕ για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των φυσικών προσώπων Α. 1061/22.4.2024, την απόφαση για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Α. 1073/1.5.2024, όπως και τις οδηγίες  της ΑΑΔΕ  για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με την εγκύκλιο Ε. 2032/1.5.2024. Επίσης περιλαμβάνει τις οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου Ε3 που έχουν δοθεί με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ Ε. 2028/19.4.2024.Σημαντική είναι ακόμη η απόφαση Α. 1080/17.5.2024 που αφορά την αυτοματοποιημένη προσυμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων 2024 για τα φυσικά πρόσωπα. Ακόμα περιλαμβάνει την απόφαση Α. 1055/9.4.2024 και την εγκύκλιο Ε. 2027/16.4.2024 που αφορούν το άρθρο 28Α του Ν. 4172/2013 σχετικά με το τεκμαρτό εισόδημα των ατομικών επιχειρήσεων και για τον τρόπο που θα γίνεται ο έλεγχος από την ΑΑΔΕ για όσους αμφισβητούν το ελάχιστο (τεκμαρτό) εισόδημα. Τέλος περιλαμβάνει κωδικοποίηση της Επιβολής Tέλους Επιτηδεύματος (άρθρο 31 N.3986/2011) ενημερωμένη με το νόμο 5100/2024 με αποφάσεις, εγκυκλίους και αιτιολογικές εκθέσεις.