ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ

Τιμή:60.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 23/05/2024, Σελίδες 958

Κυκλοφορεί στις 23 Μαΐου από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΤΣΗ η 18η έκδοση του βιβλίου "Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 5104/2024) και Κώδικας Διοικητικών & Ποινικών Κυρώσεων (Ν. 2523/1997)" (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ) ενημερωμένη μέχρι και το νόμο 5104/2024. Περιλαμβάνει τον νέο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.5104/2024), ο οποίος αντικατέστησε τον Ν. 4987/2022, κωδικοποιημένο κατ' άρθρο με την αιτιολογική του έκθεση, όπως και τον προισχύσαντα Ν. 4987/2022 ενημερωμένο μέχρι και τον Ν. 5092/2024 με τις σχετικές αποφάσεις και διοικητικές λύσεις. Στη συνέχεια παρατίθεται ο Κώδικας Διοικητικών & Ποινικών Κυρώσεων (Ν. 2523/1997) ενημερωμένος μέχρι και τον νόμο 4972/2022. Επίσης περιλαμβάνονται τα Παραρτήματα  με το νόμο 4557/2018 που είναι ενημερωμένος μέχρι τον νόμο 5090/2024 και αφορά στην πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας  και ειδικότερα  περιέχει  διατάξεις που αφορούν στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, τις ευθύνες ιδιωτών λογιστών, εξωτερικών λογιστικών γραφείων, ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, εταιρείες ορκωτών-λογιστών, δικηγόρων, συμβολαιογράφων, την δέουσα επιμέλεια ως προς τους πελάτες, το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, τις ποινικές κυρώσεις κ.α. και τους νόμους 4305/2014 και 4321/2015 σχετικά με τις ρυθμίσεις βεβαιωμένων οφειλών ενημερωμένους μέχρι και το νόμο 5104/2024.