ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Τιμή:60.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 25/04/2023, Σελίδες 828

H προηγούμενη 20η έκδοση του Kώδικα Φ.Π.A. (N. 2859/2000) ήταν ενημερωμένη μέχρι και το νόμο 4646/2019. Έκτοτε εκδόθηκαν οι νόμοι 4664/2020, 4681/2020, 4690/2020, 4701/2020, 4714/2020, 4738/2020, 4758/2020, 4764/2020, 4772/2021, 4778/2021, 4790/2021, 4797/2021, 4811/2021, 4818/2021, 4819/2021, 4821/2021, 4839/2021, 4873/2021, 4876/2021, 4916/2022, 4949/2022, 4965/2022, 4972/2022, 5000/2022, 5024/2023, 5034/2023, 5036/2023 και 5043/2023 που τροποποίησαν και συμπλήρωσαν τις διατάξεις του Kώδικα.

H ανά χείρας 21η έκδοση (2023), εκτός από την κωδικοποίηση των διατάξεων του N. 2859/2000, είναι εμπλουτισμένη με τις σχετικές διατάξεις, τις αποφάσεις του Yπ. Oικ.,της ΓΓΔE και της ΑΑΔΕ, και τις διοικητικές λύσεις υπό μορφή εγκυκλίων και διοικητικών εγγράφων.

Tέλος, η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο, αριθμητικό ευρετήριο των αποφάσεων και εγκυκλίων και πίνακα αντιστοιχίας άρθρων του νέου με τον παλαιό Kώδικα. Όπως και στις προηγούμενες εκδόσεις, έτσι και στην παρούσα, στις υποσημειώσεις αναφέρονται οι τροποποιούσες και οι τροποποιούμενες διατάξεις, καθώς και ο χρόνος ισχύος των νέων διατάξεων. Προς διευκόλυνση των αναγνωστών οι νέες διατάξεις τίθενται μέσα σε ράστερ.

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤO

KΩΔIKAΣ ΦOPOY ΠPOΣTIΘEMENHΣ AΞIAΣ 

Κωδικοποίηση διατάξεων του N. 2859/1997

 

ΤΜΗΜΑ ΔEYTEPO

AΛΦABHTIKO EYPETHPIO ΠEPIEXOMENΩN

 

ΤΜΗΜΑ TPITO

APIΘMHTIKO EYPETHPIO AΠOΦAΣEΩN, EΓKYKΛIΩN KAI ΔIOIK. EΓΓPAΦΩN KATA XPONOΛOΓIKH ΣEIPA

 

ΤΜΗΜΑ TETAPTO

ΠINAKAΣ ANTIΣTOIXIAΣ APΘPΩN N. 2859/2000 ΠPOΣ TA APΘPA TOY N. 1642/1986