«ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ»
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 4 ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
ΤΗΛ: 2310228517, ΤΗΛ/FAX: 2310261948

νέες κυκλοφορίες

 • Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2022

  3ce9b0d6-a728-b71b-275b-f7f85a3b26de.jpg

  Ο νέος «Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2022» της Astbooks, αποτελεί τον πλέον αναλυτικό οδηγό (500 σελίδων και άνω) για τη συμπλήρωση των εντύπων Ε1 και Ε2, περιλαμβάνοντας κάθε είδους αλλαγές που επηρεάζουν τη συμπλήρωση των εντύπων και τον υπολογισμό του φόρου που καλούνται να καταβάλουν τα φυσικά πρόσωπα. Ο «Οδηγός» έχει εμπλουτιστεί και επικαιροποιηθεί σύμφωνα με την νέα απόφαση Α.1034/2022 σχετικά με την συμπλήρωση και υποβολή των εντύπων Ε1 και Ε2.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 21/03/2022, Σελίδες 660
 • ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ

  Askiseis_2022_exofullo.jpg

  ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ 1Γ/2022)
  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ε.Λ.Π. ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ
  ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ - ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
  ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

  4η ΕΚΔΟΣΗ 2022

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 17/03/2022, Σελίδες 608
 • Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ν.4172/2013

  kodikas-forologias.jpg

  Κατανοώντας τις δυσκολίες που προκύπτουν από ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό πλαίσιο, ιδίως σε ζητήματα που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος και δεδομένου ότι από την προηγούμενη έκδοση του βιβλίου -τον Ιανουάριο του 2020- ο οποίος περιλάμβανε κωδικοποίηση με τον νόμο 4646/2019, έχουν εκδοθεί 16 νέοι νόμοι με διατάξεις των οποίων τροποποιήθηκαν περισσότερες από 130 διατάξεις του ΚΦΕ, κρίναμε ως επιτακτική ανάγκη την επικαιροποίηση του βιβλίου «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ν.4172/2013».

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 15/03/2022, Σελίδες 2647
 • Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Ν.4174/2013

  kodikas-forologikis-diadikasias.jpg

  Το νέο δίτομο βιβλίο της Astbooks «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Ν.4174/2013», συνιστά το πλέον ολοκληρωμένο και χρήσιμο βιβλίο για κάθε επαγγελματία λογιστή-φοροτεχνικό, ακόμη και μελετητή της οικονομικής πραγματικότητας στην Ελλάδα.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 16/02/2022, Σελίδες 1410
 • Δαπάνες Επιχειρήσεων

  dapanes-epixeiriseon.jpg

  Η νέα έκδοση του βιβλίου «Δαπάνες Επιχειρήσεων» έχει εμπλουτιστεί με όλες τις σχετικές εγκυκλίους και τροποποιήσεις του ν.4172/2013 που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2021, είναι ενημερωμένη με τον πιο πρόσφατο ν.4876/2021 και την εγκύκλιο 2235/2021 αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονται σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) και σε Ιδρύματα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Ι.Ε.Σ.Π.).

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 14/02/2022, Σελίδες 862
 • ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ & ΣΥΛΛΟΓΩΝ Μη κερδοσκοπικών Ν.Π.Ι.Δ.

  B_EKDOSH-EJVFYLLO.JPG

  Β΄ ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ του Οικονομολόγου Λογιστή Φοροτεχνικού Αργύρη Καβουρίνου ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ & ΣΥΛΛΟΓΩΝ Μη κερδοσκοπικών Ν.Π.Ι.Δ.

  Για Φορολογικές , Ασφαλιστικές , Διαχειριστικές & λοιπές υποχρεώσεις. Οργάνωση , Διοίκηση, Ανάπτυξη και Έλεγχος των μη κερδοσκοπικών οργανισμών Πολιτιστικών, Αθλητικών, Επιστημονικών κλπ (Ν.Π.Ι.Δ.) ( αρθ.45, περ. γ’ Ν.4172/2013 - ΚΦΕ ). Μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας του Νομικού Προσώπου, Διαχωρισμός και έλεγχος εσόδων και εξόδων, Έσοδα από δωρεές και χορηγίες, Διάκριση από συγγενείς έννοιες, Πηγές Χρηματοδότησης για τα μη κερδοσκοπικά Ν.Π.Ι.Δ., Λέσχες Φίλων, Ενώσεις Προσώπων, Συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, Πολιτιστικούς Συλλόγους & Αθλητικά Σωματεία.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 25/01/2022, Σελίδες 185
 • Εργατικά - Μισθοδοσίες - Ασφαλιστικά - Παραδείγματα - Δηλώσεις Στην Πράξη

  Ergatika_exofullo_2022.jpg

  Νέα Έκδοση του βιβλίου "Εργατικά - Μισθοδοσίες - Ασφαλιστικά - Παραδείγματα - Δηλώσεις Στην Πράξη", 21η έκδοση 2022

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 18/01/2022
 • Ε.Λ.Π. – Εργασίες τέλους χρήσης

  odigos-ergasias-telous-xrhshs.jpg

  Η νέα έκδοση του βιβλίου «Ε.Λ.Π. – Εργασίες τέλους χρήσης» των εκδόσεων Astbooks έχει αποδειχτεί ένας πολύτιμος βοηθός τα τελευταία περίπου 10 χρόνια για την ορθή και έγκυρη  διεκπεραίωση των εργασιών τέλους χρήσης που απαιτούνται για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις αλλαγές που συντελέστηκαν με την εφαρμογή του νέου Κώδικα Περί Ανωνύμων Εταιρειών (ν. 4548/2018), ο οποίος αντικατέστησε τον κ.ν. 2190/1920 και είναι πλήρως ενημερωμένος με όλες τις αλλαγές του Κώδικας Φορολογίας εισοδήματος (ν. 4172/2013).

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 17/01/2022, Σελίδες 684
 • Οδηγός κοινωνικοπρονοιακών επιδομάτων και παροχών

  odhgos-koinonikopronoiakon-epidomaton-kai-paroxon.jpg

  Το νέο βιβλίο της Astbooks «Οδηγός κοινωνικοπρονοιακών επιδομάτων και παροχών» αποτελεί μια προσπάθεια καταγραφής και περιγραφής των κοινωνικών παροχών/επιδομάτων που υλοποιούνται στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής της χώρας. Δεδομένου ότι υπάρχει δυσκολία και συχνά ασαφές πλαίσιο και πληροφόρηση σχετικά με την διαδικασία που ακολουθείται για την χορήγηση επιδομάτων και παροχών καθώς και για το σύνολο των επιδομάτων που υλοποιούνται από κρατικούς φορείς γεννήθηκε η ιδέα της συγγραφής του βιβλίου αυτού που αφορά στις παροχές της κοινωνικής προστασίας το οποίο θα προσπαθήσει να λειτουργήσει ως πρακτικός οδηγός και χρήσιμο εργαλείο σε κάθε πολίτη, σε κάθε κοινωνικό/η λειτουργό που εργάζεται σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, σε κάθε ελεύθερο επαγγελματία ή μισθωτό λογιστή/ρια, σε κάθε εργαζόμενο/η σε λογιστικά γραφεία, σε κάθε δικηγόρο κ.ά., περιλαμβάνοντας σχετική νομοθεσία, πρακτικούς οδηγούς για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων, αναλυτικές διαδικασίες, παραδείγματα υπολογισμών, χρηστικούς πίνακες με δικαιολογητικά.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 21/12/2021, Σελίδες 680
 • Εργατική Νομοθεσία και Μισθοδοσία από τη Θεωρία στην Πράξη

  Ejvfyllo_B._PRASSAS.jpg

  Όλες οι απαντήσεις που ψάχνετε, τώρα συγκεντρωμένες στον πλέον ολοκληρωμένο και άκρως πρακτικό οδηγό 700+ σελίδων που θα κάνει την εργασιακή σας καθημερινότητα πιο εύκολη!

  Από την δαιδαλώδη Εργατική Νομοθεσία, στην πρακτική διαχείριση και υπολογισμό της Μισθοδοσίας

  Από τον γόρδιο δεσμό της Ασφαλιστικής Νομοθεσίας, στον πλήρη οδηγό υποχρεώσεων των επιχειρήσεων

   

  Από το σύνθετο νομικό πλαίσιο, στην κατανοητή και τεκμηριωμένη ερμηνεία νόμων, εγκυκλίων, αποφάσεων, διατάξεων.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 13/12/2021, Σελίδες 720