«ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ»
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 4 ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
ΤΗΛ: 2310228517, ΤΗΛ/FAX: 2310261948

νέες κυκλοφορίες

 • Άμεσοι και Έμμεσοι Φορολογικοί Έλεγχοι Φυσικών και Nομικών Προσώπων

  MELAS_2023.png

  Ο φορολογικός έλεγχος των φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων μετά τον Ν. 4174/2013 περί Κ.Φ.Δ.
  Πρόγραμμα ελέγχου επιχειρήσεων με διπλογραφικά και απλογραφικά βιβλία
  Καινοτόμα εργαλεία προσδιορισμού του φορολογικού προφίλ της επιχείρησης
  Διαδικασία ελέγχου
  Έναρξη ελέγχου, έλεγχος ταμείου, αξιογράφων, κλειστής αποθήκης, αποτίμησης (παραδείγματα)
  Οι λογιστικές διαφορές και οι εκπιπτόμενες δαπάνες
  Οι ορκωτοί ελεγκτές και η έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού
  Έμμεσες τεχνικές ελέγχου (αναλυτικά παραδείγματα κάθε μεθόδου)
  Οι τραπεζικοί καταθετικοί λογαριασμοί
  Το δικαίωμα της ανταπόδειξης του φορολογούμενου και σύνταξη του απολογητικού σημειώματος
  Η ενδικοφανής προσφυγή

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 26/09/2023, Σελίδες 288
 • ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2023

  ΚΩΔΙΚΑΣ_ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ_ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ_2023.jpg

  Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΤΟΤΣΗ η 10η έκδοση του βιβλίου "ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ" ενημερωμένη μέχρι και το νόμο 5045/2023. Όσον αφορά την παρούσα έκδοση αυτή αποτελείται, όπως και η προηγούμενη, από τρία Μέρη. Στο πρώτο Μέρος παρατίθενται κωδικοποιημένοι οι νόμοι που αφορούν τη φορολογία κατά τη μεταβίβαση των ακινήτων, καθώς και η νομοθεσία για τον αντικειμενικό προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων. Στο δεύτερο Μέρος παρατίθεται κωδικοποιημένη η νομοθεσία που αφορά τη φορολογία στην κατοχή των ακινήτων και Στο τρίτο Μέρος παρατίθενται αναλυτικά αλφαβητικά ευρετήρια των νόμων 1587/1950 (Φ.Μ.Α.), 3842/2010 (Φ.Α.Π.) και 4223/2013 (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), καθώς και αριθμητικά ευρετήρια πολυγραφημένων και επταψήφιων αποφάσεων, εγκυκλίων και εγγράφων κατά χρονολογική σειρά.

  Σημειώνεται ότι η κωδικοποίηση των διατάξεων των ανωτέρω νόμων συνοδεύεται από τις σχετικές διατάξεις, νομολογία, εγκύκλιες διαταγές και τις αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών και της Α.Α.Δ.Ε. ενημερωμένες μέχρι και τον Αύγουστο 2023.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 26/09/2023, Σελίδες 712
 • Σύγχρονη Κοστολόγηση και Ε.Λ.Π.

  YLXE3FXR1mv0vBMFlGdivdSSqXd4EFVcHEhXBjDP.jpg

  Η δεύτερη επικαιροποιημένη και εμπλουτισμένη έκδοση της Astbooks με τίτλο «Σύγχρονη Κοστολόγηση και Ε.Λ.Π.» του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου έχει γίνει με την προσθήκη θεμάτων που προήλθαν από παρατηρήσεις και ερωτήματα συναδέλφων λογιστών στη διάρκεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων, με θέμα το budgeting και την κοστολόγηση. Ειδικότερα, προστέθηκε το 5ο κεφάλαιο με αποκλειστικό αντικείμενο την κοστολόγηση και την οικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Επίσης έχουν προστεθεί γνωματεύσεις του ΣΛΟΤ (2022-2023) σχετικές με την ορθή τεκμηρίωση του κόστους στα λογιστικά βιβλία των επιχειρήσεων

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 20/09/2023, Σελίδες 528
 • Φορολογικός έλεγχος Επιχειρηματικής Δραστηριότητας - Έμμεσες μέθοδοι ελέγχου

  forologikos-eleghos.jpg

  Κορομηλάς Γ./ Τσιαουσίδου Μ. (ΜSc.Οικονομολόγοι - Φοροτεχνικοί)

  Πλήρη ανάλυση των διατάξεων για το φορολογικό έλεγχο και τις έμμεσες  μεθόδους ελέγχου

  Πολλά παραδείγματα του κατ’ έλεγχο προσδιορισμού των φορολογητέων αποτελεσμάτων και υπολογισμού των συνολικών επιβαρύνσεων

  Ανάλυση των διατάξεων για την παραγραφή

  Τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τις παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας

  Τις διαδικασίες της ενδικοφανούς προσφυγής

  Πολλά συναφή θέματα

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 14/09/2023, Σελίδες 426
 • Εταιρικοί μετασχηματισμοί - N.4601/2019 (ΦΕΚ A' 44/9.3.2019) 2023

  KYgzniPW0mTYLlRL8v0zinrqO66zuvWepkeMdiMb.jpg

  Με το ν.4601/2019 επιδιώχθηκε η αναμόρφωση του δικαίου των εταιρικών μετασχηματισμών και η συστηματοποίησή του για πρώτη φορά σε ένα ενιαίο νομοθετικό κείμενο. Για το ελληνικό εταιρικό δίκαιο και ειδικότερα για το δίκαιο των εμπορικών εταιριών, στο οποίο συστηματικά ανήκουν οι διατάξεις του νόμου, η έννοια των μετασχηματισμών δεν ήταν ούτε οικεία ούτε σαφής ως προς το περιεχόμενό της. Πράγματι, οι νόμοι που διείπαν τις εταιρικές μορφές της ΑΕ, της ΕΠΕ, της ΙΚΕ, της ΟΕ και της ΕΕ αγνοούσαν τον όρο αυτόν, ο οποίος αποτελεί «δάνειο» από τον χώρο της φορολογικής νομοθεσίας.   Στη νομική γλώσσα και στην πρακτική των συναλλαγών, ωστόσο, ο όρος είχε από μακρού χρόνου καθιερωθεί, όχι μόνον εξαιτίας της στενής σχέσης εταιρικού και φορολογικού δικαίου που πάντοτε χαρακτήριζε το σχετικό συναλλακτικό πεδίο, αλλά και λόγω του σημασιολογικού του φορτίου και της ικανότητάς του να αποδίδει με συνθετικό και συνάμα περιληπτικό τρόπο ποικίλες νομικές πράξεις αναδιάρθρωσης ενός φορέα άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως η συγχώνευση, η διάσπαση και η μετατροπή.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 12/09/2023, Σελίδες 750
 • ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ,ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ

  KFΚ_2023_cover.jpg

  Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΤΟΤΣΗ η 17η έκδοση του βιβλίου "ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ,ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ" ενημερωμένη μέχρι και το νόμο 5039/2023 και με τις αποφάσεις  και τις εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί μέχρι και τον Αύγουστο 2023. Η παρούσα 17η έκδοση περιλαμβάνει, εκτός από την κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 2961/2001, τέσσερα Παραρτήματα με τις διατηρούμενες διατάξεις, τις συμβάσεις με άλλα κράτη για την αποφυγή διπλής φορολογίας, τις προΐσχύσασες από το έτος 1995 φορολογικές κλίμακες, πίνακα πηγών των διατάξεων του Κώδικα, πίνακα περιεχομένων καθώς και αλφαβητικό ευρετήριο.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 04/09/2023, Σελίδες 456
 • ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ -ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΕΝΤΥΠΑ 2023

  katastatika-entypa.jpg

  Το νέο βιβλίο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ -ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΕΝΤΥΠΑ 2023» αποτελεί μία συλλογή χρήσιμων νομικών και φορολογικών εγγράφων που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία μίας επιχείρησης

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 26/07/2023, Σελίδες 343
 • Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ 2023)

  Κωδικοί_Αριθμοί_Δραστηριότητας_(ΚΑΔ_2023).jpg

  Η νέα επικαιροποιημένη έκδοση της Επιστημονικής Ομάδας της Astbooks με τίτλο «Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ 2023)» αποτελεί ένα χρήσιμο και πρακτικό οδηγό στον οποίο παρουσιάζονται οι ΚΑΔ με δύο τρόπους, προκειμένου να είναι ευχερής η εύρεση του εκάστοτε κωδικού. Επισημαίνεται ότι η παρούσα έκδοση έχει επικαιροποιηθεί με τις Α.1228/2021, A.1239/2021, A.1003/2022, A.1107/2022, A.1167/2022, Α.1081/2023 με τις οποίες έχουν προστεθεί νέοι ΚΑΔ καθώς και αντικατασταθεί, τροποποιηθεί και καταργηθεί παλαιότεροι. Συγκεκριμένα, στα μέρη 1-4, οι ΚΑΔ έχουν ομαδοποιηθεί αλφαβητικά ανά παραγωγικό τομέα (αλφαβητικό ευρετήριο) και στο πέμπτο μέρος καταγράφονται όλοι οι Κ.Α.Δ. αριθμητικά (αριθμητικό ευρετήριο) ανά τομέα δραστηριότητας βάσει της Ευρωπαϊκής οδηγίας.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 07/07/2023, Σελίδες 551
 • Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ν.3190/1955)

  Εταιρείες_Περιορισμένης_Ευθύνης_(Ν.31901955).jpg

  Η νέα έκδοση της Astbooksμε τίτλο «Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ν.3190/1955)» αποτελεί έναν πλήρη οδηγό, για ζητήματα που άπτονται των Ε.Π.Ε. ο οποίος περιλαμβάνει κωδικοποιημένεη τη νομοθεσία με το ν.4933/2022, ενώ ενσωματώνει όλες τις αλλαγές που έγιναν μετά την εφαρμογή του ν.4919/2022, ο οποίος αντικατέστησε τους ν.4635/2019 και 441/2016, αναφορικά με τη λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. και τις ΥΜΣ, απλοποιώντας περαιτέρω τις διαδικασίες σύστασης και δημοσίευσης.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 30/06/2023, Σελίδες 695
 • ΝΕΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

  Η_ΝΕΑ_ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ_ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.jpg

  Σας ενημερώνουμε, ότι μόλις κυκλοφόρησε «Η ΝΕΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 2023» του κυρίουΑλιφραγκή Ηλία , ΟικονομολόγουMSc. Είναι ένας τόμος (1300σελίδες) με  CD-ROM που περιέχουν την ύλη του τόμου, και σχετική νομοθεσία.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 26/06/2023, Σελίδες 1300