«ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΓΡ. ΘΕΟΦΑΝΗ »
Ταγματάρχου Γεωργούλη 2 - 3ος όροφος - Τ.Κ. 58100 - Γιαννιτσά,
ΤΗΛ: 23820 28900, ΚΙΝ: 6945 297 750

Φορολογικές Δηλώσεις

 • ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΞΥΠΝΑ 2024

  ΔΗΛΩΣΤΕ_ΕΞΥΠΝΑ_2024.jpg

  Μόλις κυκλοφόρησε ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΞΥΠΝΑ 2024, 27 ΧΡΟΝΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, Χρήστος Δ. Μελάς- Συγγραφέας – Φοροτεχνικός

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΑΠΟ ΦΕΤΟΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΝΕΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ.

  Το «ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΞΥΠΝΑ 2024» σας καθοδηγεί πώς να συμπληρώσετε τον κάθε κωδικό.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 21/05/2024
 • Φορολογικές Δηλώσεις 2024 - Πρακτικός Οδηγός Φυσικών Προσώπων (Έντυπα Ε1 - Ε2)

  Φορολογικές_Δηλώσεις_2024[1].jpg

  Ο νέος οδηγός «Φορολογικές Δηλώσεις 2024 -Πρακτικός Οδηγός Φυσικών Προσώπων (Έντυπα    Ε1 – Ε2)» της Astbooks, αποτελεί τον πλέον αναλυτικό οδηγό για τη συμπλήρωση των εντύπων Ε1 και Ε2, περιλαμβάνοντας κάθε είδους αλλαγές που επηρεάζουν τη συμπλήρωση των εντύπων και τον υπολογισμό του φόρου που καλούνται να καταβάλουν τα φυσικά πρόσωπα. Ο «Οδηγός» έχει εμπλουτιστεί και επικαιροποιηθεί σύμφωνα με την απόφαση:
  Α.1061/2024 (ΦΕΚ Β' 2436/24.4.2024) - Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 30/04/2024, Σελίδες 632
 • ΝΕΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2024 ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ_ΔΗΛΩΣΕΙΣ_2024.jpg

  Σας ενημερώνουμε ότι κυκλοφόρησαν «ΟΙ ΝΕΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2024 ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» του κυρίου Στεργίου Ιωάννη , Οικονομολόγου MSc,DProf. Είναι ένας τόμος (1200 σελίδες) με το CD-ROM και περιλαμβάνει με ανάλυση οδηγίες για την συμπλήρωση όλων των κωδικών των εντύπων Ε1, Ε2, Ε3, Ν και Ε9 για Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα με όλες της πρόσφατες μεταβολές: Ν.4172,Ν.4174,Ν4308,Ν.2523,Ν.4652,Ν.4646,Ν.4791,Ν.4799,Ν.5042 έως και τον Ν.5073καιτις αποφάσεις Α.1118,Α.1032 Α.1034,.Α.1061/2024. Νέο έντυπο Ε1 Ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.  Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Δηλώσεις Δωρεάς –Γονικής Παροχής χωρίς συμβόλαιο.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 30/04/2024, Σελίδες 1200
 • Πίνακες Παρακράτησης ΦΜΥ 2024

  ee894f43-4401-d49d-db49-1e2d50aa4436.jpg

  Κυκλοφόρησαν oι Πίνακες Παρακράτησης ΦΜΥ 2024. Νέα αφορολόγητα όρια για οικογένειες με παιδιά. ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ Φ.Μ.Υ 2024 Ισχύουν από 1/1/2024. Έκδοση Ιανουάριος 2024. Από 1/1/2024 με τον Ν.5045/2023 αυξάνονται τα ποσά μείωσης του φόρου για οικογένειες με παιδιά. Κατά συνέπεια αυξάνονται τα έμμεσα αφορολόγητα. Και από 1/1/23  κατάργηθηκε η εισφορά αλληλεγγύης για όλους (δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους). Από 1/1/2020 και εντεύθεν εφαρμόζεται η φορολογική κλίμακα και οι μειώσεις φόρου λόγω παιδιών που άλλαξε με τον Ν. 4646/2019.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 19/01/2024, Σελίδες 92
 • Φ.Π.Α. - Δηλώσεις Στην Πράξη

  Φ.Π.Α._-_Δηλώσεις_Στην_Πράξη.jpg

  Νέα Έκδοση του βιβλίου "Φ.Π.Α. - Δηλώσεις Στην Πράξη", 19η έκδοση 2024

  Νομικό πλαίσιο του Φ.Π.Α. - Ενδοκοινοτικές συναλλαγές

  Απαλλαγές - Επιστροφές Φ.Π.Α. - Intrastat - Listing - MyData

  Καθεστώτα Φ.Π.Α. - Τροποποιητικές δηλώσεις Φ.Π.Α.

  Απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία των Ε.Λ.Π.

  Συντελεστές Φ.Π.Α. - Ακίνητα που υπάγονται στο Φ.Π.Α.

  Συμπλήρωση δηλώσεων Φ.Π.Α. - Διακανονισμοί παγίων

  Εφαρμογή όλων των νόμων του Φ.Π.Α. στην πράξη

  Συμπληρωμένη και με τους Ν.4172/2013, Ν.4308/2014, Ν.4387/2016, Ν.4389/2016,

  Ν.4646/2019, Ν.4818/2021, N.4972/2022, Ν.5000/2022, Ν.5024/2023, N.5057/2023 κ.α.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 05/12/2023, Σελίδες 560
 • Πίνακες παρακράτησης ΦΜΥ 2021 - 2023

  Diafimisi_FMY_2021.jpg

  ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ Φ.Μ.Υ 2021 Ισχύουν από 1/1/2021 και για το 2022 και για το 2023 - Έκδοση  Ιανουάριος 2021 - Από 1/1/2021 απαλλάσσονται  από την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης τα εισοδήματα από μισθούς στον Ιδιωτικό τομέα. Και από 1/1/23  κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για όλους (δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους). Από 1/1/2020 και εντεύθεν εφαρμόζεται η φορολογική κλίμακα και οι μειώσεις φόρου λόγω παιδιών που άλλαξε με τον Ν. 4646/2019.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 19/05/2023
 • Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2023

  t2jMoWHFG0njSTDg9KvmfsEHUrVwzia7awVmZ8Ei.jpg

  Ο νέος «Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2023» της Astbooks, αποτελεί τον πλέον αναλυτικό οδηγό για τη συμπλήρωση των εντύπων Ε3, Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης και έντυπο Ν, περιλαμβάνοντας κάθε είδους αλλαγές που επηρεάζουν τη συμπλήρωση των εντύπων και τον υπολογισμό του φόρου που καλούνται να καταβάλουν οι ατομικές επιχειρήσεις, τα νομικά πρόσωπα (κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) και οι νομικές οντότητες. Επιπλέον, η φορολογική αντιμετώπιση των θεμάτων έχει γίνει λαμβανομένων υπόψη όλων των τροποποιήσεων που έχουν επέλθει στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) ν.4172/2013. Επιθυμία μας είναι το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας να αποτελέσει ένα απαραίτητο εργαλείο στα χέρια κάθε επαγγελματία λογιστή-φοροτεχνικού, το οποίο θα μπορεί να το συμβουλεύεται καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και όχι μόνο το διάστημα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 17/05/2023
 • ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2023 ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

  ΝΕΟΣ_ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ_ΟΔΗΓΟΣ_2023_ΦΥΣΙΚΩΝ_ΚΑΙ_ΝΟΜΙΚΩΝ_ΠΡΟΣΩΠΩΝ.jpg

   

  Σας ενημερώνουμε, ότι μόλις κυκλοφόρησε «Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2023» ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ του κυρίουΝικολακάκου Γιώργου, Οικονομολόγου MSc,DProf. Είναι έναςτόμος (950σελίδες) με τοCD-ROM και περιλαμβάνει με ανάλυση οδηγίες για την συμπλήρωση όλων των κωδικών των εντύπων Ε1, Ε2, Ε3, Ν και Ε9 για Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα με όλες της πρόσφατες μεταβολές:Ν.4172 εως και τον Ν.5042 /2023 καιτις αποφάσεις Α.1118,Α.1032 Α.1034  και την E.2122Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Επίσης, περιλαμβάνει υπό μορφήν Ερωτήσεων-Απαντήσεων φορολογικά  θέματα όπως: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων. Θέματα Φορολογίας Κεφαλαίων, Τελών και Ειδικών Φορολογιών. Θέματα Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Θέματα που αφορούν την άσκηση Ενδικοφανούς Προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

   

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 05/05/2023, Σελίδες 950
 • Φορολογική Δήλωση 2023 για Φυσικά Πρόσωπα

  FYSIKON_COVER23.png

  Όπως κάθε χρόνο, οι πληρέστεροι οδηγοί της αγοράς! Έντυπο εγχειρίδιο: Παρουσίαση όλων των νέων κωδικών που προστέθηκαν στα έντυπα ΦΕ 2022, Συνηθέστερα λάθη στη συμπλήρωση των εντύπων, Συσχετιζόμενοι κωδικοί

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 18/04/2023
 • Φορολογική Δήλωση 2023 για Νομικά Πρόσωπα

  NOMIKON_COVER23.png

  Όπως κάθε χρόνο, οι πληρέστεροι οδηγοί της αγοράς! Έντυπο εγχειρίδιο: Παρουσίαση όλων των νέων κωδικών που προστέθηκαν στα έντυπα ΦΕ 2022, Συνηθέστερα λάθη στη συμπλήρωση των εντύπων, Συσχετιζόμενοι κωδικοί

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 18/04/2023