«ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΓΡ. ΘΕΟΦΑΝΗ »
Ταγματάρχου Γεωργούλη 2 - 3ος όροφος - Τ.Κ. 58100 - Γιαννιτσά,
ΤΗΛ: 23820 28900, ΚΙΝ: 6945 297 750

Φορολογία Εισοδήματος

 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΡΟΤΩΝ 2024

  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ_ΟΔΗΓΟΣ_ΑΓΤΟΤΩΝ_2024.jpg

  Σας ενημερώνουμε ότι μόλις κυκλοφόρησεο νέος  «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΡΟΤΩΝ2024» του κουΟικονόμου  Ιωάννη Οικονομολόγου, MSc,DProf. Είναι ένας τόμος με CD-ROM1300 σελίδες, πλήρως ενημερωμένος και συμπληρωμένος με όλες τις αλλαγές και προσθήκες που επήλθαν μέχρι σήμερα με τον νόμο Ν.5073και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους ΠΟΛ. 1, 2, 3, 4 , 1053, 1068 και την ΠΟΛ.1107  (Φορολόγηση του εισοδήματος που αποκτάται από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα).και την ΠΟΛ.1201.Ενδεικτικά παραδείγματα. ΕΦΚΑ  Η διαδικασία απογραφής εργοδοτών και υποβολής ΑΠΔ. K.Y.A. 61501-3398  Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στον ΟΓΑ .Προθεσμία καταβολής, των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων, ελευθέρων επαγγελματιών και εμμίσθων, οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387 υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ. Πώς υπολογίζονται οι εισφορές. Ένταξη στο κανονικό καθεστώς, ποιοι παραμένουν στο ειδικό, μετάταξη σε άλλο καθεστώς, την Κ.Υ.Α.635 και την ατομική ψηφιακή μελισσοκομική ταυτότητα.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 18/04/2024, Σελίδες 1300
 • ΝΕΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 2024

  ΝΕΑ_ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ_ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ_2024.jpg

  Σας ενημερώνουμε, ότι μόλις κυκλοφόρησε «Η ΝΕΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 2024» του κυρίουΣτεργίου Ιωάννη, Οικονομολόγου MSc. Είναι ένας τόμος (1300 σελίδες) με  CD-ROM που περιέχουν την ύλη του τόμου, και σχετική νομοθεσία.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 18/04/2024, Σελίδες 1300
 • Η ΝΕΑΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2024

  ΝΕΑ_ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ_ΑΚΙΝΗΤΩΝ.jpg

  Σας ενημερώνουμε, ότι μόλις κυκλοφόρησε «Η ΝΕΑΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  2024»του κυρίου Γιώργου Παυλόπουλου Ηλία Δικηγόρου Παρ’ Αρείω Πάγω και του Νικολάκακου Γεώργιου Οικονομολόγου MSC,D Prof. Είναι ένας τόμος 1000 σελίδων  με CD-ROM και περιλαμβάνει: ) Τις διατάξεις που διέπουν τη φορολογία Ιδιοκτησίας Ακινήτων, ενημερωμένος με τους  προσφάτους νόμουςN.5095 Ν.5024και Ν.5036και την Απόφαση 1046Ερωτήσεις –απαντήσεις για την εφαρμογή του συστήματος  αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας μεταβιβαζομένων ακίνητων. Πώς δηλώνονται σε Κτηματολόγιο, Ε9, Δήμο και Αυθαίρετα, τα ακίνητα, που αποκτώνται από κληρονομιά χωρίς αποδοχή. Ρυθμίσεις για την εξαγορά κατεχομένων ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, ακινήτων του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, λοιπές διατάξεις για την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών. Δήλωση Φόρου δωρεάς-Γον. Παροχής κινητών και χρημάτων χωρίς συμβόλαιο. Πώς δηλώνονται σε Κτηματολόγιο, Ε9, Δήμο και Αυθαίρετα, τα ακίνητα, που αποκτώνται από κληρονομιά χωρίς αποδοχή.  Κτηματολόγιο Οδηγός δήλωσης ακινήτων με χρησικτησία.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 05/04/2024, Σελίδες 1000
 • ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΕΝΤΥΠΑ 2024

  2bXzMRYTofhom8t9kiLHJQHPHvnjoSsPcedy8vdl.jpg

  Το νέο βιβλίο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΕΝΤΥΠΑ 2024» αποτελεί μία συλλογή χρήσιμων νομικών και φορολογικών εγγράφων που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία μίας επιχείρησης. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται πρότυπα καταστατικά σύμφωνα με την τελευταία ΥΑ 5186/2024 τα οποία χρησιμοποιούνται για την σύσταση εταιριών είτε μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης είτε μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) και τα οποία ισχύουν από 1.3.2024. Προς πληρέστερη ενημέρωση του αναγνώστη, τα εν λόγω πρότυπα καταστατικά συνδέονται με παραπομπές στην αντίστοιχη νομοθεσία.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 22/03/2024, Σελίδες 419
 • ΝΕΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙO ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

  ΝΕΟΣ_ΠΟΙΝΙΚΟΣ_ΚΩΔΙΚΑΣ_ΚΑΙO_ΝΕΟΣ_ΚΩΔΙΚΑΣ_ΠΟΙΝΙΚΗΣ_ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.jpg

  Σας ενημερώνουμε, ότι μόλις κυκλοφόρησε Ο ΝΕΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙO ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣτου κου Παπαδόπουλου  Νικολάου Δικηγόρου  Παρ΄ Αρείω Πάγω. Είναι 1 τόμος 1280 σελίδες με CD-ROMενημερωμένος με τον νέο νόμο Ν.5090-2024. Παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης - Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας. Με Συγκριτικός πινάκας  παλαιών και νέων ρυθμίσεων.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 12/03/2024, Σελίδες 1280
 • Η NEA ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

  Η_NEA_ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ_ΚΑΤΟΙΚΩΝ_ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.jpg

  Σας ενημερώνουμε, ότι μόλις κυκλοφόρησε «Η NEA ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» του κυρίουΠαπαδόπουλου Λεωνίδα οικονομολόγου MSc,DProf. Είναι ένας τόμος 1220 σελίδων μεCD-ROM, και περιλαμβάνει όλες τις διατάξειςφορολογίας εισοδήματος που αποκτάται απο Φυσικά και Νομικά πρόσωπα που δεν έχουν φορολογική κατοικία και μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Επίσης περιλαμβάνει θέματα φορολογίας κεφαλαίου. Φορολογικές απαλλαγές σε πρόσωπα που μετοικούν στην Ελλάδα ή εισέρχονται προσωρινά, καθως και τις νέες ρυθμίσεις που αφορούν τους κατοίκους του εξωτερικού, ενημερωμένο και με τον Ν. 5073.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 06/03/2024, Σελίδες 1220
 • Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Ατομικές Επιχειρήσεις

  PExncT8GsI0XQRxHci4Jszx6zBek4P2petZUnPUe.jpg

  Η νέα έκδοση της Astbooks με τίτλο «Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Ατομικές Επιχειρήσεις» καλύπτει τα κύρια ζητήματα που σχετίζονται με την ατομική επιχειρηματικότητα κάθε μορφής (παροχή υπηρεσίας, εμπόριο, Δελτίο Παροχής υπηρεσιών, περιστασιακή απασχόληση).

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 06/03/2024, Σελίδες 971
 • Πρακτικός Οδηγός myDATA - Διακίνηση- Τιμολόγηση 2024

  book.cover.front.indd_my_data.jpg

  Με τη θέση σε λειτουργία των ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA, ένα μεγάλο ψηφιακό έργο έγινε πραγματικότητα. Ιδιαίτερα τώρα, ύστερα και από αρκετές αναβολές προκειμένου οι επιχειρήσεις να είναι έτοιμες να υποδεχτούν την εν λόγω μεταρρύθμιση, όσο αυτό είναι δυνατό, σε μια δύσκολη για την οικονομία περίοδο, η συγκεκριμένη πλατφόρμα μπορεί να αποτελέσει ένα νέο, σύγχρονο εργαλείο και λύση, για τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των επιχειρήσεων και των φορολογουμένων. Επιπλέον, η ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA αποτελεί ένα ψηφιακό άλμα για τη σχέση των επιχειρήσεων με το Δημόσιο, καθιστώντας τη σημείο αναφοράς στη νέα ψηφιακή αρχιτεκτονική της ΑΑΔΕ και διευρύνει ποιοτικά και ποσοτικά το φάσμα υπηρεσιών που παρέχει στην οικονομία, ενισχύοντας το επιχειρηματικό περιβάλλον συνολικά.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 20/02/2024, Σελίδες 922
 • ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ν.4172/2013) 2024

  nZimQCuR6yFOnj2tSnv9CWkALak5mML0Nc07oaPc.jpg

  Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013) είναι η πλέον εμβληματική έντυπη έκδοση της Astbooks, ένα δίτομο έργο που αναλύει πλήρως όλες τις φορολογικές διατάξεις που σχετίζονται με το εισόδημα. Η παρούσα έκδοση είναι επικαιροποιημένη -μεταξύ άλλων- με το ν.5073/2023 με τον οποίο καθιερώθηκε ελάχιστο τεκμαρτό καθαρό εισόδημα έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων και με το ν.5078/2023 με τον οποίο έχουν προστεθεί νέα άρθρα αναφορικά με τη φορολογική αντιμετώπιση προϊόντων συλλογικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 16/02/2024, Σελίδες 1226 - 1065
 • ΕΛΠ – Οδηγός Εργασιών Τέλους Χρήσης 2024

  bdc040c4-481b-b5dc-f6b7-659fbb666845.jpg

  Η νέα έκδοση «ΕΛΠ – Οδηγός Εργασιών Τέλους Χρήσης 2024» της Astbooks παρουσιάζει την ορθή διαδικασία κλεισίματος χρήσης, εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με την υπάρχουσα νομοθεσία αλλά και την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων σε ό,τι αφορά την εξαγωγή ορθών συμπερασμάτων και τη λήψη αποφάσεων από τους διοικούντες. Η συγκεκριμένη έκδοση ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για το «κλείσιμο» της χρήσης και την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβάνοντας και όλες τις αλλαγές που τυχόν συντελέστηκαν με την εφαρμογή από 1.1.2019 του νέου Κώδικα Περί Ανωνύμων Εταιρειών (ν.4548/2018), ενώ φορολογικά είναι ενημερωμένη με τον πρόσφατο ν.5073/2023.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 15/01/2024, Σελίδες 671