«ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ»
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 4 ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
ΤΗΛ: 2310228517, ΤΗΛ/FAX: 2310261948

Οικονομικές Κατάστασεις

 • ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (6η έκδοση)

  image[7].jpg

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ.ΑΛΗΦΑΝΤΗΣ (Ορκωτός ελεγκτής λογιστής, Διδάσκων στο Παν/μιο Πειραιά)

   

  ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:

  • Περί ομίλων επιχειρήσεων

  • Περί των συμμετοχών και της αποτιμήσεώς τους Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

  • ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις-Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) Αρθρα 31 έως 36 Ν.4308/14

  • Κατηγορίες ομίλων - Προϋποθέσεις καταρτίσεως ενοποιημένων λογαριασμών 

  • Αρχές και κανόνες ενοποίησης άρθρο 34

  • Διαφορές ενοποίησης - Δικαιώματα μειοψηφίας - ίδιες μετοχές

  • Η λογιστική των διαφορών ενοποίησης

  • Ίδιες μετοχές μητρικής και θυγατρικής

  • Δικαιώματα μειοψηφίας

  • Αρχές καταρτίσεως ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων

  • Πάγια εφαρμογή μεθόδων ενοποίησης

  • Απάλειψη ενδοεταιρικών συναλλαγών

  • Μέθοδοι αποτίμησης - Αναβαλλόμενη φορολογία - διαφορές φόρου εισοδήματος

  • Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις - Εμφάνιση στις Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

  • Προσάρτημα και έκθεση διαχειρίσεως Έλεγχος και δημοσιότητα των ενοποιημένων λογαριασμών. Άρθρα 107-109

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 10/10/2015, Σελίδες 628