«ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ»
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 4 ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
ΤΗΛ: 2310228517, ΤΗΛ/FAX: 2310261948

Κ.Β.Σ.-Ε.Λ.Π.-Ποινολόγιο

 • ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

  ΚΕΛΠ_2024_cover[1].jpg

  Μόλις κυκλοφόρησε από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΤΣΗ η 2η έκδοση του βιβλίου "ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ" ενημερωμένος και με το νόμο 5036/2023. Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει, εκτός από την κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 4308/2014 με τα τέσσερα Παραρτήματα αυτού, τις αποφάσεις, τις ερμηνευτικές εγκυκλίους, τα διοικητικά έγγραφα, την αιτιολογική έκθεση και την έκθεση  της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής και όλες τις απαντήσεις Ε.Λ.Τ.Ε. - Σ.ΛΟ.Τ. που αφορούν τον παρόντα νόμο. Ο παρόν Κώδικας συνοδεύεται  από πίνακα περιεχομένων,  αλφαβητικό ευρετήριο του Ν. 4308/2014 και από αριθμητικό ευρετήριο των αποφάσεων, εγκυκλίων και διοικητικών εγγράφων.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 09/04/2024, Σελίδες 688
 • ΝΕΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙO ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

  ΝΕΟΣ_ΠΟΙΝΙΚΟΣ_ΚΩΔΙΚΑΣ_ΚΑΙO_ΝΕΟΣ_ΚΩΔΙΚΑΣ_ΠΟΙΝΙΚΗΣ_ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.jpg

  Σας ενημερώνουμε, ότι μόλις κυκλοφόρησε Ο ΝΕΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙO ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣτου κου Παπαδόπουλου  Νικολάου Δικηγόρου  Παρ΄ Αρείω Πάγω. Είναι 1 τόμος 1280 σελίδες με CD-ROMενημερωμένος με τον νέο νόμο Ν.5090-2024. Παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης - Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας. Με Συγκριτικός πινάκας  παλαιών και νέων ρυθμίσεων.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 12/03/2024, Σελίδες 1280
 • Πρακτικός Οδηγός myDATA - Διακίνηση- Τιμολόγηση 2024

  book.cover.front.indd_my_data.jpg

  Με τη θέση σε λειτουργία των ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA, ένα μεγάλο ψηφιακό έργο έγινε πραγματικότητα. Ιδιαίτερα τώρα, ύστερα και από αρκετές αναβολές προκειμένου οι επιχειρήσεις να είναι έτοιμες να υποδεχτούν την εν λόγω μεταρρύθμιση, όσο αυτό είναι δυνατό, σε μια δύσκολη για την οικονομία περίοδο, η συγκεκριμένη πλατφόρμα μπορεί να αποτελέσει ένα νέο, σύγχρονο εργαλείο και λύση, για τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των επιχειρήσεων και των φορολογουμένων. Επιπλέον, η ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA αποτελεί ένα ψηφιακό άλμα για τη σχέση των επιχειρήσεων με το Δημόσιο, καθιστώντας τη σημείο αναφοράς στη νέα ψηφιακή αρχιτεκτονική της ΑΑΔΕ και διευρύνει ποιοτικά και ποσοτικά το φάσμα υπηρεσιών που παρέχει στην οικονομία, ενισχύοντας το επιχειρηματικό περιβάλλον συνολικά.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 20/02/2024, Σελίδες 922
 • Πλήρες Λογιστικό Σχέδιο (ΕΛΠ – ΣΛΟΤ)

  nKIx5sZu5T2LXVJsIm6pSF2MzXXH0wRh4uP2FKx0.jpg

  Η νέα επικαιροποιημένη έκδοση της Astbooks «Πλήρες Λογιστικό Σχέδιο (ΕΛΠ – ΣΛΟΤ)» περιλαμβάνει περισσότερα από 600 παραδείγματα τα περισσότερα των οποίων βασίζονται σε γνωμοδοτήσεις του ΣΛΟΤ με λογιστικές εγγραφές και τα αντίστοιχα καθολικά («ταυ») των λογαριασμών, καθώς και λογιστικό σχέδιο η ανάπτυξη του οποίου υπερβαίνει τους 2.700 λογαριασμούς καλύπτοντας το μεγαλύτερο ποσοστό των αναγκών της λογιστικής παρακολούθησης μιας οντότητας. Δεδομένου ότι με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) ενοποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και εκσυγχρονίστηκαν οι λογιστικοί κανόνες της χώρας, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό λογιστικό-ρυθμιστικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις και τις λοιπές υποκείμενος οντότητες, η επιστημονική ομάδα της Astbooks, επέλεξε η παρούσα έκδοση να διαρθρωθεί αποκλειστικά βάσει των ΕΛΠ όσον αφορά το λογιστικό σχέδιο δίχως να το προσαρμόζει στο ΕΓΛΣ καθώς έκρινε ότι το προτεινόμενο λογιστικό σχέδιο του νόμου ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες απλοποίησης, που εισάγει ο νόμος, παρακολούθησης του λογιστικού συστήματος και σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 11/01/2024, Σελίδες 922
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ – my DATA

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ_ΒΙΒΛΙΑ_–_my_DATA.jpg

  Μόλις κυκλοφόρησαν Τα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ – my DATA. Την επιμέλεια της έκδοσης έχει κάνει ο κος Αλιφραγκής Ηλίας, οικονομολόγος MSc,DProf. Είναι ένας τόμος (890 σελίδων) με CD-ROM που περιέχει την ύλη του τόμου και περιλαμβάνει  με ανάλυση τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του νομικού πλαισίου.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 18/04/2023, Σελίδες 890
 • Πρακτικός οδηγός myDATA - Διακίνηση – Τιμολόγηση

  Πρακτικός_οδηγός_myDATA_-_Διακίνηση_–_Τιμολόγηση.jpg

  Η νέα επικαιροποιημένη έκδοση της Astbοoks «Πρακτικός οδηγός myDATA - Διακίνηση – Τιμολόγηση» αποτελεί ένα βοηθητικό εργαλείο στα χέρια του επαγγελματία λογιστή-φοροτεχνικού για την ομαλότερη μετάβασή του στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, και στη διαβίβαση δεδομένων στο my DATA βοηθώντας να ξεπεραστούν τα όποια αρχικά προβλήματα παρουσιαστούν κατά την αρχική εφαρμογή. Η θεματολογία περιλαμβάνει όλες τις σχετικές εγκυκλίους για τον ορθό τρόπο και χρόνο έκδοσης των στοιχείων τιμολόγησης (αυτοτιμολόγηση, τίτλος κτήσης, παροχή υπηρεσίας, αγρότες, εκκαθάριση κ.λπ.) και διακίνησης (τρόπος και χρόνος έκδοσης), καθώς και πλήρη ανάλυση για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και τα φορολογικά κίνητρα.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 24/01/2023, Σελίδες 927
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και Κώδικας Διοικητικών & Ποινικών Κυρώσεων)

  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ_ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ_2023_ΕΞΩΦΥΛΛΟ.jpg

  Κυκλοφορεί στις 13 Ιανουαρίου από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΤΣΗ η 17η έκδοση του βιβλίου "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και Κώδικας Διοικητικών & Ποινικών Κυρώσεων)" ενημερωμένη μέχρι και το νόμο 5001/2022. Περιλαμβάνει τον νέο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4987/2022), ο οποίος αντικατέστησε τον Ν. 4174/2013, κωδικοποιημένο κατ' άρθρο με την αιτιολογική του έκθεση, όπως και τον προισχύσαντα Ν. 4174/2013 ενημερωμένο μέχρι και τον Ν. 4972/2022 με τις σχετικές αποφάσεις και διοικητικές λύσεις. Στη συνέχεια παρατίθεται ο Κώδικας Διοικητικών & Ποινικών Κυρώσεων (Ν. 2523/1997) ενημερωμένος μέχρι και τον νόμο 4972/2022. Τέλος περιλαμβάνονται τα Παραρτήματα με το νόμο 4557/2018 που αφορά την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ενημερωμένο μέχρι τον νόμο 5001/2022 και τους νόμους 4305/2014 και 4321/2015 σχετικά με τις ρυθμίσεις βεβαιωμένων οφειλών.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 13/01/2023, Σελίδες 982
 • Ε.Λ.Π. - ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

  ΟΔΗΓΟΣ_ΕΡΓΑΣΙΩΝ_ΤΕΛΟΥΣ_ΧΡΗΣΗΣ.png

  Με τις εργασίες τέλους χρήσης προσδιορίζουμε την οικονομική θέση μιας επιχείρησης συνήθως την 31/12 κάθε έτους (χωρίς να αποκλείονται η 30/6 ή άλλες ημερομηνίες τέλους χρήσης) και επιπλέον τη δυναμική της με βάση το οικονομικό αποτέλεσμα της κλειόμενης χρήσης. Οι οικονομικές καταστάσεις που αποτυπώνουν αντίστοιχα την οικονομική θέση και το οικονομικό αποτέλεσμα της χρήσης είναι ο «Ισολογισμός» και τα «Αποτελέσματα χρήσης» μαζί με τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις που θα αναλύσουμε στο παρόν βιβλίο.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 10/01/2023, Σελίδες 682
 • Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας

  poinologio[1].jpg

  Με τον ν.4987/2022 κωδικοποιήθηκε και κυρώθηκε ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Η κωδικοποίηση αποτελεί πρακτική καλής νομοθέτησης που συντελεί στην εμπέδωση της ασφάλειας του δικαίου ως ειδικότερης έκφανσης του κράτους δικαίου. Ο νέος Κώδικας περιλαμβάνει 71 άρθρα κατανεμημένα σε δεκατρία (13) Τμήματα, καθώς και Παράρτημα και αποτελεί κωδικοποίηση των υφιστάμενων διατάξεων που διέπουν τη διαδικασία προσδιορισμού (βεβαίωσης) και είσπραξης των εσόδων του Δημοσίου, που ορίζονται στο σώμα του Κώδικα και το Παράρτημα αυτού, καθώς και τις κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, η οποία ρυθμίζει τα έσοδα αυτά.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 30/11/2022, Σελίδες 1366
 • Πρακτικός οδηγός myDATA - Διακίνηση – Τιμολόγηση

  praktikos-odigos-mydata.jpg
  Η νέα έκδοση της Astbboks «Πρακτικός οδηγός myDATA - Διακίνηση – Τιμολόγηση» αποτελεί ένα βοηθητικό εργαλείο στα χέρια του επαγγελματία λογιστή-φοροτεχνικού για την ομαλότερη μετάβασή του στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, και στη διαβίβαση δεδομένων στο my DATA βοηθώντας να ξεπεραστούν τα όποια αρχικά προβλήματα παρουσιαστούν κατά την αρχική εφαρμογή. Η θεματολογία περιλαμβάνει όλες τις σχετικές εγκυκλίους για τον ορθό τρόπο και χρόνο έκδοσης των στοιχείων τιμολόγησης (αυτοτιμολόγηση, τίτλος κτήσης, παροχή υπηρεσίας, αγρότες, εκκαθάριση κ.λπ.) και διακίνησης (τρόπος και χρόνος έκδοσης), καθώς και πλήρη ανάλυση για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και τα φορολογικά κίνητρα. Ακόμη περιλαμβάνει πρακτικό οδηγό για το timologio, δηλαδή ψηφιακή έκδοση των παραστατικών της επιχείρησης και την ταυτόχρονη διαβίβασή τους στo myDATA, γενικά αλλά και ειδικότερα για δικηγόρους.
  Ημερομηνία κυκλοφορίας 22/10/2021, Σελίδες 988