«ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΓΡ. ΘΕΟΦΑΝΗ »
Ταγματάρχου Γεωργούλη 2 - 3ος όροφος - Τ.Κ. 58100 - Γιαννιτσά,
ΤΗΛ: 23820 28900, ΚΙΝ: 6945 297 750

Α.Ε.-Ε.Π.Ε.-Ο.Ε.-Ι.Κ.Ε.

 • ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 2024

  anonymes-etaireies-ae.jpg

  Σας ενημερώνουμε,ότι μόλις κυκλοφόρησαν: ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 2024 Αναμόρφωση Δικαίου-Εταιρική Διακυβέρνηση-Μετασχηματισμοί. Την επιμέλεια της έκδοσης έχει κάνει ο κος Οικονόμου Ιωάννης  ΟικονομολόγοςMSC.DProf. Είναι έναςτόμος (1250 σελίδων) με CD-ROM που περιέχει την ύλη του τόμου και περιλαμβάνει  με ανάλυση τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξειςτου νομικού πλαισίου,ενημερωμένο με τον Ν.5073.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 24/04/2024, Σελίδες 1250
 • Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Ατομικές Επιχειρήσεις

  PExncT8GsI0XQRxHci4Jszx6zBek4P2petZUnPUe.jpg

  Η νέα έκδοση της Astbooks με τίτλο «Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Ατομικές Επιχειρήσεις» καλύπτει τα κύρια ζητήματα που σχετίζονται με την ατομική επιχειρηματικότητα κάθε μορφής (παροχή υπηρεσίας, εμπόριο, Δελτίο Παροχής υπηρεσιών, περιστασιακή απασχόληση).

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 06/03/2024, Σελίδες 971
 • Ι.Κ.Ε. «Κώδικας Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών»

  COVER_ΙΚΕ_2024.jpg

  Σας ενημε­ρώνουμε , ότι μόλις κυκλοφόρησε το νέο Ι.Κ.Ε. «Κώδικας Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών», με πλήρες Νομοθετικό Πλαίσιο από άποψη Εταιρική-Φορολογική-Ασφαλιστική, του κυρίουΣτεργίου Ιωάννη, οικονομολόγου MSc,DProf. Είναι ένας τόμος (980σελίδες)με CD-ROM που περιέχει την ύλη του τόμου και περι­λαμβάνει με ανάλυση τις διατάξεις του Νόμου 4072 ενημερωμένες μέχρι σήμερα με τοvΝ .5073.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 26/02/2024, Σελίδες 980
 • ΤΑ Μ.Κ.Ο. 2024

  MKO[1].jpg

   

  Σας ενημερώνουμε, ότι μόλις κυκλοφόρησαν «ΤΑ Μ.Κ.Ο. 2024». ΤΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ από άποψη Νομοθεσίας και Φορολογίας », του Παυλόπουλου Ηλία Δικηγόρου Παρ΄Αρείω Πάγου και του Βασιλειαδη Χρήστου Οικονομολόγου MSc,DProf. Είναι ένας τόμος 1250 σελίδες με CD-ROM που περιέχει τα του τόμου και περιλαμβάνει όλες τις διατάξεις από άποψη: νομοθεσίας - φορολογίας - λογιστικής, που διέπουν τις Αστικές Εταιρείες, Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Κοιν.Σ.Επ., Συλλόγους, Ομοσπονδίες, Ημεδαπά και Αλλοδαπά μη Κερδοσκοπικά Νομικά Πρόσωπα, Εργατικά ή άλλα Σωματεία, Ενώσεις Προσώπων, Μ.Κ.Ο., Ερανικές Επιτροπές, Εκκλησιαστικά Ιδρύματα, Ιδιωτικά Ιδρύματα, ενημερωμένο μέχρι και τον Ν.5073.

   

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 26/02/2024, Σελίδες 1250
 • ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

  E[1].jpg

  Σας ενημερώνουμε,ότι μόλις κυκλοφόρησε «Η ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ». Την επιμέλεια της έκδοσης έχουν κάνει ο κοςΚωσταράκοςΛεώνιδας, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω και ο κος Στεργίου Ιωάννης Οικονομολόγος MSc,DProf.Είναι ένας τόμος (1200 σελίδων) με CD-ROM που περιέχει την ύλη του τόμου και περιλαμβάνει  με ανάλυση τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξειςτου νομικού πλαισίου από άποψη εταιρικού κώδικα φορολογίας και ασφαλιστικών υποχρεώσεωνπου διέπουν τις κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΑΕ,ΕΠΕ,ΙΚΕ), τις Προσωπικές Εταιρείες ( ΟΕ, ΕΕ), τις ιδιαίτερες μορφές, όπως Εξωχώριες, Κυπριακές και Αλλοδαπές. Εταιρείες Ναυτιλιακές, Ιδιότυπες Μεταφορικές, Αστικές κερδοσκοπικές και μη κερδοσκοπικές, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις(Κοιν.Σ.Επ.),  Δικηγορικές, Ευρωπαϊκές Εταιρείες, Αφανείς Εταιρείες και Κοινοπραξίες Εταιρειών. Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού τομέα. Επίσης περιλαμβάνει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις εισηγημένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τις Διατάξεις του Νέου Πτωχευτικού κώδικα. Ενημερωμένομε τους Ν.4541,Ν.4548,Ν.4646.Ν.4652,Ν.4679,Ν.4997,Ν.5042, και τον Ν.5073.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 26/02/2024, Σελίδες 1200
 • ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

  ΝΕΑ_ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ_ΟΛΩΝ_ΤΩΝ_ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.jpg

  Σας ενημερώνουμε,ότι μόλις κυκλοφόρησε «Η ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ». Την επιμέλεια της έκδοσης έχει κάνει ο κος Αθανασόπουλος Γεώργιος, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω. Είναι ένας τόμος (1120 σελίδων) με CD-ROM που περιέχει την ύλη του τόμου και περιλαμβάνει  με ανάλυση τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξειςτου νομικού πλαισίου από άποψη εταιρικού κώδικα φορολογίας και ασφαλιστικών υποχρεώσεωνπου διέπουν τις κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΑΕ,ΕΠΕ,ΙΚΕ), τις Προσωπικές Εταιρείες ( ΟΕ, ΕΕ), τις ιδιαίτερες μορφές, όπως Εξωχώριες, Κυπριακές και Αλλοδαπές. Εταιρείες Ναυτιλιακές, Ιδιότυπες Μεταφορικές, Αστικές κερδοσκοπικές και μη κερδοσκοπικές, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις(Κοιν.Σ.Επ.),  Δικηγορικές, Ευρωπαϊκές Εταιρείες, Αφανείς Εταιρείες και Κοινοπραξίες Εταιρειών. Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού τομέα. Επίσης περιλαμβάνει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις εισηγημένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τις Διατάξεις του Νέου Πτωχευτικού κώδικα.Ενημερωμένο με τους Ν.4541,Ν.4548,Ν.4646,Ν.4652,Ν.4679,Ν.4997 και τον  Ν.5042/2023.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 14/02/2024, Σελίδες 1120
 • Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ν.3190/1955)

  Εταιρείες_Περιορισμένης_Ευθύνης_(Ν.31901955).jpg

  Η νέα έκδοση της Astbooksμε τίτλο «Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ν.3190/1955)» αποτελεί έναν πλήρη οδηγό, για ζητήματα που άπτονται των Ε.Π.Ε. ο οποίος περιλαμβάνει κωδικοποιημένεη τη νομοθεσία με το ν.4933/2022, ενώ ενσωματώνει όλες τις αλλαγές που έγιναν μετά την εφαρμογή του ν.4919/2022, ο οποίος αντικατέστησε τους ν.4635/2019 και 441/2016, αναφορικά με τη λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. και τις ΥΜΣ, απλοποιώντας περαιτέρω τις διαδικασίες σύστασης και δημοσίευσης.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 30/06/2023, Σελίδες 695
 • Ι.Κ.Ε. Κώδικας Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών

  ike.jpg

  Σας ενημε­ρώνουμε , ότι μόλις κυκλοφόρησε το νέο Ι.Κ.Ε. «Κώδικας Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών», με πλήρες Νομοθετικό Πλαίσιο από άποψη Εταιρική-Φορολογική-Ασφαλιστική, του κυρίουΣερέτη Ιωάννη, οικονομολόγου MSc.Είναι ένας τόμος (700 σελίδες) με CD-ROM που περιέχει την ύλη του τόμου και περι­λαμβάνει με ανάλυση τις διατάξεις του Νόμου 4072 ενημερωμένες μέχρι σήμερα με τον Ν .5042/2023.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 26/06/2023, Σελίδες 700
 • Καταστήματα Υγιεινού Ενδιαφέροντος 2023

  katastimata.jpg

  Η νέα εμπλουτισμένη έκδοση της Astbooks με τίτλο «Καταστήματα Υγιεινού Ενδιαφέροντος 2023» παρέχει όλη την απαραίτητη θεματολογία ώστε να βοηθηθούν οι συνάδελφοι λογιστές που επιθυμούν να ανταποκριθούν σε ανάγκες πελατών τους οι οποίοι στρέφονται επιχειρηματικά στους παραπάνω τομείς, προσανατολίζοντάς τους σωστά σε σχέση με τη διαδικασία γνωστοποίησης – αδειοδότησης της δραστηριότητας που επιλέγουν, κύρια άμεσα σε πρακτικό επίπεδο (π.χ. δικαιολογητικά, τήρηση φακέλου στο κατάστημα) και ταυτόχρονα προσφέροντας τους βασικές - χρήσιμες πληροφορίες σε σχέση με τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των αντίστοιχων καταστημάτων.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 23/06/2023, Σελίδες 738
 • Πρακτικός Οδηγός για τα ΜΗ Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Νομικά Πρόσωπα

  Πρακτικός_Οδηγός_για_τα_ΜΗ_Κερδοσκοπικού_Χαρακτήρα_Νομικά_Πρόσωπα[1].jpg

  Η νέα αναθεωρημένη έκδοση «Πρακτικός Οδηγός για τα ΜΗ Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Νομικά Πρόσωπα» ενσωματώνει όλες οι νομοθετικές αλλαγές, είναι εμπλουτισμένη με νέα θέματα και παραδείγματα αποτελώντας έναν εύχρηστο οδηγό για τη λειτουργία των συγκεκριμένων νομικών προσώπων και περιλαμβάνει 5 μέρη.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 14/06/2023, Σελίδες 991