«ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ»
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 4 ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
ΤΗΛ: 2310228517, ΤΗΛ/FAX: 2310261948

Α.Ε.-Ε.Π.Ε.-Ο.Ε.-Ι.Κ.Ε.

 • ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

  ΟΔΗΓΟΣ_ΑΝΩΝΥΜΩΝ_ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.jpg

  Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΠΡΟΣΘΕΣΗ ο νέος, αναβαθμισμένος ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝΣτις 780 σελίδες του θα βρείτε τον Ν.4548/18 μετά τις εννέα (9) αλλαγές που έχει δεχθεί μέχρι και τον N.4916/22 με ερμηνεία κατ’ άρθρο και την αντιστοίχιση των διατάξεών του με τον Κ.Ν.2190/20, έτσι ώστε να διευκολύνει και να οδηγεί σε σωστές αποφάσεις τα όργανα χρηματοοικονομικής και διοίκησης των Α.Ε. Ανατρέχει στα ιδιαίτερα κίνητρα ανάπτυξης των επιχειρήσεων μέσω εταιρικών μετασχηματισμών και συγχωνεύσεων που δόθηκαν με τον Ν.4935/22 τον οποίο περιλαμβάνει με ερμηνεία ανά άρθρο, δημιουργώντας ιδέες για διεύρυνση των επιχειρήσεων και των επιχειρηματικών σχημάτων. 

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 01/02/2023, Σελίδες 780
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ Ε.Λ.Π.

  ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ_ΕΡΓΑΣΙΕΣ_ΤΕΛΟΥΣ_ΧΡΗΣΕΩΣ_ΜΕ_Ε.Λ.Π.[1].jpg

  Σας ενημερώνουμε, ότι μόλις κυκλοφόρησαν οι «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ Ε.Λ.Π.» του κυρίου ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ ΗΛΙΑΣ, Οικονομολόγου MSc,DProfΕίναι ένας τόμος (880 σελίδες) με CD-ROM και περιλαμβάνει:

  Α) Της Λογιστικές Εργασίες Τέλους Χρήσεως με Ε.Λ.Π.

  Β) Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

  Γ) Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων.

  Δ) Πρόσφατες μεταβολές στις Ανώνυμες Εταιρείες

  Ε) Θέματα Δαπανών Επιχειρήσεων με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία.

  Ζ) Ειδικοί χειρισμοί λόγω COVID

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 11/10/2022, Σελίδες 880
 • ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

  ΚΩΔΙΚΑΣ_ΑΝΩΝΥΜΩΝ_ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ_ΚΑΙ_ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ_ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ_ΕΥΘΥΝΗΣ.jpg

  Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΤΟΤΣΗ η 24η έκδοση του βιβλίου "ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" ενημερωμένη και με το νόμο 4949/2022.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 01/09/2022, Σελίδες 826
 • ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΕΝΤΥΠΑ 2022

  1e50ab0d-8f52-19a0-f5d.jpg

  Το νέο βιβλίο που επιμελήθηκε η Επιστημονική Ομάδα της Astbooks με τίτλο «ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΕΝΤΥΠΑ 2022» αποτελεί μία συλλογή χρήσιμων νομικών και φορολογικών εγγράφων που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία μίας επιχείρησης. 

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 31/08/2022, Σελίδες 312
 • Ανώνυμες Εταιρείες (ν. 4548/2018)

  1e50ab0d-8f52-19a0-f5d2-912186b6cf6c.jpg

  Η νέα εμπλουτισμένη έκδοση με τίτλο «Ανώνυμες Εταιρείες (ν. 4548/2018)» που επιμελήθηκε η συγγραφική ομάδα της Astbooks, περιλαμβάνει τα κάτωθι:

  -Τελική διάταξη του κάθε άρθρου, όπως ισχύει μέχρι την έκδοση του βιβλίου
  -Πίνακας κωδικοποίησης με όλες τις μεταβολές -όπου έχουν συντελεστεί- με ημερολογιακή σειρά (Κωδικοποίηση με ν. 4916/2022)
  -Αντιστοίχιση με τις προϊσχύουσες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920
  -Σχετικές διατάξεις άλλων νόμων που σχετίζονται με το εκάστοτε άρθρο.
  -Κατ’ άρθρο ανάλυση με ερμηνεία των διατάξεων, περιλαμβάνοντας φορολογική ή/και λογιστική αντιμετώπιση καθώς και εταιρικές διαδικασίες.
  Ημερομηνία κυκλοφορίας 31/08/2022, Σελίδες 1330
 • Κώδικας Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)

  1-17520coverIKE_IDIVTIKH_KEFALAIOYXIKH_ETAIREIA_(1).jpg

  Σας ενημε­ρώνουμε , ότι μόλις κυκλοφόρησε ο νέος «Κώδικας Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)» πλήρες Νομοθετικό Πλαίσιο από άποψη Εταιρική-Φορολογική-Ασφαλιστική, του κυρίου Αλιφραγκή Ηλία, οικονομολόγου MSc.Είναι ένας τόμος (700 σελίδες) με CD-ROM που περιέχει την ύλη του τόμου και περι­λαμβάνει με ανάλυση τις διατάξεις του Νόμου 4072 ενημερωμένες μέχρι σήμερα.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 08/07/2022, Σελίδες 700
 • ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ

  Eteriki_Nomothesia[1].jpg

  ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ 2022

  Συγγραφείς: Γρηγόρης Κούτρας – Θάνος Αλαφογιάννης 

  Κυκλοφόρησε από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗ η αναβαθμισμένη έκδοση του βιβλίου όλων των νόμων που αφορούν τις Ελληνικές επιχειρήσεις σήμερα, με ανάλυση και σχόλια, συνδυασμένα με το ασφαλιστικό των επιχειρηματιών και μετόχων και ηλεκτρονικά τα πρότυπα καταστατικά όλων των εταιρικών μορφών.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 04/05/2022, Σελίδες 640
 • Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 2022

  2-6717_EXOFYLLO_FOR_PRINT_15,8X24.jpg

  Σας ενημερώνουμε, ότι μόλις κυκλοφόρησε «Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 2022». Την επιμέλεια της έκδοσης έχει κάνει ο κος Μιλτιάδης Μπουλέρος, οικονομολόγος. Ειδικός Εισηγητής Σεμιναρίων. Είναι ένας τόμος (1000 σελίδων) με CD-ROM που περιέχει την ύλη του τόμου και περιλαμβάνει  με ανάλυση τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του νομικού πλαισίου από άποψη εταιρικού κώδικα φορολογίας και ασφαλιστικών υποχρεώσεων που διέπουν τις κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΑΕ,ΕΠΕ,ΙΚΕ), τις Προσωπικές Εταιρείες ( ΟΕ, ΕΕ), τις ιδιαίτερες μορφές, όπως Εξωχώριες, Κυπριακές και Αλλοδαπές. Εταιρείες Ναυτιλιακές, Ιδιότυπες Μεταφορικές, Αστικές κερδοσκοπικές και μη κερδοσκοπικές, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.),  Δικηγορικές, Ευρωπαϊκές Εταιρείες, Αφανείς Εταιρείες και Κοινοπραξίες Εταιρειών. Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού τομέα. Επίσης περιλαμβάνει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις εισηγημένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τις Διατάξεις του Νέου Πτωχευτικού κώδικα. Ενημερωμένο με τους Ν.4541,Ν.4548,Ν.4646, Ν.4652,Ν.4679 και Ν.4997.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 21/03/2022, Σελίδες 1000
 • ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ & ΣΥΛΛΟΓΩΝ Μη κερδοσκοπικών Ν.Π.Ι.Δ.

  B_EKDOSH-EJVFYLLO.JPG

  Β΄ ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ του Οικονομολόγου Λογιστή Φοροτεχνικού Αργύρη Καβουρίνου ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ & ΣΥΛΛΟΓΩΝ Μη κερδοσκοπικών Ν.Π.Ι.Δ.

  Για Φορολογικές , Ασφαλιστικές , Διαχειριστικές & λοιπές υποχρεώσεις. Οργάνωση , Διοίκηση, Ανάπτυξη και Έλεγχος των μη κερδοσκοπικών οργανισμών Πολιτιστικών, Αθλητικών, Επιστημονικών κλπ (Ν.Π.Ι.Δ.) ( αρθ.45, περ. γ’ Ν.4172/2013 - ΚΦΕ ). Μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας του Νομικού Προσώπου, Διαχωρισμός και έλεγχος εσόδων και εξόδων, Έσοδα από δωρεές και χορηγίες, Διάκριση από συγγενείς έννοιες, Πηγές Χρηματοδότησης για τα μη κερδοσκοπικά Ν.Π.Ι.Δ., Λέσχες Φίλων, Ενώσεις Προσώπων, Συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, Πολιτιστικούς Συλλόγους & Αθλητικά Σωματεία.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 25/01/2022, Σελίδες 185
 • ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Ν. 4601/2019

  etairikoi_metasxhmatismoi.jpg

  Ο κ. Γεώργιος Αληφαντής, διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, και σύμβουλος στο δικηγορικό γραφείο POTAMITISVEKRIS στις 6 2 0 σ ε λ ί δ ε ς της νέας εργασίας του «Εταιρικοί Μετασχηματισμοί Συγχωνεύσεις, Διασπάσεις, Μετατροπές εταιρειών νομοθεσία και πρακτική αρθρογραφία» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διπλογραφία, στη νέα 1η έκδοση έτους 2021 αναλύει τις νέες διατάξεις του Ν. 4601/2019 για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς (Συγχωνεύσεις, Διασπάσεις, Μετατροπές).

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 18/10/2021, Σελίδες 620