Πρακτικός Οδηγός για τις Τουριστικές Επιχειρήσεις

Τιμή:65.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 08/05/2023, Σελίδες 1228

 Ειδικά φορολογικά ζητήματα σχετικά με:

 • ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (φόρος διαμονής κ.λπ.),
 • τουριστικά λεωφορεία - ΚΤΕΛ,
 • πρακτορεία ταξιδίων,
 • ναυτιλιακές εταιρείες αναψυχής, τουριστικά ημερόπλοια (ΝΕΠΑ) [(Τέλος παραμονής και πλόων –(ΤΕ.Π.Α.Η.) Τέλος Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής, σύμφωνα με το Δίκαιο Άλλης Χώρας (ΤΕΠΑΔΑΧ) κ.λπ.],
 • αεροπορικές εταιρείες,
 • εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων,
 • εκμεταλλευτές χώρων στάθμευσης σκαφών,
 • ξεναγούς
 • βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων (Airbnb, κ.λπ.).

  2. Μέρος Β' - Φ.Π.Α.: Περιλαμβάνονται:

  Οι βασικότερες υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον Κώδικα του Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000) και ισχύουν για όλα τα επαγγέλματα (καταβολή φόρου, Intrastat, δικαίωμα έκπτωσης, διακανονισμός παγίων, επαγγελματικές μισθώσεις, εκπτώσεις λόγω τζίρου, κουπόνια κ.λπ)

  Ειδικά ζητήματα ανά κατηγορία επαγγελμάτων, όπως:

 • τουριστικά καταλύματα,
 • επισιτιστικά καταλύματα – κέντρα διασκέδασης,
 • πρακτορεία ταξιδίων – τουριστικά γραφεία,
 • τουριστικά λεωφορεία,
 • ενοικίαση αυτοκινήτων και λοιπών μεταφορικών μέσων,
 • αεροπορικές εταιρείες,
 • ναυτιλιακές εταιρείες,
 • εκμεταλλευτές ιππήλατων οχημάτων,
 • εκμεταλλευτές χώρων στάθμευσης σκαφών,
 • ξεναγοί
 • βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων (Αirbnb).

  3. Μέρος Γ' - Τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων (Ε.Λ.Π.) - myDATA: Περιλαμβάνονται:

Οι κυριότερες υποχρεώσεις από την εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών προτύπων (ΕΛΠ) του ν. 4308/2014 (κατηγορίες οντοτήτων, λογιστικά αρχεία και στοιχεία, λογιστική-φορολογική βάση, απλογραφικό – διπλογραφικό σύστημα, τιμολόγια, δελτία αποστολής, αποδείξεις λιανικής, συγκεντρωτικές καταστάσεις)

  Ειδικά ζητήματα ανά κλάδο, όπως:

 • ξενοδοχεία - τουριστικά καταλύματα,
 • επισιτιστικά καταστήματα,
 • επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων,
 • τουριστικά λεωφορεία – Κ.Τ.Ε.Λ,
 • τουριστικά πλοία,
 • τουριστικά γραφεία,
 • εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης σκαφών,
 • ξεναγοί – διερμηνείς,
 • εκμεταλλευτές ιαματικών πηγών του ΕΟΤ,
 • καζίνο.

  Οι βασικές διατάξεις που ισχύον γενικά για τις επιχειρήσεις, όσον αφορά τη διαβίβαση των στοιχείων τους στην εφαρμογή myDATA, αλλά και εξειδικευμένα ζητήματα που αφορούν:

 • στα γραφεία γενικού τουρισμού (ακτοπλοϊκά εισιτήρια, αεροπορικά εισιτήρια, τουριστικά πακέτα)
 • στα ξενοδοχεία.

  4.Μέρος Δ' - Ξενοδοχειακή λογιστική: Περιλαμβάνονται λογιστικές εγγραφές για συγκεκριμένες περιπτώσεις που αφορούν τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και οι οποίες δεν έχουν διαφοροποιηθεί ως προς τον λογιστικό χειρισμό τους σε σχέση με το προϊσχύον καθεστώς του Π.Δ 1123/1980 (Ε.Γ.Λ.Σ.)

  5. Μέρος Ε' - Ε.Φ.Κ.Α.: Περιλαμβάνονται:

  Οι γενικές διατάξεις του ΕΦΚΑ που σύμφωνα με τον ν.4387/2016 ισχύουν για όλα τα επαγγέλματα (παράλληλη ασφάλιση, προαιρετική ασφάλιση, εισφορές μελών εταιριών, εισφορές μισθωτών κ.λπ.)

  Ειδικά ζητήματα που υπάρχουν ανά κατηγορία επαγγελμάτων, ως εξής:

 • ασφαλιστικές εισφορές ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων,
 • ασφαλιστικές εισφορές ναυτικών,
 • ασφαλιστικές εισφορές αγροτών που δραστηριοποιούνται στον αγροτουρισμό
 • ασφαλιστικές εισφορές ξεναγών.
 • Ασφαλιστικές εισφορές μετόχων ΚΤΕΛ Α.Ε.

  6. Μέρος ΣΤ' - Εργατικά – Συλλογικές συμβάσεις: Περιλαμβάνονται:

  Οι γενικές διατάξεις των νόμων που αφορούν στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας (ΣΣΕ) και η ΕΓΣΣΕ, κυρώσεις για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας καθώς και των διατάξεων για το εργόσημο

  Ειδικότερες διατάξεις, συμβάσεις κ.λπ. που σχετίζονται με τους όρους απασχόλησης και αμοιβής:

 • των σερβιτόρων,
 • των εργαζομένων στις οργανωμένες αλυσίδες εστίασης,
 • των διπλωματούχων ξεναγών Αθηνών – Πειραιώς και Περιχώρων
 • των ξεναγών που εργάζονται στη Ρόδο για τα έτη 2022, 2023 και 2024
 • των ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου,
 • των ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης,
 • των ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της χώρας,
 • των οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης, των εμπορικών αντιπροσώπων,
 • των πληρωμάτων ακτοπλοϊκών επιβατηγών πλοίων.

 

ISBN: 978-618-209-049-7