ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2023

Τιμή:75.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 14/03/2023, Σελίδες 760

Αναλυτικά περιλαμβάνει:

 • Ιδιοκτησία Ακινήτων – Φόρος Εισοδήματος και ΕΝ.Φ.Ι.Α.
 • Μισθώσεις Μακροχρόνιες και Βραχυχρόνιες
 • Μεταβιβάσεις – Κληρονομιές – Δωρεές 
 • Λογιστική Αντιμετώπιση Ακινήτων Εταιρειών
 • Ειδικός Φόρος Ακινήτων – Φ.Π.Α. Ακινήτων
 • Φόρος Υπεραξίας και Χαρτόσημο
 • Αλλοδαπές Εταιρείες Ιδιοκτησίας Ακινήτων
 • Δαπάνες Απόκτησης Περιουσιακών Στοιχείων
 • Θέματα Περιουσιολογίου (νομή, κατοχή, συγκυριότητα κ.ά.)
 • Κατασκευαστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις
 • Σχετικές Αναφορές των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
 • Πρώτη Κατοικία

 

Ένας τόμος με CD-OM

 

ISBN 978-618-5678-26-5