Θεσμικές και εναλλακτικές επενδύσεις

Τιμή:35.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 14/03/2023

Νικόλαος Θ. Μυλωνάς, Ph.D. - Ομ. Καθηγητής Χρηματοοικονομικής, ΕΚΠΑ

Γεράσιμος Γ.Ρομποτής, Ph.D., FCAA, CPA - Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ανάλυση επενδυτικών επιλογών