Οδηγός κοινωνικοπρονοιακών επιδομάτων και παροχών

Τιμή:60.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 03/03/2023, Σελίδες 880

Στο πρώτο μέρος περιγράφονται επιδόματα και παροχές που χορηγεί ο οργανισμός προνοιακών επιδομάτων και παροχών (ΟΠΕΚΑ). Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Επίδομα παιδιού (Α21)
 • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
 • Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής σε ανασφάλιστους υπερήλικες
 • Επιδόματα γέννησης, αναδοχής
 • Προνοιακά επιδόματα (κίνησης, νεφροπαθείς, κωφοί, βαριάς αναπηρίας, κ.ά.)
 • Διαδικασίες ΚΕΠΑ
 • Παροχές του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (κοινωνικός-ιαματικός τουρισμός, εκδρομικό πρόγραμμα, παιδικές κατασκηνώσεις, πολυτεκνία, κ.ά.)
 • Επίδομα στέγασης
 • Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

 
  Στο δεύτερο μέρος περιγράφονται επιδόματα και παροχές που άπτονται στην δικαιοδοσία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ / πρώην ΟΑΕΔ). Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Ψηφιακό μητρώο / Ψηφιακή κάρτα ανέργων / Ηλεκτρονικό ραντεβού
 • Τακτική επιδότηση ανεργίας (κοινοί, εποχικοί, επίσχεση, μονομερής βλαπτική μεταβολή, φορτοεκφορτωτές, εκδοροσφαγείς, νοσοκόμοι, δασεργάτες, ξεναγοί)
 • Επιδόματα επίσχεσης, αφερεγγυότητας εργοδότη, διαθεσιμότητας, μακροχρόνια ανέργων, αποφυλακισθέντων
 • Ειδικό εποχικό επίδομα
 • Ανεργία και Παροχές Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών
 • Προστασία της εργαζόμενης μητέρας
 • Βρεφονηπιακοί σταθμοί, Παιδικές κατασκηνώσεις, Φοιτητικές παροχές
 • Κοινωνικός Τουρισμός

 
  Στο Τρίτο μέρος περιγράφονται επιδόματα και παροχές όλων των ασφαλιστικών ταμείων (ΕΦΚΑ). Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Επίδομα ασθενείας/ατυχήματος
 • Επίδομα μητρότητας (κυοφορίας-λοχείας)
 • Σύνταξη (κύρια και επικουρική) γήρατος - αναπηρίας – χηρείας – Προκαταβολή
 • Δικαιολογητικά συντάξεων γήρατος – αναπηρίας - θανάτου (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ)
 • Εξωιδρυματικό επίδομα

 
  Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του βιβλίου περιγράφονται λοιπές παροχές και επιδόματα που δεν έχουν ενταχθεί σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες, όπως ενδεικτικά:

 • Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο - Επίδομα θέρμανσης
 • Παροχές υγείας σε ανασφάλιστους
 • Μεταφορές – μετακινήσεις ανέργων
 • Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα
 • Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία

 

ISBN: 978-618-209-042-8