ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Τιμή:60.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 01/02/2023, Σελίδες 780

 

Αναλύεται σε βάθος ο νέος Ν.4919/22 για το Γ.Ε.ΜΗ., με την παράθεση των νέων κανόνων σχηματισμού και προδέσμευσης επωνυμίας που διευκολύνουν την δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Έγινε συγκέντρωση όλων των σχετικών ερωτημάτων και παρατίθενται 40 απαντήσεις σε σχέση με τις διαδικασίες ίδρυσης, σύστασης και όλες τις καταχωρίσεις Α.Ε. στο Γ.Ε.ΜΗ., ακολουθώντας τους νέους κανόνες νομιμότητας και πληρότητας, επιλύοντας στην πράξη κάθε θέμα.

 

Προστέθηκε σε αυτή την έκδοση το ιδιαίτερο ασφαλιστικό των μελών Δ.Σ. των Ανωνύμων Εταιρειών, συνοδευόμενο από την φορολογική αντιμετώπιση των ασφαλιστικών εισφορών, στην προσπάθεια επίλυσης ενός δύσκολου θέματος σήμερα.

 

Συμπληρώνεται τέλος με σχόλια πάνω σε μετασχηματισμούς επιχειρήσεων βάσει του Ν.4172/13, όπως αυτός διαμορφώθηκε με τον Ν.4935/22 και στην εξακρίβωση αξίας προσωπικών εταιρειών κατά την μετατροπή τους σε Α.Ε. βάσει του Ν.4601/19 που βοηθούν σε ανάλογες περιπτώσεις όπως και με ένα πλήρες πρακτικό υπόδειγμα έκθεσης διαχείρησης Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. με αναλυτικά ποσά.

 

Πιστεύουμε ότι είναι ο πιο πλήρης συνοπτικός οδηγός για τις Α.Ε. που κυκλοφορεί σήμερα.

 

ISBN: 978-618-86479-0-9