Πρακτικός οδηγός myDATA - Διακίνηση – Τιμολόγηση

Τιμή:70.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 24/01/2023, Σελίδες 927

Ακόμη περιλαμβάνει πρακτικό οδηγό για το timologio, δηλαδή ψηφιακή έκδοση των παραστατικών της επιχείρησης και την ταυτόχρονη διαβίβασή τους στo myDATA, γενικά αλλά και ειδικότερα για δικηγόρους.

Αναλύεται η έκταση εφαρμογής, ο χρόνος και η διαδικασία ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην ΑΑΔΕ (my data), περιλαμβάνοντας κάθε αναγκαίο θέμα όπως:

 • Έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας
 • Υπόχρεοι / Εξαιρούμενοι ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων
 • Χαρακτηρισμός συναλλαγών
 • Ειδικές υποχρεώσεις οντοτήτων
 • Υποχρεώσεις του λογιστή σχετικά με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και όλες τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθεί ο μισθωτός λογιστής σε λογιστήριο επιχείρησης
 • Περιεχόμενο της διαβίβασης μίας επιχείρησης σε περιπτώσεις συναλλαγών χονδρικής B2B και B2G, συναλλαγών εσόδων λιανικής B2C, επιλογής παρόχου ή ERP, δυνατότητας επιλογής της Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης, υποχρέωσης ή επιλογής Φ.Η.Μ. αποκλειστικά για λιανικές συναλλαγές, τήρησης απλογραφικού συστήματος.
 • Κανάλια ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων, δηλαδή διαβίβαση μέσω:
 • Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων
 • Λογισμικού – ERP
 • Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης της ΑΑΔΕ
 • Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)
 • Πρακτικός οδηγός με τη διαδικασία πρόσβασης και χρήσης της πλατφόρμας myDATA με βοηθητικές εικόνες (PrtSc) εξομοίωσης της πλατφόρμας, αλλά και αναλυτικές.
 • Διαδικασίες διαβίβασης παραστατικών σχετικά με τον φάκελο εισαγωγών αλλά και από συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες όπως:
 • Γραφεία γενικού τουρισμού (ακτοπλοϊκά, αεροπορικά εισιτήρια, τουριστικά πακέτα)
 • Εκτελωνιστές
 • Ξενοδοχεία
 • Επιχειρήσεις περιθωρίου κέρδους
 • Ασφαλιστικές εταιρείες
 • Επιχειρησιακή ανάλυση των παραστατικών όσον αφορά τους τύπους αυτών και τον τρόπο ενημέρωσης των βιβλίων του εκδότη.
 • Πρακτικά ζητήματα που έχουν τεθεί στην ως ερωτήματα στην υπηρεσία ερωτημάτων της Astbooks και τα οποία έχει απαντήσει η επιστημονική μας ομάδα, προκειμένου να βοηθήσουν τον αναγνώστη στην αντιμετώπιση ανάλογων ζητημάτων.
 • Ειδική ενότητα με τη μορφή συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων (170), για τα ηλεκτρονικά βιβλία και την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, όπου ο αναγνώστης έχει την δυνατότητα να ανατρέξει και να λύσει με πρακτικό τρόπο κάποιο ερώτημα που ενδεχομένως του γεννηθεί.
 • με επικαιροποιημένες τις τυποποιήσεις των παραστατικών, τις στήλες των δεδομένων των παραστατικών, τις στήλες του αναλυτικού βιβλίου κ.λπ.

 

ISBN: 978-618-209-041-1