Νέος Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου

Τιμή:75.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 12/01/2023, Σελίδες 1200

Αναλυτικά περιλαμβάνει

 • Εργατικό νομικό περιβάλλον επιχειρήσεων
 • Συλλογικές Συμβάσεις – Μορφές εργασίας
 • Θέματα ατομικών συμβάσεων εργασίας
 • Γνωστοποιήσεις εργοδοτών προς το Δημόσιο
 • Νομοθεσία covid 19
 • Ασφαλιστικές υποχρεώσεις
 • Θέματα Υγείας – Ασφάλειας εργαζομένων
 • Ειδικές περιπτώσεις φορολογίας μισθωτών
 • Διοικητικές Κυρώσεις
 • Νομολογία Δικαστηρίων
 • Σημαντικοί πρόσφατοι εργατικοί νόμοι
 • Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας
 • Οδηγίες για το Ε8,Ε12.
 • Νομολογία δικαστηρίων
 • Νέο μισθολόγιο ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων
 • Κωδικοί Ο.ΣΥ.Κ.
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο

Ένας τόμος με CDROM

 

ISBN 978-618-5678-23-4