Φορολογία Πλοίων

Τιμή:50.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 28/09/2022, Σελίδες 480

Λόγω των αλλαγών στον νόμο για τις Ν.Ε.Π.Α. και των τουριστικών ημερόπολοιων, έγινε ερμηνεία του κάθε άρθρου του Ν.4926/22, έτσι ώστε ο αναγνώστης να κατανοήσει καλύτερα το νέο πλαίσιο υποχρεώσεων και δυνατοτήτων που υπάρχουν για αυτά (π.χ. κάτοικος χώρας εκτός Ε.Ε. μπορεί να γίνει μέτοχος ελληνικής Ν.Ε.Π.Α.). Εισάγεται και αναλύεται ο θεσμός της Ε.Ι.Π.Α.

Περιλαμβάνονται ερωτήσεις και απαντήσεις πάνω στην φορολογία πλοίων, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί σήμερα, ο Ν.27/75 περί φορολογίας πλοίων, όπως αυτός έχει αλλάξει σήμερα με τους μετέπειτα νόμους μέχρι και τον Ν.4941/16.06.22 και τις συναφείς διατάξεις του.

Επιπλέον, παρατίθενται οι σημαντικότερες ΠΟΛ και αποφάσεις της Φορ. Διοίκησης πάνω στις οποίες βασίζεται η εφαρμογή όλων των ανωτέρω. Τέλος, στην ιστοσελίδα του βιβλίου ο αναγνώστης θα βρεί σε μορφή επεξεργάσιμου word τα περισσότερα απο τα αναγκιαία έντυπα για τις συναλλαγές με την εκάστοτε εφορία πλοίων, όπως και το νέο πρότυπο καταστατικό της Ν.Ε.Π.Α., βάσει του Ν.4926/22.

Το βιβλίο θα βοηθήσει τα μέγιστα όλους όσους ασχολούνται με την φορολογία πλοίων, λογιστές, Οικ. Διευθυντές ναυτιλιακών εταιρειών αλλά και πλοιοκτήτες.