ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Τιμή:60.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 01/09/2022, Σελίδες 826

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει την κωδικοποίηση του νόμου 4548/2018 « περί Α.Ε.» ενημερωμένη μέχρι το νόμο 4916/2022, την κωδικοποίηση του νόμου 3190/1955 «περί Ε.Π.Ε.» ενημερωμένη μέχρι το νόμο 4933/2022, το νόμο 4601/2019 «Περί Εταιρικών Μετασχηματισμών», το νόμο 4919/2022 με τον οποίο εισάγεται η Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και η τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) με αιτιολογική έκθεση, υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους.

Η παρούσα έκδοση είναι εμπλουτισμένη με Παραρτήματα που περιλαμβάνουν κωδικοποίηση του νόμου 4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ενημερωμένη μέχρι το νόμο 4876/2021, το νόμο 4935/2022  για τα κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών, τους νόμους Α.Ν. 89/1967 και Α.Ν. 378/1968 περί εγκαταστάσεως αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα ενημερωμένη μέχρι το νόμο 4864/2021 και πολλές άλλες χρήσιμες νομοθετικές διατάξεις.

Τέλος  σε ειδικό παράρτημα του βιβλίου υπάρχουν Υποδείγματα Καταστατικών  Ανώνυμης  Εταιρείας και Εταιρείας Περιορισμένης Εταιρείας και Εταιρείας τα οποία έχουν συνταχθεί από τον κ. Μιλτιάδη Κ. Λεοντάρη, όπως και Πρότυπα Καταστατικά Ανώνυμης Εταιρείας και Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης.