ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2022

Τιμή:60.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 10/05/2022, Σελίδες 890

Ακόμη περιέχει σχετικές διατάξεις, την αιτιολογικές εκθέσεις και την έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Bουλής. Ειδικότερα περιλαμβάνει την απόφαση της ΑΑΔΕ για την υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων Α. 1034/9.3.2022, την απόφαση για την υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Α. 1052/20.4.2022, όπως και την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ  για την υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Ε. 2040/20.4.2022. Επίσης περιλαμβάνει και τις οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου Ε3 που έχουν δοθεί με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ Ε. 2025/17.3.2022. Τέλος περιλαμβάνει κωδικοποίηση της Επιβολής Tέλους Επιτηδεύματος (άρθρο 31 N.3986/2011) με αποφάσεις, εγκυκλίους και αιτιολογικές εκθέσεις.