ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Τιμή:70.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 28/03/2022, Σελίδες 1174

Η προηγούμενη ένατη (9η) έκδοση του παρόντα Κώδικα ήταν ενημερωμένη μέχρι και το νόμο 4509/2017 ως προς την νομοθεσία και μέχρι το έτος 2017 ως προς τη νομολογία. Έκτοτε εκδόθηκαν οι νόμοι 4635/2019, 4689/2020, 4700/2020, 4727/2020, 4745/2020, 4786/2021, 4804/2021 και 4816/2021 με τους οποίους τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της Διοικητικής Δικονομίας (Ν. 2717/1999), της Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999) και της νομοθεσίας του Συμβουλίου της Επικρατείας (Π.Δ. 18/1989).

Κατόπιν των ανωτέρω, για την πλήρη ενημέρωση των αναγνωστών, κατέστη αναγκαία η παρούσα 10η έκδοση του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και Διοικητικής Διαδικασίας, η οποία έγινε σε δύο τόμους. Ο πρώτος τόμος (9) περιλαμβάνει κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 2717/1999, δηλ. τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και αλφαβητικό ευρετήριο αυτού και ο δεύτερος τόμος (9Α) περιλαμβάνει κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 2690/1999 και του Π.Δ. 18/1989, δηλ. τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και την νομοθεσία περί του Συμβουλίου Επικρατείας. Στο τέλος του δεύτερου τόμου περιλαμβάνονται και αλφαβητικά ευρετήρια. Επίσης στον τόμο αυτόν περιλαμβάνονται και υποδείγματα εγγράφων, δικογράφων και αιτήσεων.

Όπως και στις προηγούμενες εκδόσεις, έτσι και στην παρούσα. κάτω από κάθε άρθρο των τριών Κωδίκων παρατίθενται οι σχετικές διατάξεις, οι αιτιολογικές εκθέσεις και η σχετική νομολογία μέχρι και τον Ιανουάριο του 2022.

Επισημαίνουμε ότι, οι τροποποιούμενες και οι προστιθέμενες διατάξεις παρατίθενται μέσα σε ράστερ, για να τις εντοπίζει ευκολότερα ο αναγνώστης.