Οδηγός κοινωνικοπρονοιακών επιδομάτων και παροχών

Τιμή:65.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 21/12/2021, Σελίδες 680

Στο πρώτο μέρος περιγράφονται επιδόματα και παροχές που χορηγεί ο οργανισμός προνοιακών επιδομάτων και παροχών (ΟΠΕΚΑ). Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Επίδομα παιδιού (Α21)
 • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
 • Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής σε ανασφάλιστους υπερήλικες
 • Επιδόματα γέννησης, αναδοχής
 • Προνοιακά επιδόματα (κίνησης, νεφροπαθείς, κωφοί, βαριάς αναπηρίας, κ.ά.)
 • Διαδικασίες ΚΕΠΑ
 • Παροχές του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (κοινωνικός-ιαματικός τουρισμός, εκδρομικό πρόγραμμα, παιδικές κατασκηνώσεις, πολυτεκνία, κ.ά.)
 • Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα
 • Επίδομα στέγασης

 
   Στο δεύτερο μέρος περιγράφονται επιδόματα και παροχές που άπτονται στην δικαιοδοσία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Εγγραφή στα μητρώα ανέργων, Ηλεκτρονικό ραντεβού ΟΑΕΔ
 • Τακτική επιδότηση ανεργίας (κοινοί, εποχικοί, επίσχεση, μονομερής βλαπτική μεταβολή, φορτοεκφορτωτές, εκδοροσφαγείς, νοσοκόμοι, δασεργάτες, ξεναγοί,
 • Επιδόματα επίσχεσης, αφερεγγυότητας εργοδότη, διαθεσιμότητας, μακροχρόνια ανέργων, αποφυλακισθέντων
 • Ειδικό εποχικό επίδομα
 • Ανεργία και Παροχές Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών
 • Προστασία της εργαζόμενης μητέρας
 • Βρεφονηπιακοί σταθμοί, Παιδικές κατασκηνώσεις, Φοιτητικές παροχές
 • Κοινωνικός Τουρισμός

 
   Στο Τρίτο μέρος περιγράφονται επιδόματα και παροχές όλων των ασφαλιστικών ταμείων (ΕΦΚΑ). Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Επίδομα ασθενείας
 • Επίδομα μητρότητας (κυοφορίας-λοχείας)
 • Επίδομα εργατικού ατυχήματος
 • Σύνταξη γήρατος - αναπηρίας – θανάτου
 • Προκαταβολή σύνταξης
 • Δικαιολογητικά συντάξεων γήρατος – αναπηρίας - θανάτου (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ)

 
   Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του βιβλίου περιγράφονται λοιπές παροχές και επιδόματα που δεν έχουν ενταχθεί σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες, όπως ενδεικτικά:

 • Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο
 • Επίδομα θέρμανσης
 • Παροχές υγείας σε ανασφάλιστους
 • Μεταφορές – μετακινήσεις ανέργων
 • Εκπτωτικές πολιτικές σε ΑΜΕΑ (δελτίο μετακίνησης, παροχές κοινής ωφέλειας, μειώσεις και απαλλαγές φόρων-τελών)
 • Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα

 

ISBN: 978-618-209-004-6