Εργατική Νομοθεσία και Μισθοδοσία από τη Θεωρία στην Πράξη

Τιμή:39.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 13/12/2021, Σελίδες 720

Ενδεικτική Θεματολογία

• Ο Υπολογισμός Μισθοδοσίας με απλά βήματα

• Όλες οι αλλαγές σε Άδειες, Ασθένειες, Αργίες, Υπερεργασία, Υπερωρίες

• Η Καταγγελία Σύμβασης και όλες οι νέες διατάξεις για προειδοποίηση, προστασία απόλυσης, μισθούς αποζημίωσης 

• Αναλυτικοί & Έξυπνοι Όροι για την Ατομική Σύμβαση Εργασίας

• Τα Χρονικά Όρια Εργασίας με το νέο εργασιακό πλαίσιο

• Πρακτικός Οδηγός Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ Ι & ΙΙ – Νέες υποβολές

• Ξενοδοχοϋπάλληλοι & Λοιπές Ειδικές Κατηγορίες

• Πρακτική Ερμηνεία Ασφαλιστικής Νομοθεσίας

• Διαδικασία Πρόληψης Εργατικών Παραβάσεων

• Υποχρεώσεις Υπαλλήλου Μισθοδοσίας

 

 

Στο βιβλίο δίνονται  επίσης πρακτικές συμβουλές  όπως:

• Πως πρέπει να διαμορφωθούν οι όροι των ατομικών συμβάσεων εργασίας;

• Πόσο χρήσιμες είναι οι Οικειοθελείς Παροχές και η Αποδοχή Συμψηφισμού;

• Ποιοι οι τρόποι χειρισμού του Διαλείμματος Εργασίας;

• Πως αντιμετωπίζεται πρακτικά ο Δανεισμός Εργαζομένου;

• Πότε και γιατί είναι χρήσιμη η κάθε μορφή απασχόλησης; 6ήμερο ή 5ήμερο; Ορισμένου ή Αορίστου; Διάλειμμα ή Διακεκομμένο Ωράριο;

• Τι ισχύει με την Πολλαπλή Απασχόληση; Επιτρέπεται η Εθελοντική Εργασία; 

• Ποια η διαφορά στον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης από Πλήρη σε Μερική Απασχόληση;

• Ποιες είναι οι επιδοτήσεις που μπορούν να μειώσουν τις εισφορές;

• Ποιες ειδικές άδειες είναι μετ΄αποδοχών και ποιες όχι;

• Πως αντιμετωπίζεται η ετεροχρονισμένη ασθένεια και η καθυστέρηση πληρωμής του εργαζομένου απ τον Ε.Φ.Κ.Α.;

• Ποιες είναι οι νέες διαδικασίες υποβολών στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ;

• Ποια είναι τα σημεία που ελέγχουν Π.Ε.Κ.Α. & Σ.ΕΠ.Ε.;

• Πως θα αποφευχθούν τυπικές παραβάσεις που γίνονται από άγνοια;

• Πως αντιμετωπίζονται ορθά ειδικές κατηγορίες όπως π.χ. ξενοδοχοϋπάλληλοι, διανομείς, τεκμαρτά, εργόσημο, τίτλος κτήσης κ.ά.;

• Τι άλλαξε σε Πρακτική Άσκηση & Μαθητεία για ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΟΑΕΔ;

 

ISBN: 978-618-5425-12-8