ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τιμή:45.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 22/11/2021, Σελίδες 640

Συγκεκριμένα τροποποιήθηκαν τα σχετικά κεφάλαια και παραδείγματα με τα εξής θέματα:

α) Καθιερώθηκα με τρόπο γενικευμένο και σαφή για όλους τους κλάδους έργων του σύμβατου ωραρίου έργων των 40 ωρών. Επίσης, παρέχεται η δύναμη υιοθέτησης συστήματος 4ημέρης πλήρους απασχόλησης διαρκείας 40 ωρών εβδομαδιαίως και δέκα ωρών ημερησίως,

β) Τροποποιήθηκαν οι διατάξεις για τη χορήγηση διαλειμμάτων σε έργα δόμησης έργων,

γ) Επίσης, τροποποιήθηκε η διάταξη

δ) Ακόμη, τροποποιήθηκαν οι διατάξεις για την αμοιβή της ύπέρβασης χρονικών ορίων έργων (οι νόμιμες ύποπτες αμείβονται έως 3 ώρες ημερησίως και μέχρι τη συμπλήρωση 150 ωρών ετών με αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 4. ο μισθωτός δικαιούται αποζημίωση ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 120%),

ε) Έγιναν αλλαγές στη νομοθέτηση για τη διεύρυνση του χρόνου των έργων

στ) Ενσωματώθηκαν σε μια ενιαία ρύθμιση οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας, και προστέθηκαν στις ημέρες υποχρέωτικής αργίας δύο επί πλέον ημέρες,

ζ) Επίσης η δύναμη εξάντλησης της ετησίας κανονικής άδειας έκαστου έτους φθάνει έως και τη λήξη του πρώτου τριμήνου του επομένου ημερολογιακού έτους

η) Θεσμοθετείται στο εθνικό μας δίκαιο για πρώτη φορά άδεια άνευ αποδοχών,

θ) Αυξάνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων οι οποίες επιτρεπεται να απασχολουν το προσωπικό κατά τις Κυριακες και τις επίσημες αργίες,

ι) Καταργείται η διάκριση μεταξυ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών και ιδιαίτερα στην αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας,

ια) Απαλλαγή από την υποχρεωση παροχής εργασίας μετά την καταγγελία της σχέσεως εργασίας με προειδοποίηση,

ιβ) Τέλος, νομοθετήθηκε η προστασία των εργαζομενων από τις απολυσεις,

ιγ) Οι νέες διατάξεις με την αιτιολογική έκθεση και τις εκδοθείσες εγκυκλίους σχετικά:

i) με τις άδειες που σχετίζονται με την προστασία της οικογενειας,

ii) με τις ρυθμίσεις για τις σύγχρονες μορφές εργασίας και

iii) για το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη ΙΙ επισυνάπτονται στην παρούσα έκδοση.