ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Τιμή:50.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 08/10/2021, Σελίδες 640

ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

Συνοπτικά, τον Ν.4548/18, με ισχύ από 1.1.2019 ο οποίος σε λιγότερο από δύο χρόνια από έναρξης της ισχύος του έχει ήδη τροποποιηθεί με οκτώ (8) νόμους (Ν.4587/30.1.2019, Ν.4601/9.3.2019, Ν.4609/3.5.2019, Ν.4635/30.10.2019, Ν.4712/29.7.2020, Ν.4714/31.7.2020, Ν.4796/17.4.21 και Ν.4811/26.6.2021). Στην συνέχεια, τον Ν.4706/20 περί ευθύνης μελών Δ.Σ., όπως και αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4722/15.9.2020 και ο Ν.4635/19 περί λειτουργίας του ΓΕΜΗ, όπως τροποποιήθηκε τέσσερις φορές με τους Ν.4782/9.3.2021, Ν.4796/17.4.2021, 4801/24.5.2021 και Ν.4821/31.7.2021. Τον Ν.4441/16 περί απλοποίησης διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί μετά τον Ν.4712/20. Τέλος, τον βασικό νόμο για τα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα Ν.4308/14 που και αυτός έχει τροποποιηθεί οκτώ (8) φορές μέχρι σήμερα με τους Ν.4316/24.12.14, Ν.4337/17.10.2015, Ν.4410/3.8.2016, Ν.4446/22.12.2016, Ν.4472/19.5.2017, Ν.4448/1.8.2017, Ν.4646/12.12.2019 με τελευταίο τον Ν.4818/18.7.21). Περιλήφθηκαν επίσης οι αναλυτικοί ορισμοί των όρων του (όπως προήλθαν από τα Δ.Λ.Π.), Υποδείγματα ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων, λεπτομερές Σχέδιο Λογαριασμών και η σύνδεση του σχεδίου λογαριασμών με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. (Για ευκολία χρήσης ανεγράφησαν οι ημερομηνίες ισχύος κάθε νόμου).

Επιπλέον, λόγω του ότι ο Κ.Ν.2190 έχει ναι μεν καταργηθεί αλλά αναφέρεται πολλές φορές στον Ν.4548, προστέθηκε ένας λεπτομερής πίνακας (150 σελίδων) αντιστοίχισης διατάξεων μεταξύ των δύο νόμων

Περιέχει επιπλέον Πρότυπο Καταστατικό Σύστασης Α.Ε. και ένα εξαιρετικό σχέδιο – υπόδειγμα Έκθεσης Διαχειρίσεως Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε.

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Είναι απαραίτητο για τα λογιστήρια των εταιρειών Α.Ε., κάθε λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο που διαθέτει στο πελατολόγιο του και εξυπηρετεί Ανώνυμες Εταιρείες (διπλογραφικά), ορκωτούς λογιστές – ελεγκτές και δικηγόρους εταιρειών

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΩ;

Δίνει συγκεντρωμένα και αναλυτικά όλο το πλαίσιο λειτουργίας των Α.Ε.

Ξεκαθαρίζει κρίσιμα θέματα, ιδίως αυτά που προκύπτουν από την σύγχυση με τον ΚΝ.2190.

Διαθέτει κρίσιμες διευκρινίσεις ορισμών, διαδικασιών και τρόπου αντιμετώπισης τυχόν φορολογικών προβλημάτων και αποφυγής διοικητικών προστίμων.

Οι πληροφορίες που περιέχει είναι συγκεντρωμένες, έτσι ώστε να μην υπάρχει σπατάλη χρόνου εύρεσης και παράθεσης των.

Διευκολύνει τις εργασίες και κερδίζει χρόνο, απαραίτητο για κάθε λογιστή - επαγγελματία.

Αξίζει πάρα πολύ για αυτά που προσφέρει.