Κώδικας ΦΠΑ Ν.2859/2000

Τιμή:85.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 01/10/2021, Σελίδες 2500
Το βιβλίο καλύπτει το σύνολο των ουσιαστικών διατάξεων του νόμου και ιδιαίτερα:
  • την παράδοση ακινήτων
  • την παροχή υπηρεσιών
  • τις απαλλαγές από το φόρο
  • την έκπτωση και διακανονισμό εκπτώσεων
  • τις υποχρεώσεις που απορρέουν
  • το σύνολο των ειδικών καθεστώτων (αγρότες, μικρές επιχειρήσεις, περιθώριο κέρδους κ.λπ.)
Ακόμη, αναλύονται όλες οι διαδικαστικές διατάξεις που ως επί το πλείστον, από 1.1.2014 και μετά, αποτελούν αντικείμενο του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013) αναφορικά με τον έλεγχο, τις πράξεις προσδιορισμού του φόρου, την κοινοποίηση των πράξεων, την διοικητική επίλυση διαφορών, τη βεβαίωση και τον χρόνο καταβολής του φόρου, την ευθύνη για την καταβολή του φόρου.
 
 
Σημαντικό κομμάτι αποτελεί, επίσης, η ανάλυση των διατάξεων περί παραγραφής.
 
Τέλος, στο πλαίσιο των παραρτημάτων του νόμου με τους συντελεστές ανά κατηγορία αγαθών και υπηρεσιών, παρουσιάζονται σε επιπλέον παράρτημα όλα τα ζητήματα που άπτονται του Brexit.


ISBN Α’ ΤΟΜΟΣ: 978-618-5312-99-2
ISBN Β’ ΤΟΜΟΣ: 978-618-209-000-8
ISBN Γ' ΤΟΜΟΣ: 978-618-209-001-5
ISBN SET: 978-618-5312-98-5