Κ.Α.Δ. ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΩΤΗΤΑΣ 2021

Τιμή:69.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 28/09/2021, Σελίδες 420

Κυκλοφόρησαν οι Κ.Α.Δ. ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΩΤΗΤΑΣ 2021 του κυρίου, Αλιφραγκή Ηλία Οικονομολόγου MSc,DPof.

Είναι ένας τόμος 420 σελίδες, με CD-ROM πλήρως ενημερωμένος και συμπληρωμένος με όλες τις τροποποιήσεις και προσθήκες που επήλθαν με τον Ν. τις ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ: Α.90043-21,Α.1115-21,Α.1122-21,Α.1260-20,Α1183-20,Α1128-20,Α1189-19 και τε τη ΠΟΛ.1134.