ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ 2021

Τιμή:60.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 03/09/2021, Σελίδες 910

Στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνονται επίσης τα Παραρτήματα με το νόμο 4557/2018 που αφορά την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4816/2021 και τους νόμους 4305/2014 και 4321/2015 σχετικά με τις ρυθμίσεις βεβαιωμένων οφειλών προς  το Δημόσιο, καθώς και αλφαβητικά και αριθμητικά ευρετήρια.