ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ 2021

Τιμή:75.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 29/03/2021, Σελίδες 720

Το έργο χωρίζεται σε δύο μέρη:

Το Α' μέρος περιλαμβάνει τις βασικές παραμέτρους του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Το Β' μέρος περιλαμβάνει με ανάλυση και ερμηνεία τα άρθρα του Κώδικα, καθώς και πίνακες και παραδείγματα.

Αναλυτικά περιλαμβάνει: Γενικές Διατάξεις-Φορολογικό Μητρώο-Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας.

 • Τήρηση Βιβλίων και στοιχείων-Υποβολή Δηλώσεων.
 • Ενδοομιλικές συναλλαγές-Φορολογικοί έλεγχοι.
 • Προσδιορισμός Φόρου-Αρμοδιότητα είσπραξης του φόρου.
 • Μέτρα για τη διασφάλιση και την αναγκαστική εκτέλεση.
 • Μέτρα διασφάλισης των οφειλών στο Δημόσιο.
 • Μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης-Αλληλέγγυα Ευθύνη.
 • Παραγραφή του δικαιώματος είσπραξης φόρων.
 • Τόκοι και πρόστιμα-Διαδικαστικές παραβάσεις.
 • Παραβάσεις φοροδιαφυγής-Πρόστιμα ανακριβούς ή μη υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
 • Πρόστιμο μη καταβολής παρακρατούμενων φόρων.
 • Υποχρεώσεις τρίτων για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.
 • Ειδική διοικητική διαδικασία-Ενδικοφανής προσφυγή.
 • Επαρκής αιτιολογία-Βάρος απόδειξης-Φορολογικό πιστοποιητικό.
 • Μεταβατικές διατάξεις-Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Eνας  τόμος με CD-ROM

ISBN 978-618-541484-9