ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Τιμή:50.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 01/03/2021, Σελίδες 544

Η μεγάλη καινοτομία του βιβλίου έγκειται στην ενσωμάτωση στα κεφάλαιά του των ασφαλιστικών θεμάτων για δικηγόρους και δικηγορικές εταιρείες με απτά παραδείγματα και διευκρινίσεις για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται κάθε φορά, για τα προηγούμενα χρόνια αλλά και από τώρα και στο εξής.

Απευθύνεται επίσης στους λογιστές – φοροτεχνικούς οι οποίοι ασχολούνται με την φορολογία δικηγόρων και δικηγορικών εταιρειών. Περιέχει με λεπτομέρειες όλα τα απαραίτητα φορολογικά έντυπα που χρειάζονται για την επαγγελματική τους λειτουργία.

Περιέχει μεταξύ άλλων λεπτομέρειες για τους απασχολούμενους με έμμισθη εντολή ασφαλισμένους δικηγόρους, την ασφάλεια των ασκούμενων, όπως και λεπτομέρειες για την έκδοση τίτλου κτήσης.

Είναι απαραίτητο για κάθε λογιστή – φοροτεχνικό και κάθε δικηγόρο, μέλος δικηγορικής εταιρείας, ελεύθερο επαγγελματία η μισθωτό.

 

 

Στο νέο βιβλίο του Αντώνη Νασόπουλου για την φορολογία και το ασφαλιστικό των συναδέλφων δικηγόρων, διαπίστωσα την εξαιρετική και σφαιρική δουλειά που έχει γίνει από τον συγγραφέα.

Στο βιβλίο υπάρχουν όλες οι απαραίτητες επιχειρηματικές πληροφορίες για την άσκηση του επαγγέλματός μας, ξεκινώντας από την έναρξη επιτηδεύματος και την υπαγωγή στο ΦΠΑ η την απαλλαγή τους. Αναλύει διεξοδικά τα θέματα των λογιστικών αρχείων δικηγόρων και δικηγορικών εταιρειών, της ετήσιας φορολογικής απόσβεσης ακινήτων και άλλων, τις εκδόσεις όλων των παραστατικών, τα εργολαβικά συμβόλαια, τις καταβολές αποζημίωσης σε έμμισθο δικηγόρο, όπως και τις ετήσιες Ατομικές και Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Ασχολείται «έξυπνα» και δίνει πρακτικές λύσεις για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα και τις εκπιπτόμενες η μη δαπάνες. Αναφέρει αναλυτικά τον εναλλακτικό τρόπο υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας και τρόπους μείωσης προκαταβολής φόρου και των συντελεστών παρακράτησης.

Τέλος, εκτός των ισχυόντων έως τις 31/12/2019 για την ασφάλιση, περιέχει όλο το νέο ασφαλιστικό πλαίσιο που ισχύει από την 1/1/2020 (Ν.4670/28.2.2020), με απτά παραδείγματα για το ποια ασφαλιστική κλάση πρέπει να επιλέξει ένας δικηγόρος σήμερα.

Κρίνεται σαν μία εξαιρετική δουλειά, η οποία δεν έχει αντίστοιχο, η οποία θα βοηθήσει τα μέγιστα όλους τους συναδέλφους.

 

Παναγιώτης Αλαφογιάννης

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω