Συστάσεις - Μετατάξεις - Μετατροπές - Συγχωνεύσεις - Λύσεις και Εκκαθαρίσεις Επιχ. Στην Πράξη

Τιμή:26.50EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 10/02/2020, Σελίδες 547

Υπεραξία και φόρος μεταβίβασης μεριδίων και μετοχών
Μετατάξεις από απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία των Ε.Λ.Π.
Φορολογικά κίνητρα στις μετατροπές-συγχωνεύσεις-απορροφήσεις
Μερίδια που κληρονομούνται - Φ.Μ.Α. σε ακίνητα εταιριών - Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α. στις μετατροπές, συγχωνεύσεις και μετατάξεις επιχειρήσεων
Διανομή και κεφαλαιοποίηση αποθεματικών - φόρος εισοδήματος
Πτωχεύσεις επιχειρήσεων και με παράδειγμα στην πράξη
Δωρεές - γονικές παροχές και κληρονομιές σε επιχειρήσεις
Εφαρμογές όλων των παραπάνω με παραδείγματα στην πράξη
Ενημερωμένημε Ν.4387/16, Ν.4389/16, Ν.4484/17, Ν.4601/19, Ν.4646/19 κ.τ.λ.

8η Έκδοση 2020