Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων

Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων
Τιμή:100.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 10/06/2009


ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. / ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ Α. Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ. Δ/ντής Υπ.Οικονομικών, Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου / Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., Υπάλ. Υπ. Οικονομικών

Ανάλυση - Ερμηνεία 5000 Θέματα. Τέσσερεις τόμοι (3584 Σελίδες)

Περιέχει:

Πλήρη κωδικοποίηση των διατάξεων με αναφορά στις προισχύουσες διατάξεις
Ενημερωμένο μέχρι και τον τελευταίο φορολογικό νόμο 3763/2009
Παρουσίαση των αλλαγών με παραδείγματα, ειδική αναφορά στα νέα θέματα Ερμηνεία - Ανάλυση σε κάθε άρθρο με τη μορφή Ερώτηση - Απάντηση Πλήρης αναφορά στις συναφείς διατάξεις Ερμηνευτικές εγκύκλιοι Φ.Ε., Αποφάσεις ΣτΕ, Υπουργικές Αποφάσεις, Διοικητικές Λύσεις Αναλύονται: Εισοδήματα επιχειρήσεων, Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αγροτών, Ακινήτων, Μισθωτών, Υποκείμενοι σε φορολογία, Αυτοτελής φορολογία, Τεκμήρια, Προκαταβολή, Παρακράτηση, Λογιστικός προσδιορισμός, Δαπάνες, Δηλώσεις, Έλεγχος, Περαίωση, M.Σ.K.K., Aναπροσαρμογή ακινήτων, Aποσβέσεις, Aποφάσεις Αναλυτικοί πίνακες περιεχομένων και αναλυτικότατο Aλφαβητικό Eυρετήριο και ευρετήριο συναφών νόμων, γνωμοδοτήσεων και αποφάσεων.