Φορολογικό Ποινολόγιο

Τιμή:60.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 21/07/2017, Σελίδες 720

ΧΡΗΣΤΟΣ. Ν. ΤΟΤΣΗΣ

 

Νέα Έκδοση 15η (2017)
Ενημερωμένη και με το Νόμο 4474/2017

Φορολογικό Ποινολόγιο
Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013)
Κώδικας Διοικητικών και Ποινικών Κυρώσεων (Ν. 2523/1997)

Περιεχόμενα

- Κωδικοποίηση των Διατάξεων του Ν.4174/2013
- Κωδικοποίηση των Διατάξεων του Ν.2523/1997
- Κωδικοποίηση των Διατάξεων του Άρθρου 51 του Ν.4305/2014
- Κωδικοποίηση των Διατάξεων των Άρθρων 1-17 του Ν.4321/2015

Σχετικές Διατάξεις κατ' Άρθρο

Αποφάσεις Υπ. Οικ. και Α.Α.Δ.Ε. κατ' Άρθρο

Εγκύκλιοι και Διοικητικά Έγγραφα κατ' Άρθρο

Πίνακες Περιεχομένων

Αλφαβητικά Ευρετήρια

Αριθμητικά Ευρετήρια