Η ΝΕΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 2016

Τιμή:75.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 02/11/2016, Σελίδες 800

Σας ενημερώνουμε ότι μόλις κυκλοφόρησε «Η ΝΕΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 2016» της κυρίας Μαστρογιάννη Φωτεινής, οικονομολόγου.

Είναι ένας τόμος (800σελίδες) με CD-ROM και περιέχει τα του τόμου και περιλαμβάνει τη νομοθετική δέσμη του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα σύμφωνα με τον Κανονισμό 952/2013 της Ε.Ε. και τους κανονισμούς της Ε.Ε. 2446/2015 και 2447/2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού 952/2013, καθώς και του Κανονισμού 341/2016 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού 952/213, όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.

 

Αναλυτικά ο Κανονισμός της Ε.Ε. 952/2013 περιλαμβάνει κατά κεφάλαιο:

Α) Γενικές διατάξεις: α) Δικαιώματα και  υποχρεώσεις προσώπων, όσον αφορά την τελωνειακή νομοθεσία β) Μετατροπή νομισμάτων και προθεσμίες

Β) Στοιχεία βάσει των οποίων εφαρμόζονται εισαγωγικός ή εξαγωγικός δασμός καθώς και άλλα μέτρα που προβλέπονται στο πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών: α) Κοινό δασμολόγιο και δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων β) Καταγωγή των εμπορευμάτων γ) Δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων.

Γ) Τελωνειακή οφειλή και εγγυήσεις: α) Γένεση τελωνειακής οφειλής β) Εγγύηση για ενδεχόμενη υπάρχουσα τελωνειακή οφειλή γ) Είσπραξη, καταβολή, επιστροφή και διαγραφή του ποσού του εισαγωγικού ή εξωτερικού δασμού δ) Απόσβεση τελωνειακής οφειλής.

Δ) Εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης: α) Συνοπτική διασάφηση εισόδου β) Άφιξη εμπορευμάτων.

Ε) Γενικοί κανόνες για τον τελωνειακό χαρακτήρα, την υπαγωγή των εμπορευμάτων σε τελωνειακά καθεστώτα, την επαλήθευση, της παράδοση και τη διάθεση των εμπορευμάτων: α) Τελωνειακός χαρακτήρας των εμπορευμάτων και υπαγωγή αυτών σε τελεωνειακό καθεστώς β) Επαλήθευση και παράδοση των εμπορευμάτων.

ΣΤ) Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και απαλλαγή από τον εισαγωγικό δασμό: Επανεισαγόμενα εμπορεύματα και προϊόντα θαλάσσιας αλιείας.

Ζ) Ειδικά καθεστώτα: Γενικές διατάξεις - Διαμετακόμιση - Αποθήκευση - Ειδικές Χρήσεις - Τελειοποίηση.

Η) Εμπορεύματα που έρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης: Διατυπώσεις πριν από την έξοδο αλλά και κατά την έξοδο των εμπορευμάτων - Συνοπτική διασάφηση εξόδου - Απαλλαγή από εξαγωγικούς δασμούς.

Θ) Ηλεκτρονικά συστήματα, Απλοποιήσεις, Εξουσιοδότηση, Διαδικασία Επιτροπής και άλλες διατάξεις.

Τέλος οι βασικές αλλαγές του Νέου Κώδικα που ισχύουν από 1/5/2016.

Γενικές διατάξεις – Δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων – Εγγύηση για ενδεχόμενη ή υπάρχουσα τελωνειακή αρχή – Άφιξη εμπορευμάτων και υπαγωγή αυτών σε τελωνειακό καθεστώς – Ειδικά καθεστώτα – Εμπορεύματα που εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης – Τελικές διατάξεις – Κωδικοί που χρησιμοποιούνται στα έντυπα του ενιαίου διοικητικού εγγράφου – Συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης και ασφάλειας – Συνοδευτικό έγγραφο εισαγωγής – Κατάλογος ειδών εξαγωγής και ασφάλειας – Έγγραφο ασφάλειας και προστασίας.

ΠΑΡΕΧΕΤAI ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΝΑΣ ΤΟΜΟΣ ΜΕ CD-ROM