Ο ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τιμή:65.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 23/06/2015, Σελίδες 450

Αναλυτικά περιλαμβάνει:

Νόμος 4015: Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου.

 

ΚΕΦ Α)

1) Συλλογικές  αγροτικές οργανώσεις: Εθνικό μητρώο και βασικές αρχές λειτουργίας και αξιολόγησης των αγροτικών συνεταιρισμών.

2) Ομάδες παραγωγής αγροτικών προϊόντων

3) Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις

4) ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. (Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών)

 

ΚΕΦ Β) Δημόσιες πολιτικές  για τον εκσυγχρονισμό της αγοράς αγροτικών προϊόντων  και τη ρύθμιση των τιμών.

ΚΕΦ Γ) Χρηματοδότηση και φορολογικά κίνητρα υπέρ των Σ.Α.Ο. (Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων)

ΚΕΦ Δ) Τροποποιήσεις και λοιπές διατάξεις – Μεταβατικές διατάξεις

- Μετατροπή Ε.Α.Σ. σε Α.Σ. και Α.Ε.Σ., Κοινοπραξιών Αγροτικών Συνεταιρισμών και Κεντρικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων.

- Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4308/14 περί των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

- Παραστατικά πωλήσεων – Απλοποιημένο και συγκεντρωτικό τιμολόγιο – Χρόνος έκδοσης και περιεχόμενο αυτού – Ηλεκτρονικό τιμολόγιο και αυθεντικότητα τιμολογίου.

 

Αποφάσεις υπ’ αριθμόν 6904 : Καθορισμός των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων – Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση υπαγωγής – Προϋποθέσεις, περιορισμοί.

 

Νόμος 4235 : Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Νόμος 4281: Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών – Ρυθμίσεις Φ.Π.Α. – Φορολογία εισοδήματος αγροτικών επιχειρήσεων με παραδείγματα.

 

Φορολογία αγροτών: Ποια είναι τα παραστατικά που καταχωρούνται στα βιβλία και υπολογίζονται στα έξοδά τους – Διευκρινίσεις σύμφωνα με την ΠΟΛ 1116/10-6-15, σχετικά με τον προσδιορισμό του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.

 

Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού ελάχιστης φορολογίας (τεκμήρια) – Μεταφορά ζημιών – Δαπάνες.

 

Τέλος, αγροτικές επιδοτήσεις και αποζημιώσεις.

ENAΣ ΤΟΜΟΣ ΜΕ CD-ROM

 

ISBN 978-9609764-59-9

 

σελίδες 450

 

23/06/2015

Τιμή:65,00€