«ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ»
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 4 ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
ΤΗΛ: 2310228517, ΤΗΛ/FAX: 2310261948

Κ.Β.Σ.-Ε.Λ.Π.-Ποινολόγιο

 • ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ_ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ_ΚΑΙ_ΑΝΑΛΥΣΗΣ_ΤΩΝ_ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ_ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ_ΠΡΟΤΥΠΩΝ_ΣΤΗΝ_ΠΡΑΞΗ.jpg
  • Αυτοπαραδόσεις ‐ Δείγματα ‐ Δώρα ‐ Ιδιοχρησιμοποιήσεις
  • Λογιστικές εφαρμογές στην πράξη με 100 παραδείγματα
  • Προβλέψεις εκμετάλλευσης, Συναλλαγματικές διαφορές
  • Τόκοι κατασκευαστικής περιόδου, Αποσβέσεις, Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε.
  • Αποτελέσματα χρήσης, Αμοιβές Δ.Σ. Α.Ε. και διαχειριστών Ε.Π.Ε.
  • Φορολογική αναγνώριση εσόδων – εξόδων, Αποθεματικά
  • Παράρτημα με αντιστοιχία λογαριασμών Γ.Λ.Σ. και Ε.Λ.Π.
  Ημερομηνία κυκλοφορίας 29/11/2016, Σελίδες 615
 • Φορολογικό Ποινολόγιο-2016

  EJOF-FOR.jpg

  H προηγούμενη 13η έκδοση του Φορολογικού Ποινολογίου (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και Κώδικας Διοικητικών και Ποινικών Κυρώσεων) ήταν ενημερωμένη μέχρι και το νόμο 4342/2015 και εμπλουτισμένη με τις αποφάσεις και εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών μέχρι το Νοέμβριο 2015.

  Έκτοτε και μέχρι σήμερα εκδόθηκαν οι νόμοι 4346/2015, 4366/2016, 4387/2016, 4389/2016 και πρόσφατα ο νόμος 4410/2016 που τροποποίησαν και αντικατέστησαν διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013) και εκδόθηκαν νέες αποφάσεις και διοικητικές λύσεις, οι οποίες παρατίθενται κάτω από κάθε άρθρο των ανωτέρω δύο κωδίκων.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 10/09/2016, Σελίδες 645
 • Πρακτικός Οδηγός Λογιστικής - Η Εφαρμογή των Ε.Λ.Π. στην πράξη - 2η έκδοση αναβαθμισμένη

  PAPAGIANNHS_COVER_2016_A11.jpg

  Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του οικονομολόγου – φοροτεχνικού Νικόλαου Παπαγιάννη, διευθυντή σύνταξης του περιοδικού  Epsilon7,με τίτλο «Πρακτικός Οδηγός Λογιστικής - Η Εφαρμογή των Ε.Λ.Π. στην πράξη - 2η έκδοση αναβαθμισμένη».Μετά τη σημαντική ανταπόκριση των λογιστών και των επιχειρήσεων και την εξάντληση της 1ης έκδοσης, το βιβλίο επανεκδόθηκε με νέες προσθήκες και βελτιώσεις.

   

  Σε αυτή τη 2η έκδοση παρατίθεται πίνακας με τις υποχρεώσεις ανά κατηγορία οντοτήτων σχετικά με τις αρχές επιμέτρησης, των στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και του προσαρτήματος. Επίσης, παρατίθενται υποδείγματα προσαρτήματος για κάθε κατηγορία οντοτήτων, ενώ έγινε πλήθος βελτιώσεων σε όλο το βιβλίο που έχει περίπου 100 σελίδες περισσότερες.

   

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 20/07/2016, Σελίδες 784
 • ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

  ΕΛΠ_Cover_low.jpg

  Σας ενημερώνουμε,ότι μόλις κυκλοφόρησαν«ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ»έκδοσης Φεβρουαρίου του 2016. Την επιμέλεια της έκδοσης έχει κάνει ο κύριος Αριστείδης Θανοκώστας, Οικονομολόγος, πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιώς.

  Είναι ένας τόμος με (2) CD-ROM. Το ένα εμπεριέχει Πρότυπο Συγκριτικού Υπολογισμού Αριθμοδεικτών και το άλλο Νομοθεσία. Ο τόμος περιλαμβάνει τις διατάξεις του Ν. 4308/24-11-14 με ανάλυση, πίνακες και παραδείγματα κατά κεφάλαιο. Είναι ενημερωμένος και με τη Λογιστική οδηγία για τα Ε.Λ.Π. (Ε.Λ.Τ.Ε/16-10-2015).

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 08/03/2016
 • ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ

  image[28].jpg

  Σας ενημερώνουμε, ότι μόλις κυκλοφόρησε <<ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ>> (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Ν.4174/13), του κυρίου Χρήστου Αλτιπαρμάκη, Οικονομολόγου πτυχιούχου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

   

  Είναι ένας τόμος με CD-ROM και περιλαμβάνει με ανάλυση και ερμηνεία κατ’ άρθρο όλες τις διατάξεις του Ν.4174/2013 περί ποινολογίου, ενημερωμένος με όλες τις αλλαγές και προσθήκες που επήλθαν με τους πρόσφατους νόμους Ν.4321/2015,  Ν. 4337/2015, Ν. 4342/2015, Ν.4346/2015 συνδυστικά με τις ερμηνευτικές εγκυκλίους μέχρι και την ΠΟΛ.1252/23-11-2015 και τις υπουργικές αποφάσεις με πίνακες και παραδείγματα που σκοπό έχουν να καλύψουν όλες τις περιπτώσεις των παραβάσεων από τόκους και πρόστιμα.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 08/03/2016
 • Κώδικας Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

  ELP_big.jpg

  Χρήστου Ν. Τότση
  Δικηγόρου - Οικονομολόγου

  ΝΟΜΟΣ 4308/2014

   

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 4308/2014

  Η λογιστική οδηγία εφαρμογής των ΕΛΠ κατ’ άρθρο

  Η ερμηνευτική εγκύκλιος πολ. 1003/2014 κατ’ άρθρο

  Αποφάσεις ισχύουσες και μετά την 1.1.2015

  Αιτιολογική Έκθεση Ν. 4308/2014

  Έκθεση επιστημονικής υπηρεσίας της βουλής

  Απαντήσεις Ε.Λ.Τ.Ε. – Σ.Λ.Ο.Τ. σε ερωτήματα λογιστών σχετικά με Ε.Λ.Π.

  Αλφαβητικό ευρετήριο

  Αριθμητικό ευρετήριο

   

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 07/03/2016, Σελίδες 450
 • Λογιστικά – Κοστολόγηση – Φοροτεχνικά – Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα στην Πράξη

  image[22].jpg

  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  25η έκδοση 2016

  • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Στην Πράξη (πλήρης ανάλυση).
  • Υποκαταστήματα - Αποθήκες αγαθών - Η/Υ.
  • Αντιπροσωπείες - Εκκαθαρίσεις - Πρακτικά Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
  • Δημοσιεύσεις - Φορολογία κερδών επιχείρησης
  • Αποσβέσεις - Φοροδιαφυγές - Φ.Π.Α. στην Πράξη.
  • Ενημέρωση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων του Ε.Λ.Π.
  • Ισολογισμοί - Χρηματοοοικονομικές Καταστάσεις των Ε.Λ.Π.
  Ημερομηνία κυκλοφορίας 15/01/2016
 • Πρακτικός Οδηγός Λογιστικής - Η Εφαρμογή των Ε.Λ.Π. στην πράξη

  image[19].jpg

  Νικόλαος Παπαγιάννης

   

  Περιεχόμενα

    Ένας οδηγός για βήµα - βήµα εξάσκηση της Λογιστικής µε πρακτικά παραδείγµατα 

    Πλήρες Σχέδιο Λογαριασµών του ΕΓΛΣ για τις ανάγκες των ΕΛΠ µε πληρέστατη ανάλυση, µέχρι τον 4ο βαθµό

    Αντιστοίχιση των λογαριασµών του ΕΓΛΣ µε τους νέους λογαριασµούς των ΕΛΠ

    Πάνω από 100 παραδείγµατα  λογιστικών εγγραφών

    Λογιστικός χειρισµός ΦΠΑ και ανάλυση ειδικών θεµάτων (αποµείωση, κανόνες επιµέτρησης κ.λ.π.).

  .   Πρακτικός οδηγός - άσκηση κλεισίµατος και κατάρτισης χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των ΕΛΠ - πρώτη εφαρµογή, μετάβαση

  .   Υποδείγµατα χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων

  .   Αλφαβητικό ευρετήριο

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 9/12/2015, Σελίδες 700
 • Παραδείγματα εφαρμογής και ανάλυσης των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων στην πράξη

  image[16].jpg

  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  9η ΕΚΔΟΣΗ 2015

   

  Οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία των Ε.Λ.Π., θα πρέπει να τηρούν υποχρεωτικά τα Ε.Λ.Π. ως προς η δομή, την ονοματολογία και το περιεχόμενο των πρωτοβάθμιων, των δευτεροβάθμιων και των τριτοβάθμιων λογαριασμών. Με πρωτοβουλία όμως των καθ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, η κωδικοποίηση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων επεκτείνεται και σε πλήρη τεταρτοβάθμια ανάπτυξη. Το γεγονός αυτό δείχνει πόσο μεγάλη σημασία έχει για το ελληνικό κράτος η ενιαία και ορθή εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 15/12/2015, Σελίδες 616
 • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα σε τεταρτοβάθμια ανάπτυξη στην πράξη

  image[15].jpg

  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Η κάθε επιχείρηση που τηρεί διπλογραφικά βιβλία των Ε.Λ.Π., και εφόσον εφαρμόζει (προαιρετικά ή υποχρεωτικά) τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, θα πρέπει να εφαρμόζει υποχρεωτικά την ονοματολογία τους και το περιεχόμενό τους στους πρωτοβάθμιους, στους δευτεροβάθμιους καθώς και στους τριτοβάθμιους εκείνους υπολογαριασμούς που κατονομάζονται στο Ν. 4308/14, ΦΕΚ 251/24.11.2014. Κάθε μία όμως από αυτές, έχει τη δική της ιδιομορφία και τις δικές της λογιστικές ιδιαιτερότητες που απαιτούν και την ανάλογη τριτοβάθμια ανάπτυξη των Ε.Λ.Π.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 15/12/2015, Σελίδες 320