«ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ»
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 4 ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
ΤΗΛ: 2310228517, ΤΗΛ/FAX: 2310261948

νέες κυκλοφορίες

 • Θεσμικές και εναλλακτικές επενδύσεις

  Θεσμικές_και_εναλλακτικές_επενδύσεις.jpg

  Νικόλαος Θ. Μυλωνάς, Ph.D. - Ομ. Καθηγητής Χρηματοοικονομικής, ΕΚΠΑ

  Γεράσιμος Γ.Ρομποτής, Ph.D., FCAA, CPA - Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

  Ανάλυση επενδυτικών επιλογών

   

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 14/03/2023
 • Οδηγός κοινωνικοπρονοιακών επιδομάτων και παροχών

  932e55d4-c0d1-749c-1dde.jpg

  Η νέα εμπλουτισμένη έκδοση της Astbooks «Οδηγός κοινωνικοπρονοιακών επιδομάτων και παροχών» συνεχίζει την προσπάθεια καταγραφής και περιγραφής των κοινωνικών παροχών/επιδομάτων (ΟΠΕΚΑ, ΟΑΕΔ, ΕΦΚΑ κ.λπ.) που υλοποιούνται στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής της χώρας. Η ψηφιοποίηση ολοένα περισσότερων διαδικασιών [δημιουργία ψηφιακού ΚΕΠΑ/ κάρτας αναπηρίας, επίδομα μητρότητας, εξωιδρυματικό επίδομα ηλεκτρονική υποβολή όλων των αιτήσεων συνταξιοδότησης (κύριες, επικουρικές, χηρείας), Ψηφιακό Μητρώο και Ψηφιακή Κάρτα ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), η θέσπιση του προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία»] πρόκριναν την ανάγκη επικαιροποίησης του συγκεκριμένου πρακτικού οδηγού ο οποίος μέσα από σχετική νομοθεσία, πρακτικούς οδηγούς για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων, αναλυτικές διαδικασίες, παραδείγματα υπολογισμών, χρηστικούς πίνακες με δικαιολογητικά αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο σε κάθε πολίτη, σε κάθε κοινωνικό/η λειτουργό που εργάζεται σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, σε κάθε ελεύθερο επαγγελματία ή μισθωτό λογιστή/ρια, σε κάθε εργαζόμενο/η σε λογιστικά γραφεία, σε κάθε δικηγόρο κ.ά.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 03/03/2023, Σελίδες 880
 • Εργατικό Δίκαιο και Στοιχεία Ασφαλιστικού Δικαίου

  Εργατικό_Δίκαιο_και_Στοιχεία_Ασφαλιστικού_Δικαίου.jpg

  Ενηµερωµένο µέχρι Ιανουάριο 2023 Ψηφιακή κάρτα εργασίας, Προσλήψεις, Απολύσεις, Ειδικές άδειες, ΕΡΓΑΝΗ και στοιχεία αναγγελίας, Εργόσημο, Ευέλικτες εργασίες, Ατομική σύμβαση εργασίας, Αποδοχές, Μισθοδοσία, Ώρες εργασίας, Υπερωρίες, Ειδικές μορφές απασχόλησης, ΣΣΕ, Σωματεία, Απεργίες, Δικαστηριακή νομολογία, Κωλύματα εργασίας, Υγιεινή και ασφάλεια, Υποδείγματα, Ασφαλιστικά θέματα (Ν.4997/2022)

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 06/02/2023, Σελίδες 474
 • Λογιστικές Εργασίες Τέλους Χρήσεως

  5958e3ce-8012-e436-fcdc-6e19a8a12072.jpg

  Λογιστικές Εργασίες Τέλους Χρήσεως και διάθεση κερδών ανώνυμης, Ε.Π.Ε. προσωπικών, Ι.Κ.Ε. βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Έκδοση 16 η , Διπλογραφία, 2023 Ο κ. Γεώργιος Αληφαντής, διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, στις 1000 σελίδες του ανανεωμένου του βιβλίου «Λογιστικές Εργασίες Τέλους Χρήσεως και Διάθεση Κερδών ανώνυμης, Ε.Π.Ε. προσωπικών, Ι.Κ.Ε. » που κυκλοφορεί, από τις εκδόσεις Διπλογραφία, στη νέα 16 η έκδοση έτους 2023 με θέματα: Διαδικασίες σύνταξης απογραφής, Απογραφή αποθεμάτων, Αποτίμηση ενσώματων και ασώματων παγίων, αποθεμάτων, συμμετοχών και χρεογράφων, ιδίων μετοχών, απαιτήσεων σε ευρώ και Ξ.Ν. Απομείωση στοιχείων ενεργητικού και προβλέψεις, Πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης, διαγραφή χρέους, Φορολογία και διάθεση κερδών Α.Ε. Ε.Π.Ε. προσωπικών και Ι.Κ.Ε. βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων της νέας νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες και της Ε.Π.Ε. καθώς και του τελευταίου φορολογικού νόμου 4646/2019 παραθέτοντας τη νομοθεσία για τις λογιστικές εργασίες τέλους χρήσεως (άρθρα 1 έως 28 του Ν. 4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων) και αναλύει τις διατάξεις αυτές βάσει της λογιστικής, εμπορικής και φορολογικής επιστήμης.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 06/02/2023, Σελίδες 1000
 • ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

  ΟΔΗΓΟΣ_ΑΝΩΝΥΜΩΝ_ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.jpg

  Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΠΡΟΣΘΕΣΗ ο νέος, αναβαθμισμένος ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝΣτις 780 σελίδες του θα βρείτε τον Ν.4548/18 μετά τις εννέα (9) αλλαγές που έχει δεχθεί μέχρι και τον N.4916/22 με ερμηνεία κατ’ άρθρο και την αντιστοίχιση των διατάξεών του με τον Κ.Ν.2190/20, έτσι ώστε να διευκολύνει και να οδηγεί σε σωστές αποφάσεις τα όργανα χρηματοοικονομικής και διοίκησης των Α.Ε. Ανατρέχει στα ιδιαίτερα κίνητρα ανάπτυξης των επιχειρήσεων μέσω εταιρικών μετασχηματισμών και συγχωνεύσεων που δόθηκαν με τον Ν.4935/22 τον οποίο περιλαμβάνει με ερμηνεία ανά άρθρο, δημιουργώντας ιδέες για διεύρυνση των επιχειρήσεων και των επιχειρηματικών σχημάτων. 

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 01/02/2023, Σελίδες 780
 • Πρακτικός οδηγός myDATA - Διακίνηση – Τιμολόγηση

  Πρακτικός_οδηγός_myDATA_-_Διακίνηση_–_Τιμολόγηση.jpg

  Η νέα επικαιροποιημένη έκδοση της Astbοoks «Πρακτικός οδηγός myDATA - Διακίνηση – Τιμολόγηση» αποτελεί ένα βοηθητικό εργαλείο στα χέρια του επαγγελματία λογιστή-φοροτεχνικού για την ομαλότερη μετάβασή του στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, και στη διαβίβαση δεδομένων στο my DATA βοηθώντας να ξεπεραστούν τα όποια αρχικά προβλήματα παρουσιαστούν κατά την αρχική εφαρμογή. Η θεματολογία περιλαμβάνει όλες τις σχετικές εγκυκλίους για τον ορθό τρόπο και χρόνο έκδοσης των στοιχείων τιμολόγησης (αυτοτιμολόγηση, τίτλος κτήσης, παροχή υπηρεσίας, αγρότες, εκκαθάριση κ.λπ.) και διακίνησης (τρόπος και χρόνος έκδοσης), καθώς και πλήρη ανάλυση για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και τα φορολογικά κίνητρα.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 24/01/2023, Σελίδες 927
 • Δαπάνες Επιχειρήσεων

  Δαπάνες_Επιχειρήσεων.jpg

  Η νέα έκδοση του βιβλίου «Δαπάνες Επιχειρήσεων» έχει εμπλουτιστεί με όλες τις σχετικές εγκυκλίους και τροποποιήσεις του ν.4172/2013 που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2021, είναι ενημερωμένη με τον πιο πρόσφατο ν.5006/2022 και την υπ' αριθ. 1097101 ΕΞ 3.10.2022 οδηγία αναφορικά με τον προσδιορισμό των εκπιπτόμενων δαπανών των μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικών προσώπων και των μονών του Αγίου Όρους.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 18/01/2023, Σελίδες 823
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και Κώδικας Διοικητικών & Ποινικών Κυρώσεων)

  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ_ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ_2023_ΕΞΩΦΥΛΛΟ.jpg

  Κυκλοφορεί στις 13 Ιανουαρίου από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΤΣΗ η 17η έκδοση του βιβλίου "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και Κώδικας Διοικητικών & Ποινικών Κυρώσεων)" ενημερωμένη μέχρι και το νόμο 5001/2022. Περιλαμβάνει τον νέο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4987/2022), ο οποίος αντικατέστησε τον Ν. 4174/2013, κωδικοποιημένο κατ' άρθρο με την αιτιολογική του έκθεση, όπως και τον προισχύσαντα Ν. 4174/2013 ενημερωμένο μέχρι και τον Ν. 4972/2022 με τις σχετικές αποφάσεις και διοικητικές λύσεις. Στη συνέχεια παρατίθεται ο Κώδικας Διοικητικών & Ποινικών Κυρώσεων (Ν. 2523/1997) ενημερωμένος μέχρι και τον νόμο 4972/2022. Τέλος περιλαμβάνονται τα Παραρτήματα με το νόμο 4557/2018 που αφορά την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ενημερωμένο μέχρι τον νόμο 5001/2022 και τους νόμους 4305/2014 και 4321/2015 σχετικά με τις ρυθμίσεις βεβαιωμένων οφειλών.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 13/01/2023, Σελίδες 982
 • Νέος Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου

  ΚΩΔΙΚΑΣ_ΑΤΟΜΙΚΟΥ_ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ_ΔΙΚΑΙΟΥ.jpg

  Σας ενημερώνουμε, ότι μόλις κυκλοφόρησε «Ο Νέος Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου» του κυρίου, Μιλτίαδη Μπουλέρου Οικονομολόγου-Λογιστή Ειδικού Εισηγητή ΣεμιναρίωνΕίναι ένας τόμος (1200 σελίδες) με  CD-ROM που περιέχουν την ύλη του τόμου και περιλαμβάνει με ανάλυση τις κατ’ άρθρο διατάξεις που διέπουν την Εργασιακή Νομοθεσία, ενημερωμένος  μέχρι τον Ν.4997/22.Την ψηφιακή οργάνωση χρόνου εργασίας, χρήσιμες ερωτήσεις – απαντήσεις, Το Προεδρικό Διάταγμα υπ αριθμόν 80 Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου. 

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 12/01/2023, Σελίδες 1200
 • Budgeting – reporting - cash flow - cash management

  budgeting.png

  Μετά την έκδοση του βιβλίου «Σύγχρονη Κοστολόγηση και ΕΛΠ», η Astbooks θεωρώντας ως μία από τις βασικές αρμοδιότητες του λογιστή, τη συμμετοχή του στο σχεδιασμό των αναφορών προς τη διοίκηση και κατ’ επέκταση στη λήψη εταιρικών αποφάσεων, συνεχίζει με την έκδοση του βιβλίου «Budgeting – reporting - cash flow - cash management», ώστε να καλύπτονται στο μεγαλύτερο μέρος τους, οι ανάγκες του λογιστή μιας σύγχρονης οντότητας, σε θέματα οικονομικής ανάλυσης και διοικητικής λογιστικής. Ζητούμενο είναι να μπορούμε να μετατρέψουμε σε αριθμούς τη δυναμική μιας επιχείρησης σε συνδυασμό με τα πλάνα του φορέα της και τις διαφαινόμενες εξελίξεις.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 10/01/2023, Σελίδες 408