Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Τιμή:45.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 04/04/2014

Απόστολος Λιόλιος, επίτιμος Οικονομικός Επιθεωρητής

Την Απόφαση ΠΟΛ. 1072/2011 και την ανάλυση των διατάξεων αυτής. Την Απόφαση ΠΟΛ. 1037/2005 και την ανάλυση των διατάξεων αυτής. Τον έλεγχο του ταμείου και των αξιογράφων Παραδείγνατα κατάρτισης κλειστής αποθήκης Τη συνάφεια των αριθμητικών και οικονομικών δεδομένων.
Περιλαμβάνει Επισης Ειδικά Θέματα ελέγχου, όπου αναλύονται θέματα όπως:
Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου Τα πρόστιμα του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4147/2013) Το περιεχόμενο της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης. Η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος) Ενδεικτικές περιπτώσεις πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων και η διαχείριση αυτών (οδηγίες ελέγχου) Την παραγραφή των υποθέσεων και τη διαφύλαξη βιβλίων και στοιχείων την αναπροσαρμογη της αξίας ακινήτων Ειδικά δέματα είσπραξης εσόδων Ειδικό παράρτημα - θέματα του προληπτικού φορολογικού ελέγχου με παραδείγματα εκθέσεων ελέγχου. Λοιπά θέματα ελέγχου

04/04/2014