Β΄ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Β΄ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Τιμή:60.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 29/12/2014, Σελίδες 660


Ο κορμός της ανάπτυξης των θεμάτων συνεχίζει να είναι ίδιος, πάντα με αναφορές σε εγκυκλίους και θέσεις που έχει πάρει η Διοίκηση στο παρελθόν που απεικονίζουν τον τρόπο σκέψης του Υπουργείου.

Αυτά ακριβώς τα καίριας σημασίας ζητήματα σε σχέση με τους αγρότες και τους αγροτικούς συνεταιρισμούς έρχεται να διαφωτίσει η νέα έκδοση του βιβλίου μας "Πρακτικός Οδηγός για τις Αγροτικές Επιχειρήσεις", το οποίο είναι ενημερωμένο με την ΠΟΛ. 1251/5.12.2014 και χωρίζεται στα εξής 4 μέρη:

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου μας παρατίθενται γενικότερα ζητήματα που άπτονται του επαγγέλματος του αγρότη και διαδικασίες στις οποίες αυτός πρέπει να προβεί, όπως η εγγραφή στο μητρώο αγροτών, το καθεστώς σχετικά με την ασφάλιση και τις εισφορές στον ΕΛΓΑ, οι αγροτικές ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, η διαδικασία αδειοδότησης του παραγωγού-πωλητή λαϊκών αγορών, όλο το θεσμικό πλαίσιο των σχετικά με τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, την ασφάλιση των αγροτών κλπ.

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου αναλύονται οι υποχρεώσεις των αγροτών σε σχέση με τον ΚΦΑΣ, όπως αυτές έχουν προκύψει από 1/1/2014, κωδικοποιημένες έως σήμερα.

Επιπλέον εμπεριέχονται και οι αλλαγές οι οποίες θα ισχύσουν από 1/1/2015 μετά την ψήφιση του ν.4308/2014 και αφορούν στον τρόπο έκδοσης και τήρησης των βιβλίων και στοιχείων.

Ακόμα παρατίθενται ειδικά ζητήματα σχετικά με την ένταξη των αγροτών σε τήρηση βιβλίων, τα στοιχεία που εκδίδουν για τις συναλλαγές τους, τις συγκεντρωτικές καταστάσεις κλπ.

Στο τρίτο μέρος θα μας απασχολήσουν θέματα σχετικά με το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και ειδικότερα οι σημαντικές αλλαγές που έχουν προκύψει στην ένταξη στο κανονικό καθεστώς, στην κατάργηση των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ, καθώς και λοιπών ζητημάτων που προήλθαν από μεταβολές στο νομοθετικό πλαίσιο, ιδίως μετά την ψήφιση των νόμων Ν.4254/2014 και 4281/2014.

Στο πέμπτο μέρος του βιβλίου αναλύονται οι διατάξεις που αφορούν τη φορολογία εισοδήματος, καθώς και οι λοιποί φόροι-τέλη που επιβάλλονται στους αγρότες. Σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε ότι η χρήση 2014 (ή φορολογικό έτος σύμφωνα με τις νέες διατάξεις) είναι η πρώτη για την οποία θα εφαρμοστεί ο Ν.4172/2013, ο οποίος αντικατέστησε το Ν.2238/1994. Από φέτος λοιπόν υπάρχουν τεράστιες αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος του αγρότη, καθώς πλέον το φορολογητέο εισόδημα θα υπολογίζεται υποχρεωτικά με λογιστικό τρόπο (έσοδα-έξοδα) και όχι με τεκμαρτό. Το ζήτημα της φορολόγησης των αγροτών δεν έχει διαφωτιστεί σχεδόν καθόλου από το Υπουργείο και στο επόμενο διάστημα περιμένουμε οπωσδήποτε διευκρινίσεις.

Ωστόσο, στο παρόν βιβλίο κάναμε σοβαρή προσπάθεια να επεξηγήσουμε βασικές πλευρές της φορολογίας εισοδήματος των αγροτών, με μόνα μας όπλα τα λιγοστά έγγραφα που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του νέου ΚΦΕ, καθώς και εγκυκλίους-έγγραφα-λύσεις που είχαν εκδοθεί παλιότερα, τα οποία όμως συμβαδίζουν με το πνεύμα και τις διατάξεις του Ν.4172/2013.

Τέλος, όπως κάθε βιβλίο μας, το σύγγραμμα αυτό συνοδεύεται από CD.