Οδηγός Φορολογικών Ελέγχων

Τιμή:40.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 03/09/2020, Σελίδες 352

Περιεχόμενα του βιβλίου:

- Πρόλογος
Γενικά στοιχεία για τον τρόπο φορολόγησης
Φορολογικός έλεγχος
Πρόγραμμα Φορολογικού ελέγχου απλογραφικών βιβλίων
Πρόγραμμα Φορολογικού ελέγχου διπλογραφικών βιβλίων
Φορολογική Αναμόρφωση – εκπιπτόμενες δαπάνες και απαλλασσόμενα σχέδια
Τέλη Χαρτοσήμου
Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου
Η ενδικοφανής προσφυγή
Πρόληψη ξεπλύματος χρήματος (Ξ.Χ.) Ν.4557/2018
Ερωταπαντήσεις
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο
Συντομογραφίες

 Ο Γεώργιος Δαλιάνης είναι Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός, Διευθύνων Σύμβουλος της ARTION Α.Ε. & Ιδρυτής του Ομίλου ARTION.

Ο Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας «ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» και Αντιπρόεδρος της εταιρείας «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ο Ιωάννης Αρτσίτας είναι Λογιστής - Φοροτεχνικός.

Η Νίκη Χατζοπούλου είναι Δικηγόρος παρ’ Εφέταις, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια.

 

ISBN : 978-960-645-124-9