ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τιμή:50.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 10/07/2020, Σελίδες 912
  • Ερμηνεία διατάξεων βάσει ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας
  • Πώς επιστρέφεται ο ΦΠΑ σε μη εγκατεστημένες επιχειρήσεις
  • Συμπλήρωση ανακεφαλαιωτικού πίνακα και δηλώσεων Intrastat
  • Πώς αποδίδεται ο ΦΠΑ μέσω της μικρής μονοαπευθυντικής θυρίδας (MOSS)
  • Πάνω από 900 σελίδες
  • Περισσότερα από 250 πρακτικά παραδείγματα