ΙΚΕ Ανάλυση – Ερμηνεία

Τιμή:50.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 11/05/2020

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, έγιναν σημαντικές αναθεωρήσεις στην προηγούμενη έκδοση, που συνοπτικά, μερικές από αυτές είναι:

Νέοι φορολογικοί συντελεστές (που επηρεάζουν και τα παραδείγματα), βάσει Ν.4646/19

Αλλαγές στις κεφαλαιουχικές εισφορές

Αλλαγές την αποτίμηση των εισφορών σε είδος (Ν.4548/18)

Νέος τρόπος μετασχηματισμών επιχειρήσεων (Ν.4601/19) από και προς ΙΚΕ

Μετατροπές κεφαλαιουχικών εταιρειών

Νέες διατάξεις για την συγχώνευση σε ΙΚΕ

Διασπάσεις εταιρειών με συμμετοχή ΙΚΕ βάσει Ν.4601/19

Όλο το νέο ασφαλιστικό τους με επιπλέον πίνακες υπολογισμού καθαρού εισοδήματος

Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα ίδρυσης ΙΚΕ

Τον μοναδικό συγκριτικό πίνακα νομικών προσώπων του άρθρου 45, Ν.4172/13

Αναθεωρημένα παραδείγματα.