Πρακτικός Οδηγός για Εργατικά Θέματα 2020

Τιμή:55.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 17/02/2020, Σελίδες 658

Πιο αναλυτικά το βιβλίο περιλαμβάνει 12 κεφάλαια με νομοθεσία, νομολογία, πολλά παραδείγματα και χρηστικούς πίνακες:
 
 Κεφάλαιο 1
   Η έννοια του εργοδότη, οι διαδικασίες που απαιτούνται για την έναρξη επαγγέλματος, τα δικαιολογητικά σύστασης και εγγραφής ανά κατηγορία επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ, η υποχρέωση απογραφής στο Μητρώο εργοδοτών του ΕΦΚΑ (τ.ΙΚΑ) ,η υποβολή της ΑΠΔ και τα πρόστιμα σε περιπτώσεις εκπρόθεσμων ή μη υποβολής.
 
   Κεφάλαιο 2
   Οι διαδικασίες που απαιτούνται για την πρόσληψη μισθωτών, τα απαραίτητα έντυπα ΣΕΠΕ/«ΕΡΓΑΝΗ» με τις υποχρεώσεις του εργοδότη για ηλεκτρονική υποβολή, η πρόσληψη άλλων κατηγοριών εργαζομένων, οι προσλήψεις αλλοδαπών, η απασχόληση των ανηλίκων, η προϋπηρεσία του εργαζόμενου και η υποχρέωση γνωστοποίησης των τεχνικών ασφαλείας.
 
   Κεφάλαιο 3
  Εξετάζονται οι συμβάσεις εργασίας, τα είδη και οι διακρίσεις τους, οι συλλογικές συμβάσεις και η δεσμευτικότητα αυτών με τις πρόσφατες αλλαγές στην ισχύ τους, ο θεσμός της διαιτησίας, η νέα ΕΓΣΣΕ και το πλαίσιο διαβούλευσης των εργαζομένων με τον εργοδότη
 
   Κεφάλαιο 4
  Αναλύονται βασικά και ειδικά ζητήματα σχετικά με τον μισθό, το ημερομίσθιο, το ωρομίσθιο, τα επιδόματα και τις αποδοχές των εργαζομένων, τις κρατήσεις φορολογικές και ασφαλιστικές.
 
   Κεφάλαιο 5
   Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, το ωράριο, τα συστήματα εργασίας, η υπερεργασία και η υπερωρία, η εργασία Κυριακή, αργία, νύχτα και ο υπολογισμός των προσαυξήσεων, καθώς και η λειτουργία των καταστημάτων.

   Κεφάλαιο 6
   Εξετάζονται τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και ο τρόπος υπολογισμού τους για κάθε μορφή απασχόλησης.
 
   Κεφάλαιο 7
   Οι άδειες των εργαζόμενων, τα είδη και οι κατηγορίες αδειών, το επίδομα αδείας, οι αποδοχές αδείας και ο τρόπος υπολογισμού.
 
   Κεφάλαιο 8
  Τα ανυπαίτια κωλύματα εργασίας. Η ασθένεια του εργαζόμενου, η προστασία της μητρότητας και το εργατικό ατύχημα.
 
   Κεφάλαιο 9
  Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, η απόλυση και η οικειοθελής αποχώρηση με αναλυτικές όλες τις περιπτώσεις.
 
   Κεφάλαιο 10
  Η αποζημίωση των εργαζομένων και ο τρόπος υπολογισμού της. Αναλυτικά παραδείγματα.
 
   Κεφάλαιο 11
  Η έννοια των ομαδικών απολύσεων, οι υποχρεώσεις του εργοδότη και τα δικαιώματα των εργαζόμενων.
 
   Κεφάλαιο 12
  Οι κυρώσεις για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Διοικητικές, ποινικές, πρόστιμα.
 
  Επίσης στο βιβλίο περιλαμβάνονται πέντε παραρτήματα, τα οποία αφορούν τους όρους αμοιβής και εργασίας συγκεκριμένων κατηγοριών με πίνακες και παραδείγματα.
 
   Παράρτημα Α
   Ξενοδοχοϋπάλληλοι
 
   Παράρτημα Β
   Σερβιτόροι
 
   Παράρτημα Γ
   Εμπορικοί Αντιπρόσωποι
 
   Παράρτημα Δ
   Εργόσημο
 
   Παράρτημα Ε
   Πρόστιμα ΣΕΠΕ

ISBN: 978-618-5312-69-5