ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Τιμή:60.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 13/02/2020, Σελίδες 700

Η προηγούμενη 19η έκδοση του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000) ήταν ενημερωμένη μέχρι και το νόμο 4514/2018. Έκτοτε εκδόθηκαν οι νόμοι 4549/2018, 4576/2018, 4583/2018, 4587/2018, 4591/2019, 4607/2019, 4611/2019 και 4646/2019 που τροποποίησαν και συμπλήρωσαν τις διατάξεις του Κώδικα.

Η ανά χείρας 20η έκδοση (2020), εκτός από την κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 2859/2000, είναι εμπλουτισμένη με τις σχετικές διατάξεις, τις αποφάσεις του Υπ. Οικ. και της ΓΓΔΕ, και τις διοικητικές λύσεις υπό μορφή εγκυκλίων και διοικητικών εγγράφων. 

Τέλος, η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει, εκτός από τον πίνακα περιεχομένων κατ΄άρθρο και αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο, αριθμητικό ευρετήριο των αποφάσεων και εγκυκλίων και πίνακα αντιστοιχίας άρθρων του νέου με τον παλαιό Κώδικα.

Όπως και στις προηγούμενες εκδόσεις, έτσι και στην παρούσα, στις υποσημειώσεις αναφέρονται οι τροποποιούσες και οι τροποποιούμενες διατάξεις, καθώς και ο χρόνος ισχύος των νέων διατάξεων. Προς διευκόλυνση των αναγνωστών οι νέες διατάξεις τίθενται μέσα σε ράστερ.