ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ (O.Ε, E.Ε, Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., ατομικές κλπ.)

Τιμή:26.50EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 06/03/2019

Κέρδη με βάση Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία των Ε.Λ.Π.

Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. κλπ.)

Ατομική δήλωση και Προσδιορισμός του Φόρου Εισοδήματος

Διανομή κερδών επιχειρήσεων ‐ Λογιστικές εγγραφές

Συμπληρωμένα έντυπα Ε1, Ε2, Ε3, Ν (για Ο.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. κλπ.)

Τεχνικές επιχειρήσεις ‐ Γεωργικές επιχειρήσεις ‐ Αγρότες

Βιομηχανικές επιχειρήσεις ‐ Παροχές Υπηρεσιών ‐ ΕΝ.Φ.Ι.Α. ‐ Ε9

Εφαρμογή της φορολογίας με παραδείγματα στην πράξη

Ενημερωμένη μέχρι και το μήνα Μάρτιο 2019

Συμπληρωμένη και με τους 4172/13, 4174/13, 4387/16, 4389/16, 4446/16, 4474/17, 4548/18 κα.

20η Έκδοση 2019