Πρακτικός Οδηγός για Εργατικά Θέματα

Τιμή:55.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 30/10/2018, Σελίδες 659

Πιο αναλυτικά το βιβλίο περιλαμβάνει 12 κεφάλαια με νομοθεσία, νομολογία, πολλά παραδείγματα και χρηστικούς πίνακες:
 

 

Κεφάλαιο 1: Η έννοια του εργοδότη, οι διαδικασίες που απαιτούνται για την έναρξη επαγγέλματος, τα δικαιολογητικά σύστασης και εγγραφής ανά κατηγορία επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ, η υποχρέωση απογραφής στο Μητρώο εργοδοτών του ΕΦΚΑ (τ.ΙΚΑ) ,η υποβολή της ΑΠΔ και τα πρόστιμα σε περιπτώσεις εκπρόθεσμων ή μη υποβολής.
 
Κεφάλαιο 2: Οι διαδικασίες που απαιτούνται για την πρόσληψη μισθωτών, τα απαραίτητα έντυπα ΣΕΠΕ/«ΕΡΓΑΝΗ» με τις υποχρεώσεις του εργοδότη για ηλεκτρονική υποβολή, η πρόσληψη άλλων κατηγοριών εργαζομένων, οι προσλήψεις αλλοδαπών, η απασχόληση των ανηλίκων, η προϋπηρεσία του εργαζόμενου και η υποχρέωση γνωστοποίησης των τεχνικών ασφαλείας.
 
Κεφάλαιο 3: Εξετάζονται οι συμβάσεις εργασίας, τα είδη και οι διακρίσεις τους, οι συλλογικές συμβάσεις και η δεσμευτικότητα αυτών με τις πρόσφατες αλλαγές στην ισχύ τους, ο θεσμός της διαιτησίας, η νέα ΕΓΣΣΕ και το πλαίσιο διαβούλευσης των εργαζομένων με τον εργοδότη
 
Κεφάλαιο 4: Αναλύονται βασικά και ειδικά ζητήματα σχετικά με τον μισθό, το ημερομίσθιο, το ωρομίσθιο, τα επιδόματα και τις αποδοχές των εργαζομένων, τις κρατήσεις φορολογικές και ασφαλιστικές.
 
Κεφάλαιο 5: Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, το ωράριο, τα συστήματα εργασίας, η υπερεργασία και η υπερωρία, η εργασία Κυριακή, αργία, νύχτα και ο υπολογισμός των προσαυξήσεων, καθώς και η λειτουργία των καταστημάτων.
 
Κεφάλαιο 6: Εξετάζονται τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και ο τρόπος υπολογισμού τους για κάθε μορφή απασχόλησης.
 
Κεφάλαιο 7: Οι άδειες των εργαζόμενων, τα είδη και οι κατηγορίες αδειών, το επίδομα αδείας, οι αποδοχές αδείας και ο τρόπος υπολογισμού.
 
Κεφάλαιο 8: Τα ανυπαίτια κωλύματα εργασίας. Η ασθένεια του εργαζόμενου, η προστασία της μητρότητας και το εργατικό ατύχημα.
 
Κεφάλαιο 9: Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, η απόλυση και η οικειοθελής αποχώρηση με αναλυτικές όλες τις περιπτώσεις.
 
Κεφάλαιο 10: Η αποζημίωση των εργαζομένων και ο τρόπος υπολογισμού της. Αναλυτικά παραδείγματα.
 
Κεφάλαιο 11: Η έννοια των ομαδικών απολύσεων, οι υποχρεώσεις του εργοδότη και τα δικαιώματα των εργαζόμενων.
 
Κεφάλαιο 12: Οι κυρώσεις για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Διοικητικές, ποινικές, πρόστιμα.
 
Επίσης στο βιβλίο περιλαμβάνονται τέσσερα παραρτήματα, τα οποία αφορούν τους όρους αμοιβής και εργασίας συγκεκριμένων κατηγοριών με πίνακες και παραδείγματα.
 
Παράρτημα Α: Ξενοδοχοϋπάλληλοι
 
Παράρτημα Β: Σερβιτόροι
 
Παράρτημα Γ: Εμπορικοί Αντιπρόσωποι
 
Παράρτημα Δ: Εργόσημο