ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τιμή:40.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 15/10/2018, Σελίδες 225

Tο νέο βιβλίο της Νίκης Γεωργιάδου περιέχει με λίγα λόγια όλη την Εργατική Νομοθεσία:

  • Τις βασικές έννοιες, την σύναψη της συμβάσεως εργασίας και την διακρισή της σε ωρισμένου και αορίστου χρόνου, τις υποχρεώσεις των εργαζομένων έναντι του εργοδότου (υποχρέωση παροχής εργασίας, ωράριο, υπερεργασία και υπερωρία και εξεύρεση του ωρομισθίου με παραδείγματα, απασχόληση κατά την 6η ημέρα επί συστήματος πενθημέρου, απασχόληση την Κυριακή και την νύκτα, μερική απασχόληση κ.λπ.), τις υποχρεώσεις του εργοδότου έναντι των εργαζομένων (καταβολή του μισθού, υποχρέωση τηρήσεως των μέτρων υγιεινής και ασφαλείας, χορήγηση της κανονικής αδείας και των λοιπών αδειών κ.λπ.).

 

  • Αναλυτικά αναφέρεται η λύση της συμβάσεως εργασίας ωρισμένου χρόνου και αορίστου χρόνου (προϋποθέσεις για το κύρος της καταγγελίας, ποσόν αποζημιώσεως και σχετικοί ΠΙΝΑΚΕΣ, η ακυρότητα της καταγγελίας, οι προθεσμίες κ.λπ.). Επίσης το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

 

  • Το ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ του βιβλίου αναφέρεται στις συνδικαλιστικές Οργανώσεις, στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (σύναψη, δεσμευτικότητα και επέκταση αυτής, συρροή κ.λπ.) και στην Απεργία.

 

  • Στο ΒΙΒΛΙΟ περιέχονται και 3 Παραρτήματα όπου αναφέρονται χρήσιμα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ, τα κυριώτερα Νομοθετήματα και σχετική με τα διάφορα Κεφάλαια Θεωρία και Νομολογία με παραπομπές στα Συγγράμματα και τους τόμους του ΔΕΝ όπου έχουν δημοσιευθή.

 

  • Το ΒΙΒΛΙΟ είναι ενημερωμένο μέχρι σήμερα, έχει δε την σφραγίδα της επιμελείας και προσοχής που χαρακτηρίζουν το ΔΕΛΤΙΟΝ μας. Είναι χρήσιμο για όσους ασχολούνται με την ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Δικηγόρους, Λογιστές, και τις πάσης φύσεως Επιχειρήσεις.